studuj zdravku

kovid

 

S účinností ode dne 10. září 2020 do odvolání se nařizuje povinné nošení ochranných prostředků dýchacích cest jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének, roušek (povinná ochrana dýchacích cest) ve vnitřních společných prostorách školy s výjimkou učeben.
Text mimořádného opatření naleznete zde.
Žádám žáky, studenty, zaměstnance a strávníky o dodržování tohoto opatření (při znehodnocení roušky v průběhu pobytu ve škole je umožněno žákům/studentům si roušku zakoupit na vrátnici školy – cena 5 Kč).
Děkuji.
Mgr. Pavel Skula
ředitel školy

 

bufet

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Emanuela Pöttinga a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Olomouc, Pöttingova 2, 771 00 Olomouc nabízí k pronájmu prostory pro poskytování služeb školního bufetu, včetně zázemí.
Zájemci o prohlídku prostor a další informace kontaktujte Ing. Marii Šišmovou, tel. č. 585 704 130 nebo 603 166 406.

budova

Ředitel Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické Emanuela Pöttinga a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Olomouc vyhlašuje 2. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2020/2021 do oborů vzdělání:

53–41-N/1. diplomovaná všeobecná sestra

53-41-N/5. diplomovaná dětská sestra 

53-43-N/2. diplomovaný zdravotní laborant

53-43-N/1. diplomovaný farmaceutický asistent, kombinovaná forma vzdělávání

 

Přihlášky se přijímají do 14. září 2020, u oboru diplomovaný farmaceutický asistent (kombinovaná forma vzdělávání) do 18. září 2020. Bližší informace naleznete v záložce VOŠz, sekci Přijímací řízení VOŠz.

 

VYHLÁŠENÍ 2. KOLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ NA VOŠZ

 

Ředitel Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické Emanuela Pöttinga a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Olomouc vyhlašuje 2. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2020/2021 do oborů vzdělání:
53–41-N/1. diplomovaná všeobecná sestra
53-41-N/5. diplomovaná dětská sestra
53-43-N/2. diplomovaný zdravotní laborant

53-43-N/1. diplomovaný farmaceutický asistent, kombinovaná forma vzdělávání


Přihlášky se přijímají do 14. září 2020, u oboru diplomovaný farmaceutický asistent (kombinovaná forma vzdělávání) do 18. září 2020. Bližší informace naleznete v záložce VOŠz, sekci Přijímací řízení VOŠz.

Škola puvodni

V letošním školním roce si připomeneme 125 let od založení Ústavu hraběte Pöttinga – Persinga, dnešní SZŠ a VOŠz a JŠ.
Slavnostní otevření Ústavu proběhlo 15. září 1895 za obrovské účasti českého obyvatelstva v Olomouci. Byl to významný den, kdy se město stalo dostaveníčkem mnoha členů vlasteneckých spolků z celého okolí. Německá radnice se snažila slavnosti zabránit zákazy i pohotovostí městské policie, avšak všechna opatření byla marná. Slavnost se konala za hojné účasti lidu a čestných hostů.
Výročí si letos připomeneme komorněji vzhledem k epidemiologickým opatřením, a to 12. a 13. 9. 2020 v rámci Dnů evropského kulturního dědictví. Zpřístupněny budou reprezentativní prostory školy, k dispozici bude i výklad.
Všichni jste srdečně zváni.

666 3841Zahájení školního roku 2020/2021 proběhne následovně:

Střední zdravotnická škola

Úterý 1. září 2020 1. – 4. ročník v 8.00 hod. v kmenových učebnách (do 10.40 hod. třídnické práce).
Středa 2. září 2020 8.00 – 12.30 hod. třídnické práce.
Čtvrtek 3. září 2020 Výuka dle platného rozvrhu.

Vyšší odborná škola zdravotnická

Úterý 1. září 2020 Zápis do 2. a 3. ročníku – v 8.00 hod. v učebnách dle rozpisu.
Zápis do 1. ročníku – v 10.00 hod. v aule školy.
Středa 2. září 2020 Výuka dle platného rozvrhu.

Informace o provozu školy ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke COVID – 19 naleznete zde.

Současně platný postup KHS v případech, které mohou v souvislosti s onemocněném COVID-19 ve školách nastat naleznete zde.

epol vchod web

Informace pro uchazeče o studium – v úterý 1. září 2020 bude vyhlášeno druhé kolo přijímacího řízení pro školní rok 2020/2021 na Vyšší odbornou školu zdravotnickou Emanuela Pöttinga do oborů vzdělání:
53–41–N/1. diplomovaná všeobecná sestra,
53–41–N/5. diplomovaná dětská sestra,
53–43–N/2. diplomovaný zdravotní laborant.
Bližší informace naleznete od úterý 1. září 2020 v sekci přijímací řízení VOŠ.

skola

Ve čtvrtek dne 20. srpna 2020 se v 17.00 hodin v aule školy koná schůzka zákonných zástupců žáků budoucích prvních ročníků.
Pozvánku naleznete zde.

pomaturitní 2021

Od 18. 5. 2020 je zahájen zápis do pomaturitního kurzu cizích jazyků s denní výukou. Výuka probíhá 4 vyučovací hodiny denně a je zajištěna kvalifikovanými vyučujícími a rodilými mluvčími. Letošním maturantům je zachován status studenta.

Informace

Přihláška

budova

Ředitel Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Olomouc vyhlašuje:
Výsledky 1. kola přijímacího řízení pro školní rok 2020/2021
Výsledková listina – obor praktická sestra
Výsledková listina – obor nutriční asistent
Výsledková listina – obor laboratorní asistent

Informace pro nepřijaté uchazeče
Informace pro nepřijaté
Vzor – žádost o nové rozhodnutí, praktická sestra
Vzor – žádost o nové rozhodnutí, nutriční asistent
Vzor – žádost o nové rozhodnutí, laboratorní asistent

Informace pro přijaté uchazeče
Informace pro přijaté
Pozvánka na schůzku budoucích 1. ročníků
Formulář – výběr jazyka – návratka
Formulář – velikost pláště – návratka

Go to top