studuj zdravku

IKAP

IKAP lobo barva

web epol červený kostel

V rámci červnových hodin občanské nauky se studenti tříd 1. a 2. ročníků SZŠ zúčastnily komentované prohlídky Červeného kostela. Provázela je paní Bc. Blanka Orságová, která velmi srozumitelným způsobem popsala (ne)dávnou historii Červeného kostela. V samotném kostele bylo možné si prohlédnout jak hlavní loď, tak také ochozy, dále pak výstavu fotek Jindřicha Štreita. Na závěr exkurze byl studentům ukázán zdobený klíč, kterým byl Červený kostel slavnostně znovuotevřen po dlouhé rekonstrukci. Děkujeme Vědecké knihovně v Olomouci za nabídku a realizaci těchto exkurzí.

Hana Rajnohová
Lubomír Vojtěch Baar

Go to top