studuj zdravku

666 3841

Vážení rodiče, žáci, studenti,
v souladu s informacemi Ministerstva školství a Ministerstva zdravotnictví dojde od středy 25. listopadu 2020 k částečnému obnovení prezenční výuky následovně:
a) Střední zdravotnická škola

  • 1. a 2. ročník SŠ: prezenčně probíhá praktické vyučování (skupiny do 20 žáků), distanční vzdělávání v ostatních předmětech – dle rozvrhu.
  • 3. ročník SŠ: prezenčně probíhá praktické vyučování na pracovištích FN OL, v laboratořích a odborných učebnách školy, distanční vzdělávání v ostatních předmětech – dle upraveného rozvrhu.
  • 4. ročník SŠ: probíhá prezenční výuka dle rozvrhu. Plnění hejtmanem nařízené pracovní povinnosti má přednost před prezenční i distanční výukou.

Jsou umožněny prezenční individuální konzultace žáků 1. – 3. ročníku (vždy pouze jeden žák a jeden pedagogický pracovník).


b) Vyšší odborná škola zdravotnická

  • 1. a 2. ročník VOŠ: probíhá distanční vzdělávání; praktická výuka a odborná praxe ve zdravotnických zařízeních i v laboratořích a odborných učebnách školy.
  • 3. ročník VOŠ: probíhá prezenční výuka, praktická výuka i odborná praxe dle rozvrhu. Plnění hejtmanem nařízené pracovní povinnosti má přednost před prezenční i distanční výukou.

Jsou umožněny prezenční individuální konzultace studentů 1. – 2. ročníku (vždy pouze jeden student a jeden pedagogický pracovník).

c) Jazyková škola

Vzdělávání v jazykových kurzech bez osobní přítomnosti posluchačů (probíhá pouze distanční vzdělávání).
Jsou umožněny prezenční individuální konzultace posluchačů (vždy pouze jeden posluchač a jeden pedagogický pracovník).


d) Domov mládeže

Běžný provoz pro žáky a studenty v prezenční výuce / pracovní povinnosti. Příjezd ubytovaných na domov mládeže je možný v úterý 24. listopadu 2020 od 16.00 hodin.

e) Školní jídelna

  • Výdej obědů od 25. listopadu 2020 v době od 11.00 do 14.00 hodin.

Žádám žáky a studenty o dodržování protiepidemiologických opatření:
- nošení roušek ve všech vnitřních prostorách školy,
- pokud je to možné, dodržování rozestupů,
- pravidelná dezinfekce, mytí rukou apod.

Podrobné informace k provozu škol a školských zařízení naleznete zde. Opatření PES pro oblast školství naleznete zde.

Mgr. Pavel Skula
ředitel školy

Go to top