studuj zdravku

IKAP

IKAP lobo barva

volne

Ve dnech 2. a 3. května 2024 (čtvrtek a pátek) vyhlašuje ředitel školy z organizačních důvodů (konání společné části maturitních zkoušek), v souladu s ustanovením § 24 odst. 2 zák. č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, volné dny pro žáky 1. – 3. ročníku střední zdravotnické školy.

Informace pro ubytované na domově mládeže

Ve středu 1. května a 8. května 2024 (státní svátky) zůstane domov mládeže otevřen. Nad ubytovanými žáky a studenty, kteří na státní svátky neodjedou domů, bude zajištěn dohled.
V úterý 30. dubna a 6. května 2024 si bude možno objednat večeři, ve středu 1. května a 8. května 2024 nebude škola stravu zajišťovat.
Mgr. Pavel Skula
ředitel školy

Go to top