studuj zdravku

IKAP

IKAP lobo barva

usmev dloudá fotka

V sobotu dne 14. 1. 2023 se v době od 9.00 do 12.00 hodin konal Den otevřených dveří. Školu navštívilo značné množství zájemců o studium a lidé z řad široké veřejnosti. Nedílnou součástí tohoto dne byla beseda s panem ředitelem, ukázka reprezentativních místností budovy školy, auly a kaple. Návštěvníci byli mile překvapeni nabídkou oborů vzdělání, materiálním vybavením odborných učeben a laboratoří, novogotickými prostory a se zájmem si vyslechli informace o historii školy.

Mgr. et Mgr. et Mgr. Šárka Fedorcová, DiS.
zástupce ředitele školy pro externí výuku a další vzdělávání

prijimacky

Ředitel Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické Emanuela Pöttinga a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Olomouc vyhlašuje 1. kolo přijímacího řízení do oborů vzdělání na střední zdravotnické škole – 53-41-M/03 praktická sestra, 53-41-M/02 nutriční asistent , 53-43-M/01 laboratorní asistent a 53-44-M/03 asistent zubního technika pro školní rok 2023/2024, stanovuje kritéria přijímacího řízení a počet přijímaných žáků – bližší informace naleznete v sekci přijímací řízení SZŠ. 

Ředitel Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické Emanuela Pöttinga a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Olomouc vyhlašuje 1. kolo přijímacího řízení do oborů vzdělání na vyšší odborné škole zdravotnické – 53-41-N/1. diplomovaná všeobecná sestra, 53-41-N/3. diplomovaná dentální hygienistka, 53-43-N/1. diplomovaný farmaceutický asistent (denní i kombinovaná forma vzdělávání) a 53-44-N/1. diplomovaný zubní technik pro školní rok 2023/2024, stanovuje kritéria přijímacího řízení a počet přijímaných studentů – bližší informace naleznete v sekci přijímací řízení VOŠ

vanoce

Na Domově mládeže proběhla v prosinci vánoční soutěž „ O nejkrásnější vánočně vyzdobený pokoj“, již 14. ročník. Soutěže se zúčastnila děvčata celkem z pěti pokojů. Hodnotící komise složená z vychovatelek ocenila všechna děvčata, ale vítězný pokoj mohl být jen jeden, a to složený z děvčat
Nátálie Kamencové a Veroniky Brázdilové – obě děvčata jsou z 1. ročníku SZŠ. Všem děkujeme za jejich účast a kreativitu při výzdobě pokojů. Těšíme se na jubilejní 15. ročník této soutěže.
Mgr. Alena Nádvorníková – vedoucí vychovatelka

VOLBY P

V pondělí 12. 12. 2022 se bude konat v SICu v době od 8.00 - do 14.00 1.kolo studentských prezidentských voleb. Žáci si mohou přijít vyzkoušet "nanečisto", jak probíhá přímá volba prezidenta
a uplatnit svoje právo svobodné volby.
Celou akci bude organizovat volební komise, sestavená z žáků 2. D AZT.
Srdečně všechny zveme a těšíme se na vás!

budova

Výsledky zkoušky z češtiny pro cizince A2

usmev dloudá fotka

Dne 18. listopadu 2022 vyhlašuje ředitel školy z organizačních důvodů, v souladu s ustanovením § 24 odst. 2 zák. č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, volný den pro žáky střední zdravotnické školy.
Mgr. Pavel Skula
ředitel školy

třídní schůzky

Ve středu 9. listopadu 2022 se v 17.00 hodin konají informační třídní schůzky zákonných zástupců s třídním učitelem.
Od 17.30 do 18.30 hodin budou probíhat konzultace s vyučujícími v jejich kabinetech.

666 3864

Ve školním roce 2023/2024 otevíráme následující obory vzdělání

Ve střední zdravotnické škole obory vzdělání s maturitní zkouškou:

53-41-M/03 praktická sestra
53-41-M/02 nutriční asistent
53-43-M/01 laboratorní asistent
53-44-M/03 asistent zubního technika

Bližší informace naleznete v záložce SZŠ, sekci přijímací řízení SZŠ 

Ve vyšší odborné škole zdravotnické obory vzdělání zakončené absolutoriem:

53-41-N/1. diplomovaná všeobecná sestra
53-41-N/3. diplomovaná dentální hygienistka
53-43-N/1. diplomovaný farmaceutický asistent
53-43-N/1. diplomovaný farmaceutický asistent (kombinovaná forma vzdělávání)
53-44-N/1. diplomovaný zubní technik

Bližší informace naleznete v záložce VOŠz, sekci přijímací řízení VOŠz.

VOLBY 4

V souladu s § 167 odst. 8 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění a v souladu s Volebním řádem školské rady vydaném Olomouckým krajem usnesením Rady Olomouckého kraje UR/98/68/2020 dne 27. června 2020, ve znění dodatku č. 1 ze dne 12. října 2020, vyhlašuje ředitel Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické Emanuela Pöttinga a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Olomouc opakované doplňovací volby do školské rady Vyšší odborné školy zdravotnické Emanuela Pöttinga Olomouc na funkční období do 11. července 2024.
Volby se uskuteční dne 1. listopadu 2022. Návrhy kandidátů se podávají do 21. října 2022.
Bližší podrobnosti najdete v sekci „O škole“, záložce „Školská rada“ – zde.

Go to top