studuj zdravku

domov

Na Domově mládeže proběhl v prosinci 13. ročník vánoční soutěže „O nejkrásnější vánočně vyzdobený pokoj“. Do soutěže se přihlásilo 6 pokojů. Všechna děvčata si pokoje nápaditě vyzdobila. Všem zúčastněným za jejich přispění k vánoční atmosféře na DM děkujeme.
Mgr. Alena Nádvorníková a Eva Lenertová

Go to top