historicka budova

V přiložených souborech naleznete podrobné informace pro uchazeče o studium na Střední zdravotnické škole a Vyšší odborné škole zdravotnické Emanuela Pöttinga a Jazykové škole s právem státní jazykové zkoušky Olomouc.

Pozvánka k jednotným testům – vzor.
Informace o organizaci jednotných testů dne 8. června 2020.
Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění.