studuj zdravku

Družstvo ZŠ sv. Voršily v Olomouci zvítězilo v branném závodě „O putovní pohár primátora SMOl“, který uspořádali strážníci MP Olomouc 15. 10. 2014 v okolí ZOO Olomouc na Sv. Kopečku. Na druhém místě se umístilo družstvo ZŠ Řezníčkova Olomouc a na třetím místě družstvo ZŠ logopedická Olomouc.

Na trasu dlouhou přibližně 4 km vyběhla pětičlenná družstva z 15 základních škol z Olomouce a blízkého okolí. Na čtrnácti stanovištích žáci plnili úkoly z přírodovědy, topografie, zdravovědy a tábornictví. Určovali uzly, obojživelníky a siluety stromů. Poznávali byliny, houby, stopy a kůže zvířat. Podle měřítka mapy zjistili vzdálenost mezi dvěma kopci, díky znalosti topografických značek by našli studnu, pomocí Morseovy abecedy by se dorozuměli a z tónu sirény by odhadli možné nebezpečí. Další čtyři stanoviště prověřily jejich zdatnost, obratnost a střelecké umění. Házeli granátem na cíl a šipky do terče, stříleli ze vzduchovky a zdolávali lanové překážky. Závod byl celkově koncipován tak, aby u družstev prověřil fyzickou připravenost, kolektivní zodpovědnost, zručnost, důvtip a orientaci v terénu.

Lanové aktivity opět zajistili členové neziskové organizace ZČ HB Salamandr (základní článek Hnutí Brontosaurus).

Pro případ zranění či zdravotních obtíží byli připraveni studenti Střední zdravotnické školy Olomouc pod odborným pedagogickým dohledem Mgr. Pospíšilové, kteří na svém stánku učili žáky zásadám první pomoci. Účinnost laické resuscitace vyhodnocoval počítačový program.

Naše velké poděkování patří vedení ZOO Olomouc, které opět poskytlo pro závod tak velmi důležité technické zázemí.

2014/2015 - POMOZ BLIŽNÍMU SVÉMU


Karlov pod Pradědem 8. – 12. 9. 2014

Jako každý rok i letos se konaly adaptační kurzy pro žáky 1. ročníků. Proběhly podle předem připraveného programu, který tentokrát vytvořila agentura Activities 4you z Přerova. Program byl zaměřen na seznámení se se spolužáky, vzájemnou spolupráci v třídním kolektivu, posílení sebedůvěry a vzájemné důvěry v třídním kolektivu prostřednictvím atraktivních aktivit zážitkové pedagogiky obohacené o lanové aktivity a střelbu z luku a ze vzduchovky. Na zajištění aktivit se podílely třídní učitelky a pedagogický dozor – celkem 6 vyučujících a 2 vychovatelky DM + asistenti z řad žáků 3. a 4. ročníků.

Podle evaluační zprávy žáků kurz splnil očekávání i cíle. Žáci i učitelé hodnotili kurz velmi pozitivně. Lektoři odvedli dobrou práci a i přes deštivější počasí se celá akce rozhodně vydařila a splnila svůj cíl ve všech ohledech, totiž seznámila a stmelila kolektiv nových studentů, kteří budou v příštích čtyřech letech navštěvovat naši školu.

Hana Rajnohová
Go to top