studuj zdravku

budova 2019 okna

Vážení rodiče, žáci, studenti,
v souladu s informacemi Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy dojde od pondělí 7. prosince 2020 k dalšímu částečnému obnovení prezenční výuky.
a) Střední zdravotnická škola
V týdnu od 7. 12. do 11. 12. 2020 bude probíhat výuka na SŠ následovně:
- prezenčně u tříd 1. A PS, 1. B PS, 2. A PS, 2. B PS, 3. A ZA, 3. B ZA, 4. A ZA, 4. B ZA, 4. C ZA, 4. D AZT;
- distančně u tříd 1. C NA, 1. D LA, 2. C PS, 2. D AZT;
- kombinovaně u tříd 3. C NA (prezenčně výuka LEV, ostatní předměty distančně), 3. DLA (prezenčně výuka CKB, CHT, HHT, ZLA, ostatní předměty distančně).
V týdnu od 14. 12. do 18. 12. 2020 dojde k rotaci tříd a výuka na SŠ bude následující:
- prezenčně u tříd 1. C NA, 1. D LA, 2. C PS, 2. D AZT, 3. C NA, 3. D LA, 4. A ZA, 4. B ZA, 4. C ZA, 4. D AZT;
- distančně u tříd 1. A PS, 1. B PS, 2. A PS, 2. B PS;
- kombinovaně u tříd 3. A PS a 3. B PS (prezenčně výuka OSPE, ostatní předměty distančně).
Výuka na SŠ ve dnech 21. 12. a 22. 12. 2020 bude upřesněna.
Plnění hejtmanem nařízené pracovní povinnosti má přednost před prezenční i distanční výukou.
U všech žáků jsou umožněny prezenční konzultace i v týdnech pro ně jinak distanční výuky.
b) Vyšší odborná škola zdravotnická
Ve dnech od 7. 12. do 22. 12. 2020 bude probíhat výuka na VOŠ prezenční formou u studijních skupin: 1. B DVS, 1. DZL, 1. DFAk, 2. A DVS, 2. DFA, 2. DZT, 3. DDS, 3 DZT.
Ostatní studijní skupiny vykonávají odbornou praxi ve zdravotnických zařízeních.
Plnění hejtmanem nařízené pracovní povinnosti má přednost před prezenční i distanční výukou.
c) Jazyková škola
Je umožněna výuka jednoletých a další kurzů cizích jazyků do maximálně 10 účastníků vzdělávání.
Jsou umožněny prezenční individuální konzultace posluchačů.
Žádám žáky a studenty o dodržování proti-epidemiologických opatření:
- nošení roušek ve všech vnitřních prostorách školy,
- pokud je to možné, dodržování rozestupů,
- pravidelná dezinfekce, mytí rukou apod.
Podrobné informace k provozu škol a školských zařízení naleznete zde.
Mgr. Šárka Opravilová
statutární zástupce ředitele školy

Go to top