studuj zdravku

pomat 2022

Jednoletý kurz cizích jazyků


Komu je určen?
a) Absolventům středních škol a konzervatoří maturujícím v roce 2022. Tito posluchači, kteří v letošním roce složí svou první maturitu, mají na základě platné vyhlášky výhody studentů (přídavky na děti rodičům, dopravné, úhrada zdravotního pojištění, atp.).
b) Studium lze doporučit dalším posluchačům (s částečným pracovním úvazkem, ženám v domácnosti nebo na mateřské dovolené, maturujícím v předchozích letech, studentům VŠ, doktorandům atp.). Tito posluchači však nemají sociální výhody studentů a hradí si zdravotní pojištění sami, případně jim je hradí jejich zaměstnavatel.
Posluchači evidovaní na Úřadu práce uvedou, že ve svém volném čase navštěvují předmětný kurz za účelem rozšíření kvalifikace (pozor, nejedná se o soustavnou přípravu na povolání, studium neposkytuje stupeň vzdělání) a zůstávají tzv. státními pojištěnci.
V jakém rozsahu je poskytována výuka?
Stanovená doba výuky je 5 x 4 vyučovací hodiny týdně, tj. celkem 20 vyučovacích hodin týdně. Jedna vyučovací hodina trvá 45 minut.
Výuka bude zahájena ve středu 1. září 2022 a ukončena v pátek 16. června 2023.
Součástí zahájení výuky dne 1. září 2022 je absolvování vstupního testu, jehož cílem je stanovení vstupních znalostí cizího jazyka u všech posluchačů, aby mohly být vybrány vhodné učební materiály. Posluchači tedy neskládají přijímací zkoušky.
Výuka probíhá denně od 9.00 do 12.15 hodin.
Leták
Podrobné informace
Přihláška

budova2018

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Emanuela Pöttinga Olomouc přijímá do 31. května 2022 přihlášky na vyšší odbornou školu zdravotnickou. Ve školním roce 2022/2023 otevíráme na VOŠz obory vzdělání zakončené absolutoriem (vše prezenční forma studia):

  • diplomovaná všeobecná sestra,
  • diplomovaná dětská setra,
  • diplomovaný zdravotní laborant
  • diplomovaná dentální hygienistka.

Veškeré informace včetně přihlášky naleznete zde.

budova

Ředitel Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Olomouc vyhlašuje:
Výsledky 1. kola přijímacího řízení na střední zdravotnickou školu pro školní rok 2022/2023 po náhradním termínu konání JPZ.
Výsledková listina – obor praktická sestra
Výsledková listina – obor nutriční asistent

prijimacky

Ředitel Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Olomouc vyhlašuje:
Výsledky 1. kola přijímacího řízení na střední zdravotnickou školu pro školní rok 2022/2023 po řádném termínu konání JPZ
Výsledková listina – obor praktická sestra
Výsledková listina – obor laboratorní asistent
Výsledková listina – obor nutriční asistent

Informace pro nepřijaté uchazeče:

Informace pro nepřijaté uchazeče
Vzor odvolání – praktická sestra
Vzor odvolání – laboratorní asistent
Vzor odvolání – nutriční asistent

Informace pro přijaté uchazeče:
Informace pro přijaté uchazeče
Pozvánka na schůzku budoucích 1. ročníků
Formulář – výběr jazyka – návratka
Formulář – ochranné pláště
Formulář – přihláška ke stravování

pp1

Jak správně ošetřit odřené kolínko? Tak to si zkusily předškoláčci z MŠ 1.Olomoucká sportovní 20.4. 2022. Po dvouleté pauze měly děti opět možnost si zkusit být doktorem či sestřičkou a ošetřit různá poranění. S tímto úkolem jim pomáhali žáci ze třídy 2.A oboru praktická sestra. Děti byly nadšené a zvídavé.

 

som1

21. dubna 2022 proběhl na SZŠ a VOŠz E. Pöttinga a Jazykové škole s právem státní jazykové zkoušky Olomouc třináctý somatologický den pro žáky prvních ročníků PS, LA, NA a AZT. Zúčastnilo se 23 žáků v 12 družstvech z Olomouce, 2 žákyně ze SZŠ Prostějov, 4 žáci ze SZŠ Šumperk, 2 žákyně ze SZŠ Hranice, 2 žákyně ze SZŠ Ústí nad Orlicí a 4 žáci ze SZŠ Břeclav. Výběr soutěžních témat byl pestrý – soustava kosterní, soustava oběhová; krev; soustava dýchací; soustava trávicí; soustava pohlavní a CNS. Soutěžící hodnotila 4 členná porota v čele s Mgr. Lucií Přikrylovou, studentská porota a byla udělena i cena publika.
Po nelehké poradě členů poroty byla udělena:
Cena studentské poroty: Evelíně Traganové – GIT – dolní část (1. CPS Olomouc)
Cena publika: Anně Binderové a Davidu Gampanovi – Pohlavní soustava muže (SZŠ Šumperk)
Absolutní vítěz: Barboře Slezákové – Slinivka břišní (SZŠ Ústní nad Orlicí)
Cena za nejlepší prezentaci: Kristýně Dědíkové a Anetě Rychlé – Oběhová soustava – srdce (1. APS Olomouc)
Zvláštní cena: Elisabetě Pekařové a Barboře Uhrové – Stres (hormony) (1. BPS Olomouc)

