studuj zdravku

IKAP

IKAP lobo barva

berlin

Dne 5. května v pozdních večerních hodinách jsme se vydali na náš zájezd do Německa. Cesta proběhla hladce a kolem osmé ranní hodiny jsme přijeli do Berlína, kde jsme strávili celé pondělí. Jako první jsme se vydali na Alexanderplatz, kde se nachází televizní věž Fernsehturm. Celý Berlín jsme tak mohli vidět z nejvyšší stavby v EU. Pěšky jsme se potom vydali navštívit část Nikolaiviertel, katedrálu Berliner Dom a bývalý přechod mezi východním a západním Berlínem – Checkpoint Charlie. Také jsme mohli vidět zbytky zdi, která Berlín kdysi rozdělovala na dvě už zmíněné části. Od náměstí Potsdammer Platz jsme přešli k ulici Unter den Linden. Mezi poslední památky, které jsme tento den navštívili, patřil také památník obětem Holocaustu a slavná brána Brandenburger Tor. A i když nám počasí tento den zrovna dvakrát nepřálo, tak jsme si ho moc užili.
Druhý den po snídani na hotelu jsme se vydali do Postupimi navštívit zámek Sansoucci s nádherným parkem. Také jsme se zde podívali do zámečku Schloß Cecilienhof a místní průvodkyně nám přiblížila průběh Postupimské konference, která zde probíhala. Zbytek našeho času v Postupimi jsme strávili na Kurfürstendamm, kde jsme se mohli jít podívat do obchodů a něco si nakoupit. Nakonec jsme se vrátili do Berlína, abychom mohli navštívit interaktivní muzeum DDR z dob východního Berlína.
Náš poslední den, tedy ve středu, jsme vstávali brzo, abychom mohli ještě před odjezdem do Drážďan navštívit budovu bývalého Říšského sněmu – Reichstag. Celou budovu jsme prošli až nahoru s průvodcem ve sluchátkách a zjistili jsme, že to brzké vstávání za to určitě stálo. V Drážďanech jsme si prošli jeho historické centrum a viděli několik památek jako například barokní kostel Frauenkirche, královský kostel – Hofkirche nebo také Zwinger, což je nejznámější komplex v Drážďanech. Zbytek času jsme mohli opět strávit podle vlastního uvážení a kolem páté odpolední hodiny jsme vyjížděli z Drážďan zpět do Česka.
Nakonec nám na zbytek zájezdu přeci jenom vyšlo krásné počasí a pořádně jsme si ho užili. Dozvěděli jsme se toho mnoho o historii, kultuře, ale také o životě v Německu.

Za účastníky zájezdu Magdaléna Polášková, 2.CZA

praha1

Dne 14. 5. 2019 se vypravila studijní skupina 1.A DVS pod vedením Mgr. Moniky Roučové na odbornou exkurzi do hlavního města Prahy. Hlavním úkolem bylo navštívit Fakultní nemocnici Motol, kde jsme měli možnost seznámit se s Dětským kardiocentrem, jediným pracovištěm toho druhu v České republice. Velkým zážitkem pro mnohé z nás bylo oddělení JIP kardiocentra, kde jsme viděli specifika ošetřovatelské péče o novorozence po kardiochirurgickém zákroku. Pak jsme se přesunuli na spinální jednotku, kde jsme získali informace o problematice komplexní léčebné, rehabilitační a ošetřovatelské péče o pacienty s míšní lézí.
Ve zbylém čase jsme navštívili historické památky města Prahy, Národní památník hrdinů heydrichiády při pravoslavném chrámu sv. Cyrila a Metoděje. Exkurze se vydařila, získali jsme mnoho nových zkušeností a poznatků, s kterými jsme se vrátili zpátky do Olomouce.

