studuj zdravku

IKAP

IKAP lobo barva

skola PZ

Ředitel Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické Emanuela Pöttinga a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Olomouc vyhlašuje výsledky 3. kola přijímacího řízení na VOŠz.

Výsledková listina DVS

Výsledková listina DDS

cizijazyky

Výsledky zkoušky CzF – 17.9.2022

domov1

Ve středu 28. září 2022 (státní svátek) zůstane domov mládeže otevřen. Nad ubytovanými žáky a studenty, kteří na státní svátek neodjedou domů, bude zajištěn dohled.
V úterý 27. září 2022 si bude možno objednat večeři, ve středu 28. září 2022 nebude škola stravu zajišťovat.

Mgr. Pavel Skula
ředitel školy

budova

Ředitel Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické Emanuela Pöttinga a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Olomouc vyhlašuje 3. kolo přijímacího řízení na VOŠz pro školní rok 2022/2023 do oborů vzdělání:
53-41-N/1. diplomovaná všeobecná sestra
53-41-N/5. diplomovaná dětská sestra
Přihlášky se přijímají do 30. září 2022. Bližší informace naleznete v záložce VOŠz, sekci Přijímací řízení VOŠz.

666 3837

Ředitel Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Olomouc vyhlašuje výsledky 2. kola přijímacího řízení na VOŠz pro školní rok 2022/2023:

Výsledková listina - obor DVS

Výsledková listina - obor DDS

Výsledková listina - obor DZL

Informace pro přijaté uchazeče

 

 epol detail web

V souladu s § 167 odst. 8 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění a v souladu s Volebním řádem školské rady vydaném Olomouckým krajem usnesením Rady Olomouckého kraje UR/98/68/2020 dne 27. června 2020, ve znění dodatku č. 1 ze dne 12. října 2020, vyhlašuje ředitel Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické Emanuela Pöttinga a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Olomouc doplňovací volby členů školské rady Vyšší odborné školy zdravotnické Emanuela Pöttinga Olomouc, dvou zástupců studentů na funkční období do 11. července 2024.
Bližší podrobnosti najdete v sekci „O škole“, záložce „Školská rada“ – zde.

skola PZ
Ředitel Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické Emanuela Pöttinga a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Olomouc vyhlašuje 2. kolo přijímacího řízení na VOŠz pro školní rok 2022/2023 do oborů vzdělání:
53-41-N/1. diplomovaná všeobecná sestra
53-41-N/5. diplomovaná dětská sestra
53-43-N/2. diplomovaný zdravotní laborant
Přihlášky se přijímají do 15. září 2022. Bližší informace naleznete v záložce VOŠz, sekci Přijímací řízení VOŠz.

usmev dloudá fotka

Pro žáky střední zdravotnické školy
• Čtvrtek 1. září 2022 v 8.00 hodin – zahájení školního roku všech tříd (8.00 – 10.40),
• 2. září 2022 – třídnické práce (8.00 – 12.30),
• 5. září 2022 a dále – výuka dle rozvrhu.
Pro studenty vyšší odborné školy zdravotnické
• Čtvrtek 1. září 2022 v 8.00 hodin – zápis studentů do 2. a 3. ročníku v určených učebnách,
• Čtvrtek 1. září 2022 v 10.00 hodin – zápis do 1. ročníku VOŠz v aule školy,
• 2. září 2022 a dále – výuka dle rozvrhu.

Pro posluchače pomaturitního studia jazykové školy
• Čtvrtek 1. září 2022 v 9.00 hodin – zápis, zahájení kurzu, učebna č. 119.
• 2. září 2022 a dále – výuka dle rozvrhu.

Pavel Skula
ředitel školy

skola PZ

VÝSLEDKY ZKOUŠKY Z ČEŠTINY PRO CIZINCE – 20.8.2022

 

Go to top