Beseda s paní Plíhalovou

Tradičně se do tohoto projektu, pořádaného Jedním světem na školách, zapojili i žáci naší školy. V rámci této akce se promítají filmy a pořádají besedy s pamětníky událostí. Letošním tématem je pád železné opony a 30. výročí pádu komunismu. Tyto události si v průběhu filmových projekcí naši žáci připomínají. Pro tento rok byly vybrány filmy 1989: Dopisy psané přes železnou oponu s tematikou emigrace z totalitních zemí a film Z deníku Ivany A. s tematikou obrazů života v době normalizace a postupného pádu totality ve východní Evropě. Žáci 3.A ZA měli také možnost besedovat s paní Ivanou Plíhalovou, herečkou Moravského divadla v Olomouci, která byla výraznou osobností sametové revoluce v Olomouci.
Za PT OBN, DEJ Hana Rajnohová

Go to top