studuj zdravku

IKAP

IKAP lobo barva

666 3864

Ve školním roce 2023/2024 otevíráme následující obory vzdělání

Ve střední zdravotnické škole obory vzdělání s maturitní zkouškou:

53-41-M/03 praktická sestra
53-41-M/02 nutriční asistent
53-43-M/01 laboratorní asistent
53-44-M/03 asistent zubního technika

Bližší informace naleznete v záložce SZŠ, sekci přijímací řízení SZŠ 

Ve vyšší odborné škole zdravotnické obory vzdělání zakončené absolutoriem:

53-41-N/1. diplomovaná všeobecná sestra
53-41-N/3. diplomovaná dentální hygienistka
53-43-N/1. diplomovaný farmaceutický asistent
53-43-N/1. diplomovaný farmaceutický asistent (kombinovaná forma vzdělávání)
53-44-N/1. diplomovaný zubní technik

Bližší informace naleznete v záložce VOŠz, sekci přijímací řízení VOŠz.

VOLBY 4

V souladu s § 167 odst. 8 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění a v souladu s Volebním řádem školské rady vydaném Olomouckým krajem usnesením Rady Olomouckého kraje UR/98/68/2020 dne 27. června 2020, ve znění dodatku č. 1 ze dne 12. října 2020, vyhlašuje ředitel Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické Emanuela Pöttinga a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Olomouc opakované doplňovací volby do školské rady Vyšší odborné školy zdravotnické Emanuela Pöttinga Olomouc na funkční období do 11. července 2024.
Volby se uskuteční dne 1. listopadu 2022. Návrhy kandidátů se podávají do 21. října 2022.
Bližší podrobnosti najdete v sekci „O škole“, záložce „Školská rada“ – zde.

skola PZ

Ředitel Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické Emanuela Pöttinga a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Olomouc vyhlašuje výsledky 3. kola přijímacího řízení na VOŠz.

Výsledková listina DVS

Výsledková listina DDS

cizijazyky

Výsledky zkoušky CzF – 17.9.2022

domov1

Ve středu 28. září 2022 (státní svátek) zůstane domov mládeže otevřen. Nad ubytovanými žáky a studenty, kteří na státní svátek neodjedou domů, bude zajištěn dohled.
V úterý 27. září 2022 si bude možno objednat večeři, ve středu 28. září 2022 nebude škola stravu zajišťovat.

Mgr. Pavel Skula
ředitel školy

budova

Ředitel Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické Emanuela Pöttinga a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Olomouc vyhlašuje 3. kolo přijímacího řízení na VOŠz pro školní rok 2022/2023 do oborů vzdělání:
53-41-N/1. diplomovaná všeobecná sestra
53-41-N/5. diplomovaná dětská sestra
Přihlášky se přijímají do 30. září 2022. Bližší informace naleznete v záložce VOŠz, sekci Přijímací řízení VOŠz.

666 3837

Ředitel Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Olomouc vyhlašuje výsledky 2. kola přijímacího řízení na VOŠz pro školní rok 2022/2023:

Výsledková listina - obor DVS

Výsledková listina - obor DDS

Výsledková listina - obor DZL

Informace pro přijaté uchazeče

 

 epol detail web

V souladu s § 167 odst. 8 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění a v souladu s Volebním řádem školské rady vydaném Olomouckým krajem usnesením Rady Olomouckého kraje UR/98/68/2020 dne 27. června 2020, ve znění dodatku č. 1 ze dne 12. října 2020, vyhlašuje ředitel Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické Emanuela Pöttinga a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Olomouc doplňovací volby členů školské rady Vyšší odborné školy zdravotnické Emanuela Pöttinga Olomouc, dvou zástupců studentů na funkční období do 11. července 2024.
Bližší podrobnosti najdete v sekci „O škole“, záložce „Školská rada“ – zde.

skola PZ
Ředitel Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické Emanuela Pöttinga a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Olomouc vyhlašuje 2. kolo přijímacího řízení na VOŠz pro školní rok 2022/2023 do oborů vzdělání:
53-41-N/1. diplomovaná všeobecná sestra
53-41-N/5. diplomovaná dětská sestra
53-43-N/2. diplomovaný zdravotní laborant
Přihlášky se přijímají do 15. září 2022. Bližší informace naleznete v záložce VOŠz, sekci Přijímací řízení VOŠz.

Go to top