studuj zdravku

F1

Na základě rozhodnutí Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje nebudou v době od 5. října 2020 do 18. října 2020 součástí vzdělávání sportovní činnosti (výuka tělesné výchovy). Rozhodnutí KHS naleznete zde.
Sledujte aktuální změny v rozvrhu hodin. V hodinách tělesné výchovy, které ani po úpravě rozvrhu nejdou „zrušit“ (jsou uprostřed denního rozvrhu) bude nad žáky zajištěn dohled vyučujícími tělesné výchovy.

Pavel Skula
ředitel školy

Go to top