italy

V termínu od 7. 6. do 16. 6.2019 se třídy 2.B ZA a 2.C ZA zúčastnily sprotovně - turistického kurzu v Itálii. Po zdlouhavé cestě nás v kempu přivítali s otevřenou náručí. Všichni se stále usmívali a dodávali kvanta pozitivní energie - od recepční, přes animátory až k personálu na úklid. V sobotu večer jsme se rozdělili do 5 týmů, v kterých jsme následujících 7 dní plnili většinou dopolední aktivity - volejbal, softball, rugby, hrátky ve vodě, kruháčky a další. Po odpoledním klidu následovalo volno na pláži, kdy jsme si užívali plavání v moři, opalování, dovádění ve vlnách a stavění různých soch z písku. K podvečeru se většina z nás přesunula k bazénu, kde začínal vodní aerobik a hodina salsy. No a večer? Tancování s dětmi a diskotéka v Amfiteátru vždy utekl jako voda! Ve středu odpoledne jsme se vydali na výlet do městečka Vieste, kde si většina z nás nakoupila suvenýry a nafotila spousty fotek. Čtvrtek patřil výletu na lodi, prohlídce jeskyní a návštěvě ostrova, kde proběhla koupačka. Ti, co na výlet nejeli, šli na ranní túru na nedalekou zříceninu. V pátek proběhlo rozloučení a my myslíme, že se nám dost povedlo! I přes počáteční obavy jsme se obě třídy skamarádily a užily si to, jak jen se dalo. Ještě jednou velké díky vedoucím a učitelům, kteří se na kurzu jakkoli podíleli! Dalším ročníkům doporučujeme účast, protože tohle byl opravdu nezapomenutelný zážitek!

Za třídy 2.B ZA a 2.C ZA
Andrea Labašová 2.B ZA

baldovec1

V termínu 3. - 7. 6. 2019 proběhlo odborné soustředění Lanové a transportní techniky 1. ročníku oboru Diplomovaný zdravotnický záchranář na Baldovci. Po teoretické přípravě, kdy se studenti naučili pracovat s lany, karabinami a sedáky, slaňovali z cvičné věže. Další den se seznámili s nosítky SKED, kladkostroji a proběhla cvičná záchrana osoby v prudkém svahu a záchrana pomocí lanového traverzu. Záchranné akce se také nacvičovaly další dny na kolmé skalní stěně a v jeskyni. Předposlední den proběhlo noční cvičení v terénu. Na kurzu museli studenti prokázat samostatné rozhodování, týmovou práci a aplikovat nové poznatky. Odborné školení zajišťovala agentura Profi Rescue.

pp

Na zakončení výuky první pomoci dochází žáci druhých ročníků střední školy na exkurzi na Leteckou záchrannou službu.
Také naše třída toto pracoviště navštívila. Někteří z nás jsou již rozhodnuti pokračovat ve studiu na vyšší škole v oboru diplomovaný zdravotnický záchranář .

Žáci 2B ZA

1KorbováMonika1DIMG 20190517 182518

Fotografická soutěž na téma Svět je krásný.
Vyučující informačních technologií organizovali tradiční školní fotografickou soutěž, v letošním školním roce na téma Svět je krásný. Zúčastnili se žáci prvních a druhých ročníků se svými fotografiemi. V červnu byla uspořádána z těchto snímků výstava přístupná všem studentům na chodbě školy a v následujícím hlasování žáci všech 1. a 2. ročníků vybírali nejúspěšnější snímek.
Výsledky hlasování:
1. místo Monika Korbová, 1. D LA
2. místo Veronika Králová, 1. C NA
3. místo Magdaléna Polášková, 2. C ZA
Dárkové poukázky věnoval vítězkám Nadační fond E. Pöttinga v Olomouci. Vítězné snímky si můžete prohlédnout.

2Kralova

3Polášková1 tisk

HANDY2

ZÁVĚR ŠKOLNÍHO ROKU PATŘIL VŠEM ŽÁKŮM DRUHÉHO ROČNÍKU A HANDICAPU
Dne 20. 6. 2019 si druháci všech oborů mohli vyzkoušet paralympijské sporty, prezentované studenty UPOL.
Všechna stanoviště byla zábavná a zajímavá, obzvláště basketbal na vozíku, který bavil skoro každého. Také jsme hráli curling, "fotbal" poslepu a sport podobný petanque. Tahle akce nám všem otevřela oči a v roce 2020 se s novým zájmem budeme dívat na oficiální paralympiádu.

