dm2

Po dobu trvání mimořádného opatření – uzavření školy a domova mládeže bude úplata za ubytování na domově mládeže hrazena následovně:

Březen 2020 (období do 10. března 2020) - úhrada za ubytování bude účtována ve výši:
403,- Kč (žáci a studenti škol zřizovaných Olomouckým krajem),
452,- Kč (žáci a studenti škol jiných zřizovatelů).
Přeplatek za březen 2020 bude převeden na období po otevření domova mládeže.

Duben 2020 - úhrada za ubytování nebude vybírána. Pokud platbu za ubytování v dubnu 2020 škola obdrží, bude převedena na období po otevření domova mládeže, případně vrácena po vyúčtování plateb za ubytování v tomto školním roce (konec měsíce června 2020).

Mgr. Pavel Skula
ředitel školy