studuj zdravku

IKAP

IKAP lobo barva

23prijimacky

Ředitel Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické Emanuela Pöttinga a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Olomouc vyhlašuje 2. kolo přijímacího řízení na VOŠz pro školní rok 2023/2024 do oborů vzdělání:
53-41-N/1. diplomovaná všeobecná sestra
53-43-N/1. diplomovaný farmaceutický asistent
Přihlášky se přijímají do 26. září 2023. Bližší informace naleznete v záložce VOŠz, sekci Přijímací řízení VOŠz.

666 3836

Na pátek 29. září 2023 vyhlašuje ředitel školy z organizačních důvodů, v souladu s ustanovením § 24 odst. 2 zák. č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, volný den pro žáky střední zdravotnické školy.

Dne 29. září 2023 bude pro všechny ubytované uzavřen domov mládeže (odjezd ve středu 27. září 2023, příjezd v neděli 1. října 2023.

Mgr. Pavel Skula
ředitel školy

sepie na web

V tomto školním roce uplyne 75 let od založení střední zdravotnické školy. Z původních 2 ročníků sociálně zdravotní školy, která byla přiřazena k odborné škole pro ženská povolání, má nyní škola na střední škole 537 žáků v 18 třídách. Žáci se vzdělávají v oborech praktická sestra, asistent zubního technika, nutriční asistent a laboratorní asistent.
Na vyšší odborné škole studuje 250 studentů v 15 studijních skupinách a to v následujících oborech: diplomovaná všeobecná sestra, diplomovaný farmaceutický asistent, diplomovaný zubní technik, diplomovaný zdravotní laborant, diplomovaná dětská sestra a diplomovaná dentální hygienistka.
Na škole vyučuje 80 interních a 70 externích učitelů. O technické zázemí školy se stará 30 nepedagogických pracovníků.
Škola se těší výborné pověsti a je největší zdravotnickou školou v Olomouckém kraji.

budova

Pro žáky střední zdravotnické školy
• Pondělí 4. září 2023 v 8.00 hodin – zahájení školního roku všech tříd (8.00 – 10.40),
• 5. září 2023 – třídnické práce (8.00 – 12.30),
• 6. září 2023 a dále – výuka dle rozvrhu.
Pro studenty vyšší odborné školy zdravotnické
• Pátek 1. září 2023 v 10.00 hodin – zápis do 1. ročníku VOŠz v aule školy,
• pondělí 4. září 2023 v 11.00 hodin – zápis studentů do 2. a 3. ročníku v určených učebnách, studenti 1. ročníku VOŠz – organizační záležitosti,
• 5. září 2023 a dále – výuka dle rozvrhu.

Pro posluchače pomaturitního studia jazykové školy
• Pondělí 4. září 2023 v 9.00 hodin – zápis, zahájení kurzu, učebna č. 119,
• 5. září 2023 a dále – výuka dle rozvrhu.

Pavel Skula
ředitel školy

ila

Ve dnech 9.6.-18.6.2023 se celkem 48 studentek z druhých ročníků (25 z 2. D AZT a 23 z 2. E LN) zúčastnilo sportovně turistického kurzu v Itálii. Kurz probíhal v kempu Riva Nuova, který leží na okraji městečka Martinsicuro. Studentky se rozlosovaly do 5 týmů. Jednotlivé týmy si porovnávaly síly v beach volejbalu, softballu, salze, paličkách, přehazované a při kruhovém tréninku. Ve volných chvílích si studentky mohly vyzkoušet paddleboard, aqua aerobic, jít si zaplavat nebo postavit sochu z písku. A jak zhodnotili průběh kurzu naši instruktoři?
Sotva ráno oči otevřeme, na rozcvičku se rozběhneme,
nohy rychle rozkmitáme, svoje tělo rozhýbáme.
Na pláži se zastavíme, se sluncem se pozdravíme
a na den plný sportu se připravíme.
Softball, salza, paličky, už nás bolí ručičky……některé i hlavičky.
Kruháček a míče, hlavně netrefit do tyče.

Nastala středa, do Offidy bylo jet třeba,
v kostele jsme seděli, s otevřenou pusou a údivem na zpívající průvodkyni hleděli.
Některé studentky se odhodlaly a do Říma za poznáním se vydaly.
Výlet, moře, volný čas, zvládli jsme to vždycky včas.
I když občas trochu lilo, počasí nám nevadilo, se studenty bylo vždy milo.
Týmy Chalani, Karboši, Rohlíci, Motýlci a Bonity ukázaly nám své kvality.

Druhák už je u konce, stejně jako kurz, loučíme se s Itálií, sluncem, mořem, prima partou.
Příště zase nashledanou……
Vaši instruktoři: Alča, Milča, Ivča, Renča, Dušan a Martin

Za tým instruktorů Mgr. Iva Hupková

web epol červený kostel

V rámci červnových hodin občanské nauky se studenti tříd 1. a 2. ročníků SZŠ zúčastnily komentované prohlídky Červeného kostela. Provázela je paní Bc. Blanka Orságová, která velmi srozumitelným způsobem popsala (ne)dávnou historii Červeného kostela. V samotném kostele bylo možné si prohlédnout jak hlavní loď, tak také ochozy, dále pak výstavu fotek Jindřicha Štreita. Na závěr exkurze byl studentům ukázán zdobený klíč, kterým byl Červený kostel slavnostně znovuotevřen po dlouhé rekonstrukci. Děkujeme Vědecké knihovně v Olomouci za nabídku a realizaci těchto exkurzí.

Hana Rajnohová
Lubomír Vojtěch Baar

exkur1

Odborná exkurze v Brněnské JS lab proběhla v úterý 16.května pro třídu 2. ročníku Diplomovaných zubních techniků.
Děkujeme panu Sedláčkovi za předání dlouholetých zkušeností a praktických rad z vedení největší zubní laboratoře v ČR.
Při prohlídce budovou jsme mohli vidět nejmodernější vybavení jako skenery a frézovací centra. Tak i jimi vyvinutý software, který používá víc jak 500 zubních lékařů ke komunikaci s více jak 50 zubními techniky.
Studenti tak nahlédli do možnosti uplatnění práce ve svém oboru.

V Olomouci 16.5.2023 Všetičková, Zbořilová

skola PZ

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Emanuela Pöttinga Olomouc přijímá do 31. května 2023 přihlášky na vyšší odbornou školu zdravotnickou. Ve školním roce 2023/2024 otevíráme na VOŠz obory vzdělání zakončené absolutoriem:

  • diplomovaná všeobecná sestra, denní studium,
  • diplomovaná dentální hygienistka, denní studium,
  • diplomovaný farmaceutický asistent, denní studium,
  • diplomovaný farmaceutický asistent, kombinované studium,
  • diplomovaný zubní technik, denní studium.

Veškeré informace včetně přihlášky naleznete zde.

Go to top