25. - 26. 6. 2019
Dlouho očekávané akce "Den s handicapem" jsme se konečně dočkali. Už hned ráno se všichni cítili zvláštně, že budeme ve škole spát. Ale moc času jsme na to přemýšlení neměli, protože chviličku po "ubytování" nás učitelé vyhnali na dvůr školy. Tam nás čekal obávaný simulátor stáří. Do budoucna si starších členů budeme vážit mnohem více.
Po obědě a krátké pauze se zbývající členové akce vyjeli do Zoo Olomouc, aby svým vstupným podpořili opravu výběhů.
Po Zoo se už všechno seběhlo velmi rychle. Film, míčové hry, táborák a než jsme se mohli zorientovat, co se děje, vyděšené skřeky se rozléhali temnými chodbami školy.
Den s handicapem byl perfektní způsob, jak zakončit školní rok.
Děkujeme paní učitelce Mgr. Petře Kaduchové, třídním učitelkám a všem ostatním, co se zúčastnili organizace akce. Bez vás by to nebylo ono.
Budoucí druháci, těšte se!

Články vypracovala Monika Tvrdá, 2.A ZA

HANDY1

 

klek

V termínu od 7. 6. do 16. 6 2019 se třídy 2.A ZA a 2.D LA zúčastnily sportovně turistického kurzu v Chorvatsku. Měli jsme namířeno přímo na Klek, kde jsme po celou dobu měli krásné počasí. Každý den jsme chodili na pláž k moři a hráli jsme zábavné hry. Navštívili jsme i krásné historické město Dubrovník, kde jsme si užili odpolední hodiny. Zmohl náš však výšlap, kde jsme měli výhled na celý Klek . Zájezd jsme si moc užili. Tímto bychom chtěli poděkovat všem učitelům a instruktorům, kteří nám toto vše zorganizovali.
Třídy 2.A ZA a 2.D LA Kristina Freyová

voda1

Žáci 1. ročníků se 24. 6. 2019 zúčastnili v rámci fyziky, chemie a biologie projektového dne na téma VODA. Žáci ve čtyřčlenných skupinkách procházeli stanoviště, která byla umístěna v laboratořích fyziky, chemie, farmaceutické laboratoři a na školním dvoře. Na každém stanovišti žáci plnili zadané úkoly – demonstrovat jednoduchý pokus, vysvětlit pokus, vypočítat fyzikální veličinu ze vzorce, pozorovat mikroskopem, zodpovědět otázky, vyplnit kvíz, ale i připravit osvěžující nápoj. Za správně splněný úkol žáci sbírali body a na konci proběhlo vyhodnocení nejlepších se sladkou odměnou. Žáci si pokusy s vodou, i vzhledem k teplému počasí, náležitě užili .
PT FYZ, CHE, BIE

postele

Během dubna a května 2019 pro 1 ročníky ZA naše paní učitelky uspořádaly soutěž ve stlaní lůžka v hodinách ošetřovatelství, aby se ukázalo, jak jsme dávali pozor ve škole a pilně se učili.
Naším úkolem bylo co nejrychleji, ale zároveň nejpečlivěji, kompletně převléci a upravit lůžko po propuštění nemocného.
Toto obnášelo výměnu ložního prádla, správné napnutí prostěradla, aby nedošlo k dekubitům, a samozřejmě estetickou úpravu celkově. Vše muselo být perfektní, za každou chybu se nám totiž přičítaly trestné vteřiny.
Nejprve jsme soupeřili ve dvojicích jako celá třída a potom šest nejlepších dvojic bojovalo o výhru. Bylo to velmi napínavé po celou dobu, všichni bojovali ze všech sil do poslední chvíle.
Když bylo dostláno, nahlásili jsme časy. Vyhodnotilo se, kdo se umístil, a následovalo vyhlášení. Všichni zúčastnění dostali sladkou odměnu od sponzora soutěže – Nadačního Fondu E. Pottinga a jedničku od vyučujících. Nejlepší tři dvojice dostaly se sladkostí také diplom.
Soutěž byla zábavná a napínavá. Zjistili jsme také, za jak dlouho lůžko dokážeme upravit, a mohli jsme se srovnat s ostatními spolužáky.
Takže bychom chtěli naším paním učitelkám poděkovat, všechny nás to moc bavilo a doufáme, že brzo budou další soutěže.
1. B ZA
1.místo – Nicole Sirová a Veronika Vychodilová
1.A ZA
1. místo - Lea Trampotová a Patricie Polcíková

Napsali: Nicole Sirová a Filip Fister

GoetheInstitut11

Na pražském Goethe Institutu se 19. 6. 2019 konalo setkání vítězů oblastních kol v soutěži „Bücherwurm“. Naši školu vzorně reprezentovala žákyně 3.C NA Natálie Kruttová. Všichni účastníci měli možnost nahlédnout do zákulisí této instituce a následovala soutěž „Rallye durchs Goethe-Institut mit der Goethe-Burg“. Natálie se svým družstvem obsadila 4. místo. Poté následovala prohlídka místní rozsáhlé knihovny a rozloučení.
Děkuji Natálii za její snahu, píli a odhodlání a doufám, že i příští rok se najdou další neméně talentovaní žáci, kteří budou reprezentovat školu na celorepublikové úrovni.
Mgr. Milena Hessová Polívková

Go to top