roucova

Dne 12. 2. 2020 se třída 2DVA pod vedením Mgr. Moniky Roučové zúčastnila Festivalu ošetřovatelských kazuistik VOŠ, který se konal na SZŠ a VOŠZ Zlín. Této akce se naše škola zúčastnila poprvé. Naši třídu reprezentovaly 3 studentky, a to Gabriela Skoupilová, Tereza Šavrňáková a Kristýna Tobolová. Nervozita a stres se naštěstí na výkonu soutěžících téměř neprojevily. Zazněly zde například ošetřovatelské kazuistiky u pacientky s devastujícím poraněním dolní končetiny, s anoxickým poškozením mozku či u pacienta s poraněním pánve a orgánů dutiny břišní. O přestávce jsme měly možnost se seznámit s prostory zdejší školy. Po odprezentování všech kazuistik se musela odborná porota společně se studentskou porotou (do níž usedla i naše spolužačka Nelly Žůrková) rozhodnout o obsazení 1. - 3. místa.
Vyhodnocení znělo následovně: na krásné bronzové pozici se umístila Kristýna Tobolová s ošetřovatelskou kazuistikou na téma popálenina u dítěte. A na nádherné zlaté pozici se umístila Gabriela Skoupilová s ošetřovatelskou kazuistikou s názvem Ošetřovatelský proces u pacientky s bércovými vředy léčené pomocí V.A.C. systému.
Myslím, že mohu za všechny přítomné říci, že to byla skvělá zkušenost pro nás pro všechny. Pevně věříme, že se naše škola bude účastnit i dalších ročníků.
Za 2DVA Dominika Planková a Tereza Pospíšilová (fotodokumentace)

Go to top