studuj zdravku

vit

Z rukou hejtmana Josefa Suchánka převzala paní kolegyně Mgr. Růžena Vitásková, Ph.D. titul Pedagog roku 2021.
Paní doktorka Růžena Vitásková spojila celou svou pedagogickou kariéru s olomouckou zdravotnickou školou – Pöttigeem. Ve škole působí od roku 1985. Začínala jako vyučující na střední zdravotnické škole a výrazným způsobem se zapojila v roce 2005 do procesu vzniku vyšší odborné školy zdravotnické, zejména oboru diplomovaný zdravotnický záchranář. Za dobu existence oboru připravila pro praxi desítky absolventů – záchranářů, kteří pod jejím vlivem přecházeli do praxe připravení odborně, prakticky i morálně. Studenti svou vedoucí studijní skupiny hodnotili vždy jako náročnou v požadavcích na ně kladených, ale také spravedlivou při posuzování jejich výkonu. Vysoce hodnotí, s odstupem času již jako profesionálové, její zkušenosti, které jim v průběhu studia předávala, oceňují kreativní
a nadstandardní přístup k výuce v průběhu profesní přípravy.
Spolu se svými studenty spolupracuje s nadací Bezpečná Olomouc na realizaci každoročně pořádané akce Bezpečná cesta do školy. Přibližuje tak obor a práci zdravotnických záchranářů veřejnosti, stejně jako žákům nižších ročníků střední školy pravidelně pořádaným Dnem záchranáře.
Svým dlouholetým příkladným pedagogickým působením a odbornými znalostmi ovlivnila několik generací studentů i spolupracovníků.
Gratulujeme!
Kolegové z Pöttingea

vit2 vit3

Go to top