studuj zdravku

IKAP

IKAP lobo barva

nejka

V pátek 21.4.2023 ve Vlastivědném muzeu v Olomouci proběhlo celomoravské kolo soutěže v dramatickém čtení v německém jazyce „Bücherwurm“ (Knihomol). Tato soutěž probíhá pod záštitou Goethe Institutu Praha ve spolupráci s olomouckou Vědeckou knihovnou s německou sekcí. Naši školu reprezentovala v kategorii pokročilých, která zahrnovala jak střední odborné školy, tak i gymnázia, Veronika Šubová ze 3.C. V silné konkurenci dosáhla na 2. místo. Měli jsme i zástupkyni v kategorii žáků, jež pobývali déle než 3 měsíce v německých jazykových oblastech nebo pocházejí z bilingvních rodin, a to Natálii Roskolovou z 2.B, která se rovněž umístila na 2. místě, opět v konkurenci jak středních odborných škol, tak i gymnázií. Žákyně obdržely diplom a věcné odměny od Goethe Institutu.
Oběma žákyním patří velká gratulace a poděkování za výbornou reprezentaci školy.

Mgr. M. Hessová Polívková

Go to top