vltava1

V polovině června proběhly v jižních Čechách na řece Vltavě dva sportovně turistické kurzy. Zúčastnili se jich žáci tříd 2. A, 2. B a 2. D – celkem 36 děvčat a 2 chlapci. Oba kurzy měly stejný program. Na místo konání kurzu jsme se dopravili vlakem, Místní přepravu zajištovala autobusem společnost Surfsport. Od ní jsme měli zapůjčeno
i vodácké vybavení. Ubytování proběhlo v kempu Kanak v Branné (dvě přenocování) a v kempech v Českém Krumlově (tři noci). Stravu (snídaně a večeře) připravovali instruktoři za pomoci účastníků z řad žáků.
V průběhu kurzů absolvovali jejich účastníci splutí řeky Vltavy na plastových kánoích značky Samba v úseku Vyšší Brod – Boršov nad Vltavou. Osmdesát kilometrů řeky, absolvovaných ve čtyřech dnech, síly vodáků dokonale prověřilo, zvláště devět jezů. Část posádek si vyzkoušela mimo vodáckého sportu i sport plavecký. Jak se ale říká – kdo se necvaká, jezdí pod své možnosti. V obou kurzech jsme měli štěstí na stav vody v řece. Plavba většinou probíhala při, na červen neobvyklém, průtoku 20 m3/s. Počasí bylo proměnlivé. Prudkého deště si na řece užili účastníci obou kurzů. Vodácké putování si však všichni užili.
Mimo vodní turistiky absolvovali účastníci i další aktivity – voroplavbu centrem Českého Krumlova, jízdu lanovkou na horu Kleť s následným výstupem na rozhlednu, jízdu na koloběžkách z Kletě do Českého Krumlova. V rámci kulturně poznávací činnosti proběhla prohlídka historického centra Českého Krumlova.
Stanovené cíle kurzu – osvojení a prohloubení dovednosti jízdy na kánoi, jízdy na koloběžce, kulturně poznávací činnost, jízda na vorech, tábornické dovednosti, vedení k samostatnosti a překonávání překážek, poznání nového prostředí a vzájemné poznávání se spolužáků při delším pobytu v mimoškolním prostředí – byly splněny. Žáci i instruktoři hodnotili kurz velmi pozitivně, dle jejich vyjádření si ho užili a líbil se jim. Drobné připomínky se týkaly pouze k času večerky ve 22.00 a k počasí (místy zima a déšť).
Poděkování patří všem účastníkům z řad žáků a instruktorů – byli jste super!
Pádlu zdar!
Pavel Skula, vedoucí kurzů – náčelník