studuj zdravku

skola

Vážení rodiče, žáci, studenti,

Vláda České republiky se na svém zasedání dne 23. prosince 2020 usnesla na vydání krizového opatření, kterým se opět omezuje osobní přítomnost dětí, žáků a studentů na vzdělávání.
V období 4.–10. ledna 2021 bude výuka a provoz školy probíhat následovně:
a) Střední zdravotnická škola
– 1. a 2. ročník SŠ: probíhá distanční vzdělávání,
– 3. a 4. ročník SŠ, třídy 3. C NA, 3. D LA:, 4. D AZ: probíhá distanční vzdělávání,
– 3. a 4. ročník SŠ, třídy oborů zdravotnický asistent: prezenčně probíhá praktické vyučování na pracovištích FN Olomouc, distanční vzdělávání v ostatních předmětech – dle upraveného rozvrhu.
b) Vyšší odborná škola zdravotnická
– probíhá distanční vzdělávání; praktická výuka a odborná praxe ve zdravotnických zařízeních; zkouškové období – dle rozvrhu.
c) Jazyková škola
– vzdělávání v jazykových kurzech bez osobní přítomnosti posluchačů (probíhá pouze distanční vzdělávání),
– dne 8. ledna 2021 se uskuteční státní jazyková zkouška z anglického jazyka.
d) Domov mládeže
– v provozu pro žáky a studenty plnící prezenční formou praktické vyučování /odbornou praxi ve zdravotnických zařízeních a zařízeních sociálních služeb.
e) Školní jídelna
– výdej obědů pro žáky a studenty plnící prezenční formou praktické vyučování /odbornou praxi ve zdravotnických zařízeních,
– žáci a studenti realizující distanční vzdělávání mohou odebrat dotovaný oběd s sebou.

Žáci a studenti se řídí pokyny třídních učitelů / vedoucích studijních skupin.
Podrobné informace k provozu škol a školských zařízení v období 4.–10. ledna 2021 naleznete zde.

Mgr. Pavel Skula
ředitel školy

Go to top