1.A DVS

cesko

9. května 2019 se ve Smetanových sadech sešli žáci základních a středních škol Olomouckého kraje, aby u příležitosti Dne Evropy prezentovali jednotlivé státy EU a zároveň připomněli blížící se volby do Evropského parlamentu.
Třída 3.B ZA se představila ve stánku České republiky, pro školáky byly připraveny vědomostní kvízy z české historie a pro starší účastníky kvíz se sportovní tematikou. Mezi nejoblíbenější aktivity patřilo jako obvykle malování vlajek na obličej. Studentky 3.B vystoupily s krátkým programem i na pódiu a za své vystoupení sklidily zasloužený aplaus. Při hodnocení stánků a vystoupení se třída umístila ve třetím pořadí a nejaktivnější žáci si domů odnesli pěkné ceny.
“ Akce se nám moc líbila, užily jsme si super atmosféru, vystoupení i koncerty,“ zhodnotily účast naší školy Eliška Petřeková a Helena Kratinová, žákyně 3.B ZA.
Za PT OBN,DEJ Hana Rajnohová

soma1

5. dubna 2019 proběhl na SZŠ a VOŠz E. Pöttinga a Jazykové škole s právem státní jazykové zkoušky Olomouc jedenáctý somatologický den pro žáky prvních ročníků zdravotnických asistentů a laboratorních asistentů. Zúčastnilo se 21 žáků ve 14 družstvech z Olomouce, SZŠ Prostějov, SZŠ Šumperk, SZŠ Hranice a SZŠ Ústí nad Orlicí. Výběr soutěžních témat byl pestrý – soustava kosterní, soustava oběhová, krev, soustava dýchací, ústrojí sluchové, ústrojí zrakové, soustava trávicí, soustava pohlavní a CNS. Soutěžící hodnotila nejen šestičlenná porota v čele s Mgr. Lucií Přikrylovou, ale také studentská porota a publikum.
Po nelehké poradě členů poroty byla udělena:
Cena pro absolutního vítěze a Cena publika Pavlíně Vyčítalové za prezentaci s názvem Oběhová soustava (Ústí nad Orlicí). Cena studentské poroty byla udělena Nikole Kolečářové za prezentaci Reprodukční systém (1. B ZA SZŠ Olomouc).
Cena za nejlepší prezentaci: 1. A ZA Nela Chroboková – Pohlavní choroby (Olomouc)
Cena za nejlepší prezentaci: 1. B ZA Vlastimil Němec, Filip Fister – Srdce (Olomouc)
Cena za nejlepší prezentaci: 1. D LA Lucie Janošová, Eva Plachá – CNS (Olomouc)
Cena za nejlepší prezentaci: Klára Šofrová, Magdaléna Švédová –Těhotenství (Šumperk)
Cena za nejlepší prezentaci: Veronika Klíčová – Endokrinní systém (Prostějov)
Cena za nejlepší prezentaci: Denisa Švandelíková – Lebka (Hranice)
Cena za nejlepší prezentaci: Dominique Fojtů – Pohlavní soustava ženy (Ústí nad Orlicí)

Za klidný průběh celého dopoledne děkuji panu řediteli a celému vedení školy, vyučujícím somatologie za precizní přípravu, soutěžní porotě, soutěžícím a současně Nadačnímu fondu SZŠ a VOŠz, Krajskému úřadu Olomouckého kraje, Magistrátu města Olomouce za hodnotné ceny pro vítězná družstva a všechny ostatní účastníky.

V Olomouci 25. dubna 2019 Za předmětový tým SOM a ETI Lenka Slezáková

erasmus1

Dne 20.března 2019 do Olomouce přijely dvě zahraniční skupiny studentů a učitelů, jedna dorazila z polského města Grudziadz a druhá skupina přiletěla ze sicilského městečka Nicosia. Obě výpravy přijely, aby strávily sedm dnů na střední zdravotnické škole v Olomouci. A nejen tam.
Studenti a učitelé všech tří středních škol jsou zapojeni do projektu Erasmus+ s názvem Vzorec dlouhověkosti. Tento název naznačuje náplň projektu, a tím je zdravý životní styl vedoucí k dlouhému věku. Setkání v Olomouci bylo v pořadí třetím a posledním setkáním, ve kterém se studenti seznamovali se zásadami zdravého stravování, s nutností fyzického pohybu a mentálního odpočinku. V učebnách zdravotnické školy proběhly workshopy, ve kterých si studenti i učitelé vyzkoušeli uvařit zdravou svačinku, zkusit si spočítat BMI nebo zpracovat téma různých onemocnění a jejich příčin.
Ale nejen práce byla náplní těchto sedmi dnů. Hosté z obou zemí spolu s jejich hostiteli zavítali na hrad Bouzov a okusili vynikající čokoládu v malé soukromé čokoládovně v Troubelicích. Šli si také zasportovat do sportovního centra Nutrend World a zacvičili si jógu. Téma zdravého životního stylu bylo primárním účelem celého projektu, ale druhým, a neméně významným cílem těchto projektů je poznávat nové kultury, nové země, poznávat jiné odlišné způsoby života, a tím se naučit respektovat jiné kultury a jiné způsoby života.
Všichni si březnový týden velmi užili. Odvezli si spoustu nových zážitků, nových přátelství a plno nových informací o zdravém životním stylu.

