budova2018

s účinností ode dne 11. března 2020 se zakazuje osobní přítomnost žáků a studentů na základním, středním a vyšším odborném vzdělávání ve školách a školských zařízeních podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Text mimořádného opatření zde.

Žádám žáky a studenty o pravidelné sledování webu školy a třídních / skupinových emailových adres.

Děkuji.

Mgr. Pavel Skula
ředitel školy

Go to top