studuj zdravku

budova dalsi

Ředitel Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Olomouc vyhlašuje výsledky přijímacího řízení na VOŠz pro školní rok 2020/2021:
Výsledková listina diplomovaná všeobecná sestra
Výsledková listina diplomovaná dětská sestra
Výsledková listina diplomovaný zdravotní laborant
Výsledková listina diplomovaný farmaceutický asistent, kombinovaná forma

Informace pro přijaté uchazeče
Informace pro nepřijaté uchazeče
Vzor odvolání DFAk
Další kola přijímacího řízení pro školní rok 2020/2021

MATURITA

V přiložených souborech naleznete informace ke konání maturitní zkoušky v jarním období roku 2020.

Časové schéma konaní maturitních zkoušek v červnu 2020.
Kritéria hodnocení společné části maturitní zkoušky v červnu 2020.
Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění.
Ochrana zdraví na středních školách v průběhu maturitních zkoušek - MŠMT.
Ochrana zdraví u MZ – informace pro žáky.

Poznámky:
Podrobné informace o konání maturitních zkoušek jste obdrželi od svých třídních učitelé. V případě nejasností, dotazů je kontaktujte.
Žáci při prvním vstupu do budovy školy odevzdají podepsané „Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového onemocnění“ – týká se žáků, kteří se v květnu 2020 nezúčastnili osobních konzultací za účelem přípravy k maturitní zkoušce a „Čestné prohlášení“ dosud neodevzdali.

Pavel Skula
ředitel školy

historicka budova

V přiložených souborech naleznete podrobné informace pro uchazeče o studium na Střední zdravotnické škole a Vyšší odborné škole zdravotnické Emanuela Pöttinga a Jazykové škole s právem státní jazykové zkoušky Olomouc.

Pozvánka k jednotným testům – vzor.
Informace o organizaci jednotných testů dne 8. června 2020.
Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění.

skola

Přihlášky ke studiu na Vyšší odborné škole zdravotnické Emanuela Pöttinga Olomouc se podávají do 31. května 2020.
Ve školním roce 2020/2021 otevíráme obory:
diplomovaná všeobecná sestra
– diplomovaná dětská sestra
– diplomovaný zdravotní laborant
– diplomovaný farmaceutický asistent (kombinovaná forma studia)
Bližší informace naleznete v sekci přijímací řízení VOŠ.

epol detail web

Na základě usnesení vlády č. 491 ze dne 30. dubna 2020 bude od 11. května 2020 bude možná osobní přítomnost žáků a studentů závěrečných ročníků středních škol a vyšších odborných škol, a to zejména za účelem přípravy na maturitní zkoušky a absolutoria. Docházka u výše uvedených nebude povinná, bude probíhat ve skupinách v maximálním počtu 15 žáků/studentů.

Od 11. května 2020 bude také možná osobní přítomnost ve škole při výuce v jazykových školách s právem státní jazykové zkoušky a v jednoletých kurzech cizích jazyků s denní výukou. Opět platí, že výuka může probíhat ve skupinách maximálně 15 účastníků.

Podrobné informace o organizaci výuky obdrží žáci a studenti závěrečných ročníků střední školy a vyšší odborné školy od svých třídních učitelů / vedoucích studijních skupin.
Před vstupem do budovy školy podepíše každý žák/student/účastník vzdělávání „Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového onemocnění“. V opačném případě mu nebude vstup do budovy školy umožněn.

Podrobné informace o ochraně zdraví a provozu škol a školských zařízení v období do konce školního roku 2019/2020 naleznete v přiložených dokumentech:
Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového onemocnění
Ochrana zdraví a provoz středních škol
Ochrana zdraví a provoz vyšších odborných škol
Ochrana zdraví a provoz jazykových škol
Ochrana zdraví a provoz domovů mládeže

V Olomouci, 5. května 2020

Pavel Skula
ředitel školy

mšmt

V souladu s vyhláškou č. 211/2020 Sb., o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020, zveřejnuji informace o hodnocení žáků střední školy v aktuálním pololetí.
Vyhlášku č. 211/2020 Sb. naleznete zde.
Metodický pokyn k postupu při hodnocení výsledků vzdělávání žáků středních škol ve druhém pololetí naleznete zde.

Pavel Skula
ředitel školy

kovid

Olomoucká zdravotnická škola – Pöttingeum děkuje všem svým žákům a studentům, kteří jsou v době nouzového stavu zapojeni do práce ve zdravotnických zařízeních a zařízeních sociální péče. Oceňujeme vaši ochotu, profesionální přístup a pracovní nasazení s nimž pomáháte lidem, kteří to potřebují.

Za školu – Pöttingeum

Pavel Skula
ředitel školy

dm2

Po dobu trvání mimořádného opatření – uzavření školy a domova mládeže bude úplata za ubytování na domově mládeže hrazena následovně:

Březen 2020 (období do 10. března 2020) - úhrada za ubytování bude účtována ve výši:
403,- Kč (žáci a studenti škol zřizovaných Olomouckým krajem),
452,- Kč (žáci a studenti škol jiných zřizovatelů).
Přeplatek za březen 2020 bude převeden na období po otevření domova mládeže.

Duben 2020 - úhrada za ubytování nebude vybírána. Pokud platbu za ubytování v dubnu 2020 škola obdrží, bude převedena na období po otevření domova mládeže, případně vrácena po vyúčtování plateb za ubytování v tomto školním roce (konec měsíce června 2020).

Mgr. Pavel Skula
ředitel školy

Domov mládeže
Po dobu trvání mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví č. j.: MZDR 10676/2020-1/MIN/KAN bude úplata za ubytování na domově mládeže adekvátně krácena. Vyúčtování přeplatků za ubytování bude provedeno po ukončení mimořádného opatření.
Mgr. Pavel Skula
ředitel školy

Go to top