recitační soutěž 5

20. února 2020 se v kapli školy uskutečnil 21. ročník recitační soutěže a literární tvořivosti žáků. Soutěž probíhala ve třech kategoriích – poezie, próza a vlastní tvorba.

Porota sestavená z vyučujících CJL měla velmi nelehkou práci, ale nakonec rozhodla o tomto pořadí. V kategorii poezie zvítězila Lucie Janošová (2. DLA), druhé místo obsadila Tereza Boháčová (4. DLA) a třetí místo Jana Schneiderová (1. CPS).
V kategorii próza se na 1. místě umístila Veronika Papoušková (2. BZA), druhé místo obsadili Monika Hošťálkova a Ondřej Němčic z 3.DAZT a třetí místo Laura Vajdová (1. CPS).
Zvláštní cenu poroty za autorské čtení si odnesla Nikola Kolečářová (2. BZA) a Monika Tvrdá (3. AZA).
Všem zúčastněným děkujeme za jejich hezká vystoupení a vítězům srdečně blahopřejeme.

Za předmětový tým CJL Vratislava Mikulíková

 

Go to top