studuj zdravku

volby

Vážení rodiče nezletilých žáků, zletilí žáci, studenti – oprávnění voliči,
informuji Vás, že do úterý 25. května 2021, 20.00 hod. probíhají volby do školské rady Střední zdravotnické školy Emanuela Pöttinga Olomouc / školské rady Vyšší odborné školy zdravotnické Emanuela Pöttinga Olomouc na funkční období od 12. července 2021 do 11. července 20224.
Do školské rady se střední zdravotnické školy se volí dva zástupci oprávněných osob (zákonných zástupců nezletilých žáků / zletilých žáků), do školské rady vyšší odborné školy zdravotnické se volí dva zástupci studentů.
Bližší podrobnosti naleznete v sekci „O škole“, záložce „Školská rada“ – zde.
Volby probíhají distančním způsobem (prostřednictvím webové aplikace Bakaláři – volič se přihlásí svými přístupovými údaji) v nabídce Ankety – Vyplňování anket – Volba školské rady SZŠ / Volba školské rady VOŠz.
Každý volič (zákonný zástupce nezletilého žáka nebo zletilý žák) volí dva své zástupce do školské rady střední zdravotnické školy.
Každý student vyšší odborné školy volí dva své zástupce do školské rady vyšší odborné školy zdravotnické.

Žádám Vás, abyste svého volebního práva využili a voleb se zúčastnili.
Děkuji.
Pavel Skula, ředitel školy

Go to top