studuj zdravku

IKAP

IKAP lobo barva

usmev dloudá fotka

Dne 18. listopadu 2022 vyhlašuje ředitel školy z organizačních důvodů, v souladu s ustanovením § 24 odst. 2 zák. č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, volný den pro žáky střední zdravotnické školy.
Mgr. Pavel Skula
ředitel školy

Go to top