postele

Během dubna a května 2019 pro 1 ročníky ZA naše paní učitelky uspořádaly soutěž ve stlaní lůžka v hodinách ošetřovatelství, aby se ukázalo, jak jsme dávali pozor ve škole a pilně se učili.
Naším úkolem bylo co nejrychleji, ale zároveň nejpečlivěji, kompletně převléci a upravit lůžko po propuštění nemocného.
Toto obnášelo výměnu ložního prádla, správné napnutí prostěradla, aby nedošlo k dekubitům, a samozřejmě estetickou úpravu celkově. Vše muselo být perfektní, za každou chybu se nám totiž přičítaly trestné vteřiny.
Nejprve jsme soupeřili ve dvojicích jako celá třída a potom šest nejlepších dvojic bojovalo o výhru. Bylo to velmi napínavé po celou dobu, všichni bojovali ze všech sil do poslední chvíle.
Když bylo dostláno, nahlásili jsme časy. Vyhodnotilo se, kdo se umístil, a následovalo vyhlášení. Všichni zúčastnění dostali sladkou odměnu od sponzora soutěže – Nadačního Fondu E. Pottinga a jedničku od vyučujících. Nejlepší tři dvojice dostaly se sladkostí také diplom.
Soutěž byla zábavná a napínavá. Zjistili jsme také, za jak dlouho lůžko dokážeme upravit, a mohli jsme se srovnat s ostatními spolužáky.
Takže bychom chtěli naším paním učitelkám poděkovat, všechny nás to moc bavilo a doufáme, že brzo budou další soutěže.
1. B ZA
1.místo – Nicole Sirová a Veronika Vychodilová
1.A ZA
1. místo - Lea Trampotová a Patricie Polcíková

Napsali: Nicole Sirová a Filip Fister

Go to top