budova stará

Ředitel Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Olomouc vyhlašuje:
Výsledky 1. kola přijímacího řízení pro školní rok 2019/2020

Výsledková listina – obor praktická sestra
Výsledková listina – obor asistent zubního technika

Informace pro nepřijaté uchazeče

Informace pro nepřijaté
Vzor odvolání – praktická sestra
Vzor odvolání – asistent zubního technika

Informace pro přijaté uchazeče

Informace pro přijaté
Pozvánka na schůzku budoucích 1. ročníků
Formulář – výběr jazyka – návratka

MATEMATICI

Dne 28. 3. jsme se zúčastnili Regionální matematické soutěže středních zdravotnických škol v Karviné. Soutěž se konala ve čtyřech kategoriích a zúčastnilo se jí celkem 8 škol. Naši školu velmi dobře reprezentoval Dominik Navrátil z 2.B ZA, který získal 3. místo ve své kategorii, a dále Petra Talášková a Klára Dynková.
Všem zúčastněným gratulujeme a přejeme mnoho úspěchů na poli matematiky.

nucene prace

Nucená práce pro nacistické Německo
Žáci 2.B ZA se 5. dubna v rámci 5. ročníku olomouckých dnů německého jazyka (Olműtzer Kulturtage) zúčastnili besedy s panem inženýrem Jaroslavem Langerem (nar. 1924, Štěpánov
u Olomouce), který byl v roce 1944 - stejně jako celý ročník mladých lidí, narozených v roce 1924 - přikázán na nucené práce, konkrétně do německého Stuttgartu. Pan Langer žákům přiblížil atmosféru tehdejší doby, popsal odjezd do Německa, podělil se
o své zážitky z doby nuceného nasazení v Německu, přiblížil životní podmínky v táborech
pro nuceně nasazené dělníky, práci v továrně i život mladých lidí v tehdejších válečných podmínkách.
Žáci tak měli jedinečnou příležitost zeptat se přímého účastníka tehdejších událostí na jeho zážitky a osobní zkušenosti.

osvetim2019

Stalo se již tradicí, že se žáci 3. ročníků naší školy vydávají na exkurzi do polské Osvětimi,
do bývalého nacistického koncentračního tábora Auschwitz – Birkenau.
Vyrazili jsme už ve čtyři ráno, ale brzké vstávání se vyplatilo, protože většina návštěvníků
(a bývá jich údajně denně až 5000) dorazila až po nás, a my tak měli lepší možnost si vše
v klidu prohlédnout.
Nejdříve jsme prošli Auschwitz 1, před 2. světovou válkou kasárna polské armády, nacisty proměněná v koncentrační tábor, kde byli vězněni především političtí vězni, zejména Poláci
a Češi. Fotografie s uvedením data příchodu a data úmrtí vězněných lidí jen dokreslovaly slova průvodce o nelidském zacházení s vězni, o hladu, nemocech, zimě, tvrdé práci a krutém týrání.
Po dvou hodinách jsme přejeli do druhé části tábora Auschwitz II – Birkenau. Železniční přípojka, brána a místo selekce. Dřevěné a zděné baráky, či jen pozůstatky z nich – komíny táhnoucí se až kam oko dohlédne, mohou napovědět, kolik lidí sem bylo v průběhu holocaustu zavlečeno. Pozůstatky plynových komor a krematorií tiše vypovídají o mučivém konci života statisíců Židů z celé Evropy. Ze všech koutů, ze všech zdí na vás dýchá úzkost, bolest, nepředstavitelná hrůza. Atmosféra strachu a děsu je tu stále i po tolika letech až hrozivě živá a my si uvědomujeme, jaké štěstí naše generace má, ale zároveň přemýšlíme
o pravdivosti citátu, který je umístěn v muzeu:
„ Ti, kdo si nepamatují minulost, jsou odsouzeni k tomu ji opakovat.“
Za PT OBN, DEJ Hana Rajnohová

Go to top