studuj zdravku

IKAP

IKAP lobo barva

usmev dloudá fotka

Pro žáky střední zdravotnické školy
• Čtvrtek 1. září 2022 v 8.00 hodin – zahájení školního roku všech tříd (8.00 – 10.40),
• 2. září 2022 – třídnické práce (8.00 – 12.30),
• 5. září 2022 a dále – výuka dle rozvrhu.
Pro studenty vyšší odborné školy zdravotnické
• Čtvrtek 1. září 2022 v 8.00 hodin – zápis studentů do 2. a 3. ročníku v určených učebnách,
• Čtvrtek 1. září 2022 v 10.00 hodin – zápis do 1. ročníku VOŠz v aule školy,
• 2. září 2022 a dále – výuka dle rozvrhu.

Pro posluchače pomaturitního studia jazykové školy
• Čtvrtek 1. září 2022 v 9.00 hodin – zápis, zahájení kurzu, učebna č. 119.
• 2. září 2022 a dále – výuka dle rozvrhu.

Pavel Skula
ředitel školy

skola PZ

VÝSLEDKY ZKOUŠKY Z ČEŠTINY PRO CIZINCE – 20.8.2022

 

vltava1

V polovině června proběhly v jižních Čechách na řece Vltavě dva sportovně turistické kurzy. Zúčastnili se jich žáci tříd 2. A, 2. B a 2. D – celkem 36 děvčat a 2 chlapci. Oba kurzy měly stejný program. Na místo konání kurzu jsme se dopravili vlakem, Místní přepravu zajištovala autobusem společnost Surfsport. Od ní jsme měli zapůjčeno
i vodácké vybavení. Ubytování proběhlo v kempu Kanak v Branné (dvě přenocování) a v kempech v Českém Krumlově (tři noci). Stravu (snídaně a večeře) připravovali instruktoři za pomoci účastníků z řad žáků.
V průběhu kurzů absolvovali jejich účastníci splutí řeky Vltavy na plastových kánoích značky Samba v úseku Vyšší Brod – Boršov nad Vltavou. Osmdesát kilometrů řeky, absolvovaných ve čtyřech dnech, síly vodáků dokonale prověřilo, zvláště devět jezů. Část posádek si vyzkoušela mimo vodáckého sportu i sport plavecký. Jak se ale říká – kdo se necvaká, jezdí pod své možnosti. V obou kurzech jsme měli štěstí na stav vody v řece. Plavba většinou probíhala při, na červen neobvyklém, průtoku 20 m3/s. Počasí bylo proměnlivé. Prudkého deště si na řece užili účastníci obou kurzů. Vodácké putování si však všichni užili.
Mimo vodní turistiky absolvovali účastníci i další aktivity – voroplavbu centrem Českého Krumlova, jízdu lanovkou na horu Kleť s následným výstupem na rozhlednu, jízdu na koloběžkách z Kletě do Českého Krumlova. V rámci kulturně poznávací činnosti proběhla prohlídka historického centra Českého Krumlova.
Stanovené cíle kurzu – osvojení a prohloubení dovednosti jízdy na kánoi, jízdy na koloběžce, kulturně poznávací činnost, jízda na vorech, tábornické dovednosti, vedení k samostatnosti a překonávání překážek, poznání nového prostředí a vzájemné poznávání se spolužáků při delším pobytu v mimoškolním prostředí – byly splněny. Žáci i instruktoři hodnotili kurz velmi pozitivně, dle jejich vyjádření si ho užili a líbil se jim. Drobné připomínky se týkaly pouze k času večerky ve 22.00 a k počasí (místy zima a déšť).
Poděkování patří všem účastníkům z řad žáků a instruktorů – byli jste super!
Pádlu zdar!
Pavel Skula, vedoucí kurzů – náčelník