Za klidný průběh celého dopoledne děkujeme panu řediteli a celému vedení školy, vyučujícím somatologie za precizní přípravu, všem porotám, soutěžícím a současně Nadačnímu fondu SZŠ a VOŠz, Krajskému úřadu Olomouce a oboru DDH za hodnotné ceny pro vítězná družstva a všechny ostatní účastníky.

V Olomouci 21. Dubna 2022 sekce SOM, PAT a MEH

nemcina2

V pátek 22.4.2022 ve Vlastivědném muzeu v Olomouci proběhlo celomoravské kolo soutěže v německém jazyce „Bücherwurm“ (Knihomol). Tato soutěž probíhá pod záštitou Goethe Institutu Praha ve spolupráci s německou sekcí Vědecké knihovny v Olomouci. Naši školu reprezentovala v kategorii středních odborných škol a obchodních akademií Veronika Šubová (2.C), která dosáhla na 2. místo. Tento rok jsme měli i zástupkyni v kategorii žáků, jež pobývali déle než 3 měsíce v německých jazykových oblastech nebo pocházeji z bilingvních rodin, a to Natálii Roskolovou (1.B), která se rovněž umístila na 2. místě. Žákyně obdržely diplom a věcné odměny od Goethe Institutu.
Oběma žákyním patří velká gratulace a poděkování za výbornou reprezentaci školy.

Mgr. M. Hessová Polívková

 

hess1

V pátek 8.4.2022 proběhlo školní kolo soutěže v německém jazyce „Bücherwurm“ (Knihomol) pod záštitou Goethe Institutu. Úkolem účastníků bylo přečíst nebo přednést krátký text nebo báseň švýcarského autora Franze Hohlera, pokud možno s co nejlepší výslovností a výrazným přednesem. Vítězkou se stala Veronika Šubová (2.C NA), která postupuje do celomoravského kola, které se uskuteční 22. 4. 2022 ve Vlastivědném muzeu v Olomouci. Na 2. místě skončil Jaroslav Mrázek (1.B PS) a 3. místo obsadily dvě účastnice,Vanesa Lovašová (3.B PS) a Veronika Winklerová (3.C PS). Letos máme obsazenou i kategorii Deutsch-spezial, což jsou bilingvní žáci, nebo ti, jež pobývali déle než 3 měsíce v německých jazykových oblastech. Naši školu bude v celomoravském kole v této kategorii reprezentovat Natálie Roskolová (1.B PS). Vítězní žáci za své výkony obdrželi diplom, dárkové poukázky a všichni zúčastnění menší věcné dary, za což děkujeme Nadačnímu fondu.
Gratulujeme a všem děkujeme za účast!!!
Za vyučující němčiny
Mgr. Hessová Polívková, Mgr. Svozilová

dengl

Kdo byla Sissi? Kde se narodil Shakespeare? Který stát je největším státem USA? Na tyto otázky a mnohé jiné odpovídali v úterý 29. 3. účastníci soutěže Denglish mit Spass. Jedním z úkolů bylo i rozpoznat germanismy v češtině, např. Erdapfel – erteple, Pfeife – fajfka, zahlen – cálovat, platit nebo určit význam slov, které existují v obou jazycích, ale s různým významem, např. KIND.
S využitím aplikací Jeopardy a Quizlet žáci plnili úkoly z oblasti reálií německy a anglicky mluvících zemí. V průběhu soutěže proběhla také degustace pravého anglického čaje s mlékem, ochutnávka sladkostí spojená s informacemi o původu a vzniku dané cukrovinky.
Víte, že tvar čokolády Toblerone je inspirován tvarem nejvyšší hory Švýcarska Matterhornu? Toblerone začali vyrábět v Bernu v roce 1908 Theodor Tobler a Emil Baumann. Název vznikl spojením Toblerova příjmení, města Bernu a italského výrazu torrone (turecký med). Kromě čokolády trojúhelníkového tvaru jsme ochutnali také Mozartkugeln, Shortbreads, After Eight, chipsy salt/vinegar, Haribo, ginger cookies - děkujeme tímto Nadačnímu fondu E. Pöttinga.
Pozitivní ohlasy účastníků nás motivují k dalšímu pokračování soutěže v příštím roce.
Cheers! Tschüss!
Alena Pavelková, Martina Kurfürstová

Go to top