studuj zdravku

IKAP

IKAP lobo barva

666 3864

Ve školním roce 2022/2023 otevíráme následující obory vzdělání

Ve střední zdravotnické škole obory vzdělání s maturitní zkouškou:

53-41-M/03 praktická sestra
53-41-M/02 nutriční asistent
53-43-M/01 laboratorní asistent

Bližší informace naleznete v záložce SZŠ, sekci přijímací řízení SZŠ

Ve vyšší odborné škole zdravotnické obory vzdělání zakončené absolutoriem:

53-41-N/1. diplomovaná všeobecná sestra
53-41-N/3. diplomovaná dentální hygienistka
53-41-N/5. diplomovaná dětská sestra
53-43-N/2. diplomovaný zdravotní laborant

Bližší informace naleznete v záložce VOŠz, sekci přijímací řízení VOŠz

RESPI

Žádám všechny žáky, studenty a zaměstnance školy o důsledné dodržování aktuálně platných mimořádných opatření vyhlášených Ministerstvem zdravotnictví – nošení respirátorů ve společných prostorech školy – chodby, toalety, jídelna (mimo konzumace jídla).

Mgr. Pavel Skula

ředitel školy

Mimořádné opatření - ochrana dýchacích cest

 

vlajkabudova

Dne 27. září 2021 vyhlašuje ředitel školy z organizačních důvodů, v souladu s ustanovením § 24 odst. 2 zák. č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, volný den pro žáky střední zdravotnické školy.

Mgr. Pavel Skula
ředitel školy

hlavy

Ředitel Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické Emanuela Pöttinga a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Olomouc vyhlašuje výsledky 2. kola přijímacího řízení na VOŠz.

Výsledková listina oboru DVS

Výsledková listina oboru DFA

Informace pro přijaté

budova

Ředitel Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické Emanuela Pöttinga a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Olomouc vyhlašuje 2. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022 do oborů vzdělání:
53-41-N/1. diplomovaná všeobecná sestra
53-43-N/1. diplomovaný farmaceutický asistent
Přihlášky se přijímají do 15. září 2021. Bližší informace naleznete v záložce VOŠz, sekci Přijímací řízení VOŠz.

skola PZ

Pro žáky střední zdravotnické školy

Středa 1. září 2021 v 8.00 hodin – zahájení školního roku všech tříd (8.00 – 10.40),

2. září 2021 – třídnické práce (8.00 – 12.30),

3. září 2021 a dále – výuka dle rozvrhu.

Hygienická opatření a screeningové testování žáků ve dnech 1., 6. a 9. září 2021

Při vstupu do budovy školy a pohybu ve vnitřních společných prostorech mají žáci nasazen respirátor. V době, kdy jsou žáci usazeni v učebnách/laboratořích a při výuce tělesné výchovy ochranný prostředek mít nemusí. 

Screeningové testování žáků proběhne:

- 1. září 2021 – při zahájení školního roku v jednotlivých třídách,

- 6. a 9. září 2021 – první vyučovací hodinu toho dne (1. ročníky při odjezdu / v průběhu adaptačního kurzu).

Pokud není žák v době plošného testování ve škole přítomen, proběhne jeho testování bezprostředně po příchodu do školy na sekretariátu. 

Testování nepodstupují žáci, kteří splní podmínky stanovené pro bezinfekčnost:

- jsou 14 dnů po plně dokončeném očkování,

- prodělali onemocnění covid-19 (neuběhlo více než 180 dnů po prvním provedeném pozitivním testu),

- doloží výsledek negativního testu provedeného v odběrovém místě.

Poznámka: 

Žák, který se screeningovému testování nepodrobí a nedoloží splnění podmínek stanovených pro bezinfekčnost, se výuky účastní za podmínky stanovené mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví – po celou dobu pobytu ve škole / školském zařízení bude používat ochranu dýchacích cest (respirátor) a bude dodržovat další režimová opatření.

 

Pro studenty vyšší odborné školy zdravotnické 

Středa 1. září 2021 v 8.00 hodin – zápis studentů do 2. a 3. ročníku v určených učebnách,

Středa 1. září 2021 v 10.00 hodin – zápis do 1. ročníku VOŠz v aule školy,

2. září 2021 a dále – výuka dle rozvrhu.

Hygienická opatření od 1. září 2021

Při vstupu do budovy školy a pohybu ve vnitřních společných prostorech mají studenti nasazen respirátor. V době, kdy jsou studenti usazeni v učebnách/laboratořích a při výuce tělesné výchovy ochranný prostředek mít nemusí. 

 

Pro posluchače pomaturitního studia jazykové školy 

Středa 1. září 2021 v 10.00 hodin – zápis, zahájení kurzu.

2. září 2021 a dále – výuka dle rozvrhu.

Hygienická opatření od 1. září 2021

Při vstupu do budovy školy a pohybu ve vnitřních společných prostorech mají posluchači nasazen respirátor. V době, kdy jsou posluchači usazeni v učebnách ochranný prostředek mít nemusí. 

 

Další podrobné informace naleznete v „Manuálu MŠMT“ – zde.

Stanovisko MŠMT k dezinformacím o opatřením ve školách naleznete – zde.

 

Pavel Skula

ředitel školy

Pro žáky střední zdravotnické školy

·        Středa 1. září 2021 v 8.00 hodin – zahájení školního roku všech tříd (8.00 – 10.40),

·        2. září 2021 – třídnické práce (8.00 – 12.30),

·        3. září 2021 a dále – výuka dle rozvrhu.

