studuj zdravku

děti

Děti z MŠ Barevný svět si dne 12.2. 2020 vyzkoušely poskytování první pomoci při opaření
ruky, bolesti bříška … za pomoci žáků třídy 2.B ZA. Měly radost, když se jim to podařilo.

20200128 090726 resized

Dne 28.1. 2020 se v aule naší školy konala 5. žákovská konference. Odborníci v zastoupení staničních a vrchních sester z FN Olomouc zde prezentovali a diskutovali novinky z nemocničního prostředí. Letošním tématem byl “Ošetřovatelský proces u pacienta s onemocněním vylučovací soustavy”.
Každá prezentace byla zajímavá nejen profesionálním přednesem, ale i srozumitelností pro žáky jak střední, tak i vyšší odborné školy.
Přítomní se dozvěděli například o důležitosti kália, získali informcer o urodiagnostice v pediatrii a také si vyslechli pár velmi kuriozních případů z urologické kliniky.

3. AZA

Omega

Dne 29. 1. 2020 se konal pro žáky Střední zdravotnické školy sportovní den. Aktivity si žáci vybrali dle vlastního uvážení (fitness, tabata, trampolínky, florbal, plavání, squash a mnoho dalších). Tyto aktivity se konaly ve sportovním centru Omega, ve škole a na plaveckém stadionu v Olomouci. Vedle žáků se do některých sportovních aktivit zapojili i učitelé. Po sportovní aktivitě si mohli žáci i učitelé odpočinout a zrelaxovat v mokré zóně ve sportovním centru Omega. Děkujeme moc Střední zdravotnické škole Emanuela Pöttinga v Olomouci za takto strávený den se sportem a novými zážitky. Poděkování patří také všem žákům, kteří se aktivně zapojili a všem pedagogům, kteří vykonávali dohled u sportovních aktivit
Tereza Chromíková, 3.C ZA, Mgr. Aleš Novák

holocaust2020

27. ledna 2020 měli studenti a studentky 2. ročníků SZŠ a VOŠz E. Pöttinga v Olomouci možnost zúčastnit se akce, kterou pro ně připravujeme každým rokem již tradičně. Každoročně si totiž na naší škole připomínáme události, které by neměl pohřbít čas…
2. světová válka, plošné vyvražďování evropské židovské populace a dalších „nežádoucích“ skupin obyvatelstva, hrůzná realita koncentračních táborů…Projektový den nabídl studentům pohled na tuto problematiku opravdu z různých úhlů pohledu. Vydali jsme se společně po stopách historie.

V kapli naší školy proběhla úvodní beseda spojená s filmovou projekcí. Studenti byli seznámeni s programem celého dne. Ti, kteří již měli tu možnost, se podělili s přítomnými o své dojmy z exkurze do koncentračního tábora v Terezíně. Silné emoce probouzí vždy také návštěva vyhlazovacího tábora v polské Osvětimi…

Program následně pokračoval dalšími aktivitami, kterých se mohly jednotlivé pracovní skupiny účastnit v rámci celého pondělního dopoledne. Pro studenty již nejsou záhadou tzv. „kameny zmizelých“ zapuštěné do olomoucké dlažby, měli možnost vyslechnout autentické vzpomínky pamětníků, kteří byli vězněni v nacistických koncentračních táborech. Zjistili mnohé o životě židovské komunity v době druhé světové války, v realitě protektorátu (korespondence, deníky). Své představivosti i pocitům dali průchod při výrobě tematických výtvarných koláží.

Na svou minulost nesmíme zapomínat…
„Ti, kdo zapomenou na svou minulost, jsou odsouzeni k tomu prožít ji znovu.“ (George Santayana)

Poděkování patří všem učitelům i studentům, kteří se na realizaci a zdárném průběhu akce podíleli.

(Mgr. Eva Vesecká, sekce humanitních předmětů)

holok2020 2  
   
holok 2020 3  holok 2020 4

 

   

 

 

budova 2019 okna

Ředitel Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické Emanuela Pöttinga a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Olomouc vyhlašuje 1. kolo přijímacího řízení do oborů vzdělání na vyšší odborné škole zdravotnické 53–41–N/1. diplomovaná všeobecná sestra, 53–41–N/5. diplomovaná dětská sestra, 53–43–N/2. diplomovaný zdravotní laborant a 53–43–N/1. diplomovaný farmaceutický asistent (kombinovaná forma studia) pro školní rok 2020/2021, stanovuje kritéria přijímacího řízení a počet přijímaných studentů – bližší informace naleznete v sekci Přijímací řízení VOŠ

pp 2020

Takto se usmívají děti z MŠ Barevný svět. Dne 15. 1. 2020 si vyzkoušely poskytování první pomoci při opaření ruky, bolesti bříška … za pomoci žáků třídy 2.B ZA. Měly radost, když se jim to podařilo.

budova2018

Ředitel Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické Emanuela Pöttinga a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Olomouc vyhlašuje 1. kolo přijímacího řízení do oborů vzdělání 53–41–M/03 praktická sestra,  53–41–M/02 nutriční asistent a 53–43–M/01 laboratorní asistent pro školní rok 2020/2021, stanovuje kritéria přijímacího řízení a počet přijímaných žáků – bližší informace naleznete v sekci přijímací řízení SZŠ.

cizijazyky

ZVEME VŠECHNY ZÁJEMCE NA V. ODBORNOU ŽÁKOVSKOU KONFERENCI
na téma:
Novinky na školních pracovištích se zaměřením na ošetřovatelský proces u pacienta s onemocněním vylučovací soustavy,

která se koná dne 28. 1. 2020
v aule Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické Emanuela Pöttinga a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky v Olomouci.

Program konference

anj 20

Na konci roku se na naší Střední zdravotnické škole, VOŠZ a JŠ s právem státní jazykové zkoušky Olomouc sešli všichni nadšenci do angličtiny z prvních, druhých a třetích ročníků a poměřili své síly na anglické olympiádě. Na písemnou část, která se skládala z poslechu, porozumění čtenému textu, gramatické části a písemné části, se dostavilo téměř 40 studentů. Ti nejlepší postoupili do ústního kola, které se konalo 17. 12. 2019. Tam se statečně vypořádali s náročnými tématy a předvedli konverzační dovednosti.
Celkovou vítězkou se stala Monika Tvrdá z 3.A, druhé místo vybojovala Linda Škodová z 3.C a třetí skončila Michaela Matyášová z 2.D. Prvenství v kategorii prvních ročníků patřilo Šárce Dvořákové z 1.B. Všem zúčastněným gratulujeme, ti nejlepší si navíc odnesli certifikáty a díky příspěvku Nadačního fondu naší školy také poukázky na nákup knih a další věcné ceny od OUP Olomouc. Děkujeme!
Za vyučující anglického jazyka
Mgr. Zakuťanská, Mgr. Benešová a Mgr. Špundová

Go to top