epol detail web

Na základě usnesení vlády č. 491 ze dne 30. dubna 2020 bude od 11. května 2020 bude možná osobní přítomnost žáků a studentů závěrečných ročníků středních škol a vyšších odborných škol, a to zejména za účelem přípravy na maturitní zkoušky a absolutoria. Docházka u výše uvedených nebude povinná, bude probíhat ve skupinách v maximálním počtu 15 žáků/studentů.

Od 11. května 2020 bude také možná osobní přítomnost ve škole při výuce v jazykových školách s právem státní jazykové zkoušky a v jednoletých kurzech cizích jazyků s denní výukou. Opět platí, že výuka může probíhat ve skupinách maximálně 15 účastníků.

Podrobné informace o organizaci výuky obdrží žáci a studenti závěrečných ročníků střední školy a vyšší odborné školy od svých třídních učitelů / vedoucích studijních skupin.
Před vstupem do budovy školy podepíše každý žák/student/účastník vzdělávání „Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového onemocnění“. V opačném případě mu nebude vstup do budovy školy umožněn.

Podrobné informace o ochraně zdraví a provozu škol a školských zařízení v období do konce školního roku 2019/2020 naleznete v přiložených dokumentech:
Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového onemocnění
Ochrana zdraví a provoz středních škol
Ochrana zdraví a provoz vyšších odborných škol
Ochrana zdraví a provoz jazykových škol
Ochrana zdraví a provoz domovů mládeže

V Olomouci, 5. května 2020

Pavel Skula
ředitel školy