paso

Ve dnech 12.6. - 17.6.2022 se celkem 42 žáků z druhých ročníků (18 z 2. APS, 4 z 2. BPS a 20 z 2. CNA) zúčastnilo sportovně turistického kurzu v Pasohlávkách. Kurz probíhal v kempu Merkur a jeho okolí, v krásném prostředí Novomlýnských nádrží.
Areál kempu nabízí spoustu příležitostí pro sportovní vyžití. Během pěti dnů si žáci vyzkoušeli a zdokonalovali se v několika sportech-volejbalu, softballu, frisbee, kruhovém tréninku i v jízdě na paddleboardu. Jelikož je okolí kempu protkáno cyklistickými stezkami, ve středu žáci absolvovali cyklistický výlet kolem Horní (Mušovské) a Střední (Věstonické) nádrže.
V osobním volnu se mohli žáci věnovat míčovým hrám, plavání, hrám ve vodě nebo si zapůjčit šlapadla. Sportovní aktivity byly každý den proloženy soutěžemi a úkoly pro jednotlivá družstva. Pohybové pexeso, reprodukce textu, veršování, stavba dupla nebo elektrika prověřily sehranost týmu a schopnost vzájemné komunikace. Družstva byla na závěr kurzu dle počtu získaných bodů odměněna.
V průběhu kurzu bylo počasí proměnlivé, slunečno vystřídal déšť i bouřka. Ani náhlá změna počasí nic nezměnila na pozitivní náladě a žáci i instruktoři si kurz užili.

Za tým instruktorů Mgr. Iva Hupková

budova

Ředitel Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Olomouc vyhlašuje výsledky přijímacího řízení na VOŠz pro školní rok 2022/2023 – obor vzdělání diplomovaná dentální hygienistka:

Výsledková listina diplomovaná dentální hygienistka (DDH)

Informace pro přijaté uchazeče DDH
Informace pro nepřijaté uchazeče DDH
Vzor odvolání DDH

skola PZ

Ředitel Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Olomouc vyhlašuje výsledky přijímacího řízení na VOŠz pro školní rok 2022/2023 oborů diplomovaná všeobecná sestra, diplomovaná dětská sestra a diplomovaný zdravotní laborant:
Výsledková listina diplomovaná všeobecná sestra (DVS)
Výsledková listina diplomovaná dětská sestra (DDS)
Výsledková listina diplomovaný zdravotní laborant (DZL)

Informace pro přijaté uchazeče DVS, DDS, DZL

nutri

Dne 7. 6. 2022 se konala na VOŠZ a SZŠ 5. května Praha 4. celostátní soutěž v odborných dovednostech nutričních asistentů. Soutěže se zúčastnili žáci 2. ročníků středních zdravotnických škol oboru nutriční asistent z Prahy, Brna, Ostravy a z Olomouce. Naši školu reprezentovali z 2. CNA Adam Šafář, Kateřina Hladišová, Aneta Ošťádalová, Anna Zbořilová. Podporu týmu jistila vyučující Anna Fuchsová, DiS.
Téma soutěže: Zdravá výživa – využitelnost potravin v racionální stravě.
Počet účastníků: 8 týmů (2 dvoučlenné týmy z Prahy, Brna, Ostravy a Olomouce)
Soutěž měla dvě části: teoretickou a praktickou.
V teoretické části trvající 60 minut dostalo 8 dvoučlenných týmů obálky s pokyny k zadání. Poté se žáci seznámili v kuchyňkách s „balíčkem překvapení“, který obsahoval vybrané potraviny.
Na základě obsahu balíčku s potravinami měli soutěžící vytvořit menu pro polévku, hlavní chod a moučník. Poté bylo nutné vypsat potřebné suroviny a technologické postupy přípravy všech pokrmů z menu, které si sestavila každá dvojice. Taktéž museli soutěžící složit z obrázků použitých surovin potravinovou pyramidu a tímto splnili teoretickou část soutěže.

V praktické části trvající 120 minut připravovaly soutěžící týmy pokrmy z potravin dle sestaveného menu. Přípravné práce, dodržování hygienických předpisů, správných technologických postupů pro přípravu polévky, hlavního pokrmu a moučníku průběžně sledovala porota, která byla sestavena z vyučujících zúčastněných škol.
Součástí hodnocení byla degustace podávaných degustačních porcí, přístupy žáků po celou dobu přípravy, správná velikost porce, servírování vzorové porce a dodržení teploty. Nedílnou součástí hodnocení bylo taktéž splnění teoretické části soutěže – kreativita při tvorbě menu, znalost surovin, správnost a úplnost technologických postupů a znalost potravinové pyramidy. Hodnocení nebylo pro porotu jednoduché.

