studuj zdravku

budova2018

s účinností ode dne 11. března 2020 se zakazuje osobní přítomnost žáků a studentů na základním, středním a vyšším odborném vzdělávání ve školách a školských zařízeních podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Text mimořádného opatření zde.

Žádám žáky a studenty o pravidelné sledování webu školy a třídních / skupinových emailových adres.

Děkuji.

Mgr. Pavel Skula
ředitel školy

psycho 2020

4. 3. 2020 se na naší škole konala psychologická olympiáda,
letos na téma: Můj velký sen.
Olympiády se účastnili studenti třetích ročníků: Dominik Navrátil, Veronika Krčková, Linda Škodová, Michaela Roháčová, Tereza Hyžáková, Eliška Skládalová, Sandra Veiserová, Kristýna Kvapilová, Julie Navarová, Vanessa Ivanková, Natálie Koukalová, Jakub Mlčůch, Jana Tisoňová.
Výsledky:
1. místo: Eliška Skládalová 3.B
2. místo: Sandra Veiserová 3.A
3. místo: Dominik Navrátil 3.B
Cenu žákovské poroty získala Eliška Skládalová 3.B

Všem soutěžícím děkujeme za velmi kvalitní práci
Předmětový tým psychologie
Mgr. Eva Hejnarová

rescue web

V týdnu od 16. do 21. 2. jsme se my, studenti oboru Diplomovaný zdravotnický záchranář, zúčastnili zimního kurzu v Jeseníkách. Celý týden jsme měli velmi nabitý program. Když jsme zrovna neměli odborný výcvik se záchranáři z agentury Profi rescue a nebo s horskou službou, užívali jsme si lyžování. V rámci kurzu jsme si několikrát sáhli na dno sil fyzicky i psychicky. Učili jsme se vyhledávat osoby zavalené pod lavinou, dělat test lavinového nebezpečí a nakonec jsme si sami vyzkoušeli jaké to je, být pod lavinou uvězněni. Na nočním cvičení jsme také zúročili znalosti z minulého kurzu na Baldovci. Cílem nočního cvičení bylo vyhledat a transportovat pacienta do bezpečí, což v metrovém sněhu není vůbec snadné.
Chtěli bychom moc poděkovat záchranářům z Profi rescue, díky nimž jsme se nejen naučili a dozvěděli mnoho nových a zajímavých věcí, ale také jsme si užili plno zábavy.

 

budova 2019 okna

Informace Olomouckého kraje k tématu Koronavirus COVID-19 naleznete zde (odkaz na oficiální informace)

korona

 

budova2018

Ředitel Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické Emanuela Pöttinga a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Olomouc vyhlašuje 1. kolo přijímacího řízení do oborů vzdělání na vyšší odborné škole zdravotnické 53–41–N/1. diplomovaná všeobecná sestra, 53–41–N/5. diplomovaná dětská sestra, 53–43–N/2. diplomovaný zdravotní laborant a 53–43–N/1. diplomovaný farmaceutický asistent (kombinovaná forma studia) pro školní rok 2020/2021, stanovuje kritéria přijímacího řízení a počet přijímaných studentů – bližší informace naleznete v sekci Přijímací řízení VOŠ.

budova

Ředitel Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické Emanuela Pöttinga a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Olomouc vyhlašuje 1. kolo přijímacího řízení do oborů vzdělání 53–41–M/03 praktická sestra,  53–41–M/02 nutriční asistent a 53–43–M/01 laboratorní asistent pro školní rok 2020/2021, stanovuje kritéria přijímacího řízení a počet přijímaných žáků – bližší informace naleznete v sekci přijímací řízení SZŠ.

recitační soutěž 5

20. února 2020 se v kapli školy uskutečnil 21. ročník recitační soutěže a literární tvořivosti žáků. Soutěž probíhala ve třech kategoriích – poezie, próza a vlastní tvorba.

Porota sestavená z vyučujících CJL měla velmi nelehkou práci, ale nakonec rozhodla o tomto pořadí. V kategorii poezie zvítězila Lucie Janošová (2. DLA), druhé místo obsadila Tereza Boháčová (4. DLA) a třetí místo Jana Schneiderová (1. CPS).
V kategorii próza se na 1. místě umístila Veronika Papoušková (2. BZA), druhé místo obsadili Monika Hošťálkova a Ondřej Němčic z 3.DAZT a třetí místo Laura Vajdová (1. CPS).
Zvláštní cenu poroty za autorské čtení si odnesla Nikola Kolečářová (2. BZA) a Monika Tvrdá (3. AZA).
Všem zúčastněným děkujeme za jejich hezká vystoupení a vítězům srdečně blahopřejeme.

Za předmětový tým CJL Vratislava Mikulíková

 

roucova

Dne 12. 2. 2020 se třída 2DVA pod vedením Mgr. Moniky Roučové zúčastnila Festivalu ošetřovatelských kazuistik VOŠ, který se konal na SZŠ a VOŠZ Zlín. Této akce se naše škola zúčastnila poprvé. Naši třídu reprezentovaly 3 studentky, a to Gabriela Skoupilová, Tereza Šavrňáková a Kristýna Tobolová. Nervozita a stres se naštěstí na výkonu soutěžících téměř neprojevily. Zazněly zde například ošetřovatelské kazuistiky u pacientky s devastujícím poraněním dolní končetiny, s anoxickým poškozením mozku či u pacienta s poraněním pánve a orgánů dutiny břišní. O přestávce jsme měly možnost se seznámit s prostory zdejší školy. Po odprezentování všech kazuistik se musela odborná porota společně se studentskou porotou (do níž usedla i naše spolužačka Nelly Žůrková) rozhodnout o obsazení 1. - 3. místa.
Vyhodnocení znělo následovně: na krásné bronzové pozici se umístila Kristýna Tobolová s ošetřovatelskou kazuistikou na téma popálenina u dítěte. A na nádherné zlaté pozici se umístila Gabriela Skoupilová s ošetřovatelskou kazuistikou s názvem Ošetřovatelský proces u pacientky s bércovými vředy léčené pomocí V.A.C. systému.
Myslím, že mohu za všechny přítomné říci, že to byla skvělá zkušenost pro nás pro všechny. Pevně věříme, že se naše škola bude účastnit i dalších ročníků.
Za 2DVA Dominika Planková a Tereza Pospíšilová (fotodokumentace)

inzulín

30. 1. 2020 žáci 3. A ZA měli to potěšení slyšet přednášku, zástupce firmy A.IMPORT.cz Pavla Dokládala, Dis.
V prezentaci pana Dokládala nás zaujaly nejen novinky ve světě inzulinových pump, ale i jeho zkušenosti ze života diabetika s inzulínovou pumpou. Také zdůraznil, jak doba jde rychle kupředu a každým dnem je žití pro pacienta s diabetem “jednodušší”.
Mobilní aplikace, modernizace přístrojů, ukazování dat a mnoho dalších témat, která se při přednášce objevila, nám ukázaly, co všechno může mít pacient k dispozici.
Děkujeme a přejeme panu Dokládalovi i v budoucnu hodně úspěšných přednášek a doufáme, že opět navštíví naši školu s dalšími novinkami v léčbě DM I.typu.

3. A ZA

Go to top