Ubytování žáků a studentů

DOWNLOAD  Kritéria pro umísťování žáků a a studentů

DOWNLOAD  Přihláška na DM

 DOWNLOAD  Vnitřní řád DM

Informace pro bezhotovostní platbu ubytování

Číslo účtu SZŠ a VOŠz E. Pöttinga: 42435811/0100

Variabilní symbol: rodné číslo žáka