Výsledné pořadí:
1. místo - tým z Olomouce a Brna
2. místo - tým z Ostravy
3. místo - tým z Prahy

Výsledné pořadí soutěže celý tým z Olomouce velmi potěšilo, jelikož 1. místo získala dvojice Adam Šafář, Kateřina Hladišová. Poděkování však patří celému čtyřčlennému týmu za perfektní reprezentaci oboru nutriční asistent SZŠ a VOŠZ E. Pöttinga Olomouc.
Za výbornou organizaci soutěžního dne patří velký dík VOŠZ a SZŠ 5. května Praha 4, především týmu vyučujících oboru nutriční asistent. Taktéž poděkování patří žákům 3. ročníku oboru nutriční asistent VOŠZ a SZŠ 5. května, kteří pomáhali při servírování degustačních porcí a následném úklidu.
Konání soutěží v oboru nutriční asistent umožňuje předávání zkušeností a informací, žáci jsou více motivováni a vidí význam osvojených vědomostí z odborných předmětů a uplatnění v praxi.
Na příští celostátní soutěž v odborných dovednostech nutričních asistentů bychom se měli velmi dobře připravit, jelikož organizace celostátní soutěže by měla dle návrhu organizátorů letošní soutěže proběhnout v Olomouci na SZŠ a VOŠZ E. Pöttinga.


V Olomouci dne 13. 6. 2022

Fuchsová Anna, DiS

1Tesařová1CPS

Další letošní soutěž v digitální fotografii byla uspořádána pro žáky 1. ročníků na téma Moje inspirace. Žákovské hlasování vybralo nejlepší snímky.
1. místo: Tesařová Barbora, 1. C PS
2. místo: Gvizdová Jana, 1. D AZT
3. místo: Tšponová Anežka, 1. E LN
Dárkové poukázky věnoval vítězkám Nadační fond E. Pöttinga v Olomouci. Oceněné snímky si můžete prohlédnout.

gvizdova.jana 1kočka

pomat 2022

Jednoletý kurz cizích jazyků


Komu je určen?
a) Absolventům středních škol a konzervatoří maturujícím v roce 2022. Tito posluchači, kteří v letošním roce složí svou první maturitu, mají na základě platné vyhlášky výhody studentů (přídavky na děti rodičům, dopravné, úhrada zdravotního pojištění, atp.).
b) Studium lze doporučit dalším posluchačům (s částečným pracovním úvazkem, ženám v domácnosti nebo na mateřské dovolené, maturujícím v předchozích letech, studentům VŠ, doktorandům atp.). Tito posluchači však nemají sociální výhody studentů a hradí si zdravotní pojištění sami, případně jim je hradí jejich zaměstnavatel.
Posluchači evidovaní na Úřadu práce uvedou, že ve svém volném čase navštěvují předmětný kurz za účelem rozšíření kvalifikace (pozor, nejedná se o soustavnou přípravu na povolání, studium neposkytuje stupeň vzdělání) a zůstávají tzv. státními pojištěnci.
V jakém rozsahu je poskytována výuka?
Stanovená doba výuky je 5 x 4 vyučovací hodiny týdně, tj. celkem 20 vyučovacích hodin týdně. Jedna vyučovací hodina trvá 45 minut.
Výuka bude zahájena ve středu 1. září 2022 a ukončena v pátek 16. června 2023.
Součástí zahájení výuky dne 1. září 2022 je absolvování vstupního testu, jehož cílem je stanovení vstupních znalostí cizího jazyka u všech posluchačů, aby mohly být vybrány vhodné učební materiály. Posluchači tedy neskládají přijímací zkoušky.
Výuka probíhá denně od 9.00 do 12.15 hodin.
Leták
Podrobné informace
Přihláška

Go to top