MATURITA

V přiložených souborech naleznete informace ke konání maturitní zkoušky v jarním období roku 2020.

Časové schéma konaní maturitních zkoušek v červnu 2020.
Kritéria hodnocení společné části maturitní zkoušky v červnu 2020.
Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění.
Ochrana zdraví na středních školách v průběhu maturitních zkoušek - MŠMT.
Ochrana zdraví u MZ – informace pro žáky.

Poznámky:
Podrobné informace o konání maturitních zkoušek jste obdrželi od svých třídních učitelé. V případě nejasností, dotazů je kontaktujte.
Žáci při prvním vstupu do budovy školy odevzdají podepsané „Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového onemocnění“ – týká se žáků, kteří se v květnu 2020 nezúčastnili osobních konzultací za účelem přípravy k maturitní zkoušce a „Čestné prohlášení“ dosud neodevzdali.

Pavel Skula
ředitel školy