studuj zdravku

IKAP

IKAP lobo barva

nemcina2

V pátek 22.4.2022 ve Vlastivědném muzeu v Olomouci proběhlo celomoravské kolo soutěže v německém jazyce „Bücherwurm“ (Knihomol). Tato soutěž probíhá pod záštitou Goethe Institutu Praha ve spolupráci s německou sekcí Vědecké knihovny v Olomouci. Naši školu reprezentovala v kategorii středních odborných škol a obchodních akademií Veronika Šubová (2.C), která dosáhla na 2. místo. Tento rok jsme měli i zástupkyni v kategorii žáků, jež pobývali déle než 3 měsíce v německých jazykových oblastech nebo pocházeji z bilingvních rodin, a to Natálii Roskolovou (1.B), která se rovněž umístila na 2. místě. Žákyně obdržely diplom a věcné odměny od Goethe Institutu.
Oběma žákyním patří velká gratulace a poděkování za výbornou reprezentaci školy.

Mgr. M. Hessová Polívková

 

hess1

V pátek 8.4.2022 proběhlo školní kolo soutěže v německém jazyce „Bücherwurm“ (Knihomol) pod záštitou Goethe Institutu. Úkolem účastníků bylo přečíst nebo přednést krátký text nebo báseň švýcarského autora Franze Hohlera, pokud možno s co nejlepší výslovností a výrazným přednesem. Vítězkou se stala Veronika Šubová (2.C NA), která postupuje do celomoravského kola, které se uskuteční 22. 4. 2022 ve Vlastivědném muzeu v Olomouci. Na 2. místě skončil Jaroslav Mrázek (1.B PS) a 3. místo obsadily dvě účastnice,Vanesa Lovašová (3.B PS) a Veronika Winklerová (3.C PS). Letos máme obsazenou i kategorii Deutsch-spezial, což jsou bilingvní žáci, nebo ti, jež pobývali déle než 3 měsíce v německých jazykových oblastech. Naši školu bude v celomoravském kole v této kategorii reprezentovat Natálie Roskolová (1.B PS). Vítězní žáci za své výkony obdrželi diplom, dárkové poukázky a všichni zúčastnění menší věcné dary, za což děkujeme Nadačnímu fondu.
Gratulujeme a všem děkujeme za účast!!!
Za vyučující němčiny
Mgr. Hessová Polívková, Mgr. Svozilová

dengl

Kdo byla Sissi? Kde se narodil Shakespeare? Který stát je největším státem USA? Na tyto otázky a mnohé jiné odpovídali v úterý 29. 3. účastníci soutěže Denglish mit Spass. Jedním z úkolů bylo i rozpoznat germanismy v češtině, např. Erdapfel – erteple, Pfeife – fajfka, zahlen – cálovat, platit nebo určit význam slov, které existují v obou jazycích, ale s různým významem, např. KIND.
S využitím aplikací Jeopardy a Quizlet žáci plnili úkoly z oblasti reálií německy a anglicky mluvících zemí. V průběhu soutěže proběhla také degustace pravého anglického čaje s mlékem, ochutnávka sladkostí spojená s informacemi o původu a vzniku dané cukrovinky.
Víte, že tvar čokolády Toblerone je inspirován tvarem nejvyšší hory Švýcarska Matterhornu? Toblerone začali vyrábět v Bernu v roce 1908 Theodor Tobler a Emil Baumann. Název vznikl spojením Toblerova příjmení, města Bernu a italského výrazu torrone (turecký med). Kromě čokolády trojúhelníkového tvaru jsme ochutnali také Mozartkugeln, Shortbreads, After Eight, chipsy salt/vinegar, Haribo, ginger cookies - děkujeme tímto Nadačnímu fondu E. Pöttinga.
Pozitivní ohlasy účastníků nás motivují k dalšímu pokračování soutěže v příštím roce.
Cheers! Tschüss!
Alena Pavelková, Martina Kurfürstová

1NEJ 11 04

Dne 5.4.2022 se na naší škole odehrál volejbalový turnaj tříd. Zahájení proběhlo v 8.00 formou nástupu všech 13 družstev. Celou tělocvičnu rozzářila naše růžová trička a zápal do hry.
V první části turnaje probíhala hra ve třech skupinách a první dvě družstva z každé skupiny postoupila do semifinálových skupin. Konkurence byla velká. Po urputných bojích postoupily do finále třídy 4.B a 2.C. Zápas byl vyrovnaný, síly docházely, ale úsměvy (zejména u 4.B) přetrvávaly. Dav skandoval a vítězství celého turnaje nakonec ukořistila třída „srdcařů“ 4.B.
Turnaj hodnotíme velmi kladně. Chtěli bychom poděkovat pořadatelům, soupeřům a fanouškům, kteří zápasům dodávali šťávu.
Úspěch všem ročníkům do dalších let přeje 4.B.

