studuj zdravku

IKAP

IKAP lobo barva

volby

V souladu s § 167 odst. 8 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění a v souladu s Volebním řádem školské rady vydaném Olomouckým krajem usnesením Rady Olomouckého kraje UR/98/68/2020 dne 27. června 2020, ve znění dodatku č. 1 ze dne 12. října 2020, vyhlašuje ředitel Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické Emanuela Pöttinga a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Olomouc opakované doplňovací volby do školské rady Vyšší odborné školy zdravotnické Emanuela Pöttinga Olomouc na funkční období do 11. července 2024.
Volby se uskuteční dne 1. listopadu 2023. Návrhy kandidátů se podávají do 23. října 2023.
Bližší podrobnosti najdete v sekci „O škole“, záložce „Školská rada“ – zde.

Go to top