studuj zdravku

IKAP

IKAP lobo barva

usmev dloudá fotka

V sobotu dne 14. 1. 2023 se v době od 9.00 do 12.00 hodin konal Den otevřených dveří. Školu navštívilo značné množství zájemců o studium a lidé z řad široké veřejnosti. Nedílnou součástí tohoto dne byla beseda s panem ředitelem, ukázka reprezentativních místností budovy školy, auly a kaple. Návštěvníci byli mile překvapeni nabídkou oborů vzdělání, materiálním vybavením odborných učeben a laboratoří, novogotickými prostory a se zájmem si vyslechli informace o historii školy.

Mgr. et Mgr. et Mgr. Šárka Fedorcová, DiS.
zástupce ředitele školy pro externí výuku a další vzdělávání

Go to top