TAKHLE JSME ŠKOLU JEŠTĚ NEZAŽILI
Ze začátku jsme byli trochu nervózní, ale postupem času se ukázalo, že je to zbytečné. Zápasy se nesly v duchu fair-play a vzduchem létaly nejen balóny, ale i občasné nadávky. Atmosféra v tělocvičně byla neuvěřitelná, nikdy nezapomeneme na ochoz nad tělocvičnou plný spolužáků, kteří se přišli podívat a podpořit své spolužáky. S radostí budeme vzpomínat na výhry, prohry i modřiny, které nám budou ještě chvíli tento volejbalový turnaj připomínat.
Za 1.E napsala Nela Görlichová

ANJ2022

V uplynulých dnech proběhla na naší škole tradiční Olympiáda z anglického jazyka. Po přestávce způsobené epidemií koronaviru se do lavic usadilo 60 nadšenců, aby se v písemném kole vypořádali s nástrahami poslechu a porozumění textu, gramatikou a krátkým písemným úkolem: popiskem k obrázku. Devět nejlepších soutěžících postoupilo do finálového kola, kde předvedli, jak dokážou zpracovat náročné téma a konverzovat v angličtině. Z celkového vítězství se nakonec radovala Tereza Řoutilová z 2.C, druhá příčka patřila Vendule Edlerové ze 3.C a třetí se umístila Gabriela Jurčíková ze 2.B. Čtvrté místo si vybojovala Adéla Omachelová z 1.E, která se stala i nejúspěšnější soutěžící reprezentující první ročníky.
V rámci olympiády byla hodnocena ještě samostatná kategorie „Caption“ - titulek k obrázku. V této disciplíně vybojovala 1. místo opět nejúspěšnější prvačka Adéla Omachelová. Dalšími úspěšnými autory jsou Karolína Neuheuserová z 1.C, Michaela Navrátilová z 1.C a Vanda Szarowská z 2.B.
Děkujeme vedení školy a Nadačnímu fondu E. Pöttinga v Olomouci za finanční podporu na zakoupení cen pro výherce.
Za tým ANJ M. Zakuťanská a J. Benešová

ANJ 2022 1

 

Being different might hurt sometimes, but it’s worth it. (Adéla Omachelová, 1.E)

volno ŘŠ

Ve dnech 12. a 13. dubna 2022 vyhlašuje ředitel školy z organizačních důvodů, v souladu s ustanovením § 24 odst. 2 zák. č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, volný den pro žáky 1., 2. a 3. ročníku střední zdravotnické školy.
Mgr. Pavel Skula
ředitel školy

tridni schuzky

Ve středu 6. dubna 2022 se v 17.00 hodin konají informační třídní schůzky zákonných zástupců s třídním učitelem.
Od 17.30 do 18.30 hodin budou probíhat konzultace s vyučujícími v jejich kabinetech.

 mat 2022

Dne 30. 3. se konalo po dvouleté odmlce školní kolo matematické soutěže pro žáky 1. a 2. ročníků střední školy. Soutěže se zúčastnilo celkem 37 soutěžících. Vítězné pořadí pro jednotlivé ročníky:
1. ročníky
1. místo: Adéla Jelínková, 1. D AZT
2. místo: Beáta Andrésová, 1. A PS
3. místo: Melánie Králová, 1. C PS
2. ročníky
1. místo: Gabriela Čouková, 2. B PS
2. místo: Adam Sigmund, 2. A PS
3. místo: Aneta Ošťádalová, 2. C NA


Nejlepším řešitelům gratulujeme, všem dalším soutěžícím děkujeme za účast.


Díky patří Nadačnímu fondu při SZŠ a VZŠ E. Pöttinga v Olomouci, který daroval poukázky v hodnotě 500 Kč, 300 Kč a 200 Kč pro první tři výherce z každé kategorie.

budova

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Emanuela Pöttinga a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Olomouc – Pöttingeum zve všechny uchazeče o studium na vyšší odborné škole zdravotnické na den otevřených dveří, který se koná v pátek 25. března 2022 od 13.00 do 17.00 hodin.

POZOR!
• Prezentovány budou pouze obory vzdělání vyšší odborné školy zdravotnické otevírané ve školním roce 2022/2023 a obor diplomovaný farmaceutický asistent (bude se otevírat ve školním roce 2023/2024).

Bližší informace o studiu na vyšší odborné škole zdravotnické naleznete  zde - leták

Propagační video


Pavel Skula
ředitel školy

Go to top