voda1

Žáci 1. ročníků se 24. 6. 2019 zúčastnili v rámci fyziky, chemie a biologie projektového dne na téma VODA. Žáci ve čtyřčlenných skupinkách procházeli stanoviště, která byla umístěna v laboratořích fyziky, chemie, farmaceutické laboratoři a na školním dvoře. Na každém stanovišti žáci plnili zadané úkoly – demonstrovat jednoduchý pokus, vysvětlit pokus, vypočítat fyzikální veličinu ze vzorce, pozorovat mikroskopem, zodpovědět otázky, vyplnit kvíz, ale i připravit osvěžující nápoj. Za správně splněný úkol žáci sbírali body a na konci proběhlo vyhodnocení nejlepších se sladkou odměnou. Žáci si pokusy s vodou, i vzhledem k teplému počasí, náležitě užili .
PT FYZ, CHE, BIE