studuj zdravku

cesta do skoly upr

Nadace Bezpečná Olomouc pořádá pravidelně akci Bezpečná cesta do školy. Pro děti je připravena soutěž, jejímž prostřednictvím se seznamují s pravidly bezpečného pohybu na komunikaci a volnočasovými aktivitami.
Již posedmé se této akce, která se konala v neděli 13. září 2020, účastnili studenti oboru Diplomovaný záchranář. V tomto roce byl jejich tým doplněn dvěma studentkami z oboru Diplomovaná dětská sestra. Studenti seznamovali děti se základy první pomoci, resuscitace a jak volat pomoc při zranění.
Mgr. Růžena Vitásková, Ph.D.

Go to top