TŘIDNI SCHUZKY

Upozorňuji zákonné zástupce žáků střední zdravotnické školy na změnu formy třídních schůzek plánovaných na středu 10. listopadu 2021.
Vzhledem k mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví (povinnost prokázat bezinfekčnost – ONT pro skupiny 20 a více osob) neproběhnou 10. listopadu 2021 třídní schůzky prezenční formou.
Zákonní zástupci žáků mohou získat informace o prospěchu a chování svých dětí formou individuálních konzultací s třídním učitelem / vyučujícím předmětu (nutno předem dohodnout termín), telefonicky nebo prostřednictvím elektronické komunikace.

Mgr. Pavel Skula
ředitel školy