studuj zdravku

IKAP

IKAP lobo barva

covis test 2

Pro žáky střední zdravotnické školy a jejich zákonné zástupce

Screeningové testování žáků ve dnech 22. a 29. listopadu 2021

(mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR)
Preventivní antigenní test se provádí bezprostředně po příchodu žáka do školy.
Testování ve třídách zajistí vyučující prvních vyučovacích hodin (0., 1. nebo 2. hodiny).
Pokud není žák v době plošného testování ve škole přítomen, proběhne jeho testování bezprostředně po příchodu do školy na sekretariátu.

Testování nepodstupují žáci, kteří splní podmínky stanovené pro bezinfekčnost:
- jsou 14 dnů po plně dokončeném očkování,
- prodělali onemocnění covid-19 (neuběhlo více než 180 dnů po prvním provedeném pozitivním testu),
- doloží výsledek negativního testu provedeného v odběrovém místě (RT-PCR vyšetření absolvované nejdéle před 72 hodinami, antigenní test nejdéle před 24 hodinami).
Poznámka:
Žák, který se screeningovému testování nepodrobí a nedoloží splnění podmínek stanovených pro bezinfekčnost, se výuky účastní za podmínky stanovené mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví – po celou dobu pobytu ve škole bude používat ochranu dýchacích cest (respirátor) a bude dodržovat další režimová opatření.

Go to top