Hygienická opatření a screeningové testování žáků ve dnech 1., 6. a 9. září 2021

·        Při vstupu do budovy školy a pohybu ve vnitřních společných prostorech mají žáci nasazen respirátor. V době, kdy jsou žáci usazeni v učebnách/laboratořích a při výuce tělesné výchovy ochranný prostředek mít nemusí.

·        Screeningové testování žáků proběhne:

- 1. září 2021 – při zahájení školního roku v jednotlivých třídách,

- 6. a 9. září 2021 – první vyučovací hodinu toho dne (1. ročníky při odjezdu / v průběhu adaptačního kurzu).

Pokud není žák v době plošného testování ve škole přítomen, proběhne jeho testování bezprostředně po příchodu do školy na sekretariátu.

·        Testování nepodstupují žáci, kteří splní podmínky stanovené pro bezinfekčnost:

- jsou 14 dnů po plně dokončeném očkování,

- prodělali onemocnění covid-19 (neuběhlo více než 180 dnů po prvním provedeném pozitivním testu),

- doloží výsledek negativního testu provedeného v odběrovém místě.

Poznámka:

Žák, který se screeningovému testování nepodrobí a nedoloží splnění podmínek stanovených pro bezinfekčnost, se výuky účastní za podmínky stanovené mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví – po celou dobu pobytu ve škole / školském zařízení bude používat ochranu dýchacích cest (respirátor) a bude dodržovat další režimová opatření.

 

Pro studenty vyšší odborné školy zdravotnické

·        Středa 1. září 2021 v 8.00 hodin – zápis studentů do 2. a 3. ročníku v určených učebnách,

·        Středa 1. září 2021 v 10.00 hodin – zápis do 1. ročníku VOŠz v aule školy,

·        2. září 2021 a dále – výuka dle rozvrhu.

Hygienická opatření od 1. září 2021

·        Při vstupu do budovy školy a pohybu ve vnitřních společných prostorech mají studenti nasazen respirátor. V době, kdy jsou studenti usazeni v učebnách/laboratořích a při výuce tělesné výchovy ochranný prostředek mít nemusí.

 

Pro posluchače pomaturitního studia jazykové školy

·        Středa 1. září 2021 v 10.00 hodin – zápis, zahájení kurzu.

·        2. září 2021 a dále – výuka dle rozvrhu.

Hygienická opatření od 1. září 2021

·        Při vstupu do budovy školy a pohybu ve vnitřních společných prostorech mají posluchači nasazen respirátor. V době, kdy jsou posluchači usazeni v učebnách ochranný prostředek mít nemusí.

 

Další podrobné informace naleznete v „Manuálu MŠMT“ – zde.

Stanovisko MŠMT k dezinformacím o opatřením ve školách naleznete – zde.

 

Pavel Skula

ředitel školy

 

vit

Z rukou hejtmana Josefa Suchánka převzala paní kolegyně Mgr. Růžena Vitásková, Ph.D. titul Pedagog roku 2021.
Paní doktorka Růžena Vitásková spojila celou svou pedagogickou kariéru s olomouckou zdravotnickou školou – Pöttigeem. Ve škole působí od roku 1985. Začínala jako vyučující na střední zdravotnické škole a výrazným způsobem se zapojila v roce 2005 do procesu vzniku vyšší odborné školy zdravotnické, zejména oboru diplomovaný zdravotnický záchranář. Za dobu existence oboru připravila pro praxi desítky absolventů – záchranářů, kteří pod jejím vlivem přecházeli do praxe připravení odborně, prakticky i morálně. Studenti svou vedoucí studijní skupiny hodnotili vždy jako náročnou v požadavcích na ně kladených, ale také spravedlivou při posuzování jejich výkonu. Vysoce hodnotí, s odstupem času již jako profesionálové, její zkušenosti, které jim v průběhu studia předávala, oceňují kreativní
a nadstandardní přístup k výuce v průběhu profesní přípravy.
Spolu se svými studenty spolupracuje s nadací Bezpečná Olomouc na realizaci každoročně pořádané akce Bezpečná cesta do školy. Přibližuje tak obor a práci zdravotnických záchranářů veřejnosti, stejně jako žákům nižších ročníků střední školy pravidelně pořádaným Dnem záchranáře.
Svým dlouholetým příkladným pedagogickým působením a odbornými znalostmi ovlivnila několik generací studentů i spolupracovníků.
Gratulujeme!
Kolegové z Pöttingea

vit2 vit3

diplom LOv

V pondělí 21. 6. 2021 proběhlo online vyhodnocení celomoravského kola soutěže v německém jazyce „Bücherwurm“ (Knihomol) pod záštitou Goethe Institutu. Do konce května se mohly odesílat tři soutěžní videopříspěvky se správně a výrazně namluveným německým textem či dramatizací. Tentokrát se předčítalo z humorné sbírky básní Ununterbrochen schwimmt im Meer, der Hinundhering hin und her. V kategorii odborných škol se na 3. místě umístila Vanesa Lovašová (2.B), na 4. místě Veronika Šubová (1.C) a na 7. místě Jana Schneiderová (2.C). Za odměnu obdržely žákyně drobné dárky od Goethe Institutu a od Nadačního fondu školy dárkové poukázky.

Všem třem žákyním patří poděkování za výbornou reprezentaci školy a gratulace k pěkným výsledkům.

Mgr. Hessová Polívková

tridni

Vážení rodiče,

v příloze naleznete doplňující informace ke schůzce zákonných zástupců žáků budoucích prvních ročníků, která se uskuteční v úterý 29. června 2021 v 17.30 hod. v aule školy.
Věnujte jim, prosím, pozornost.

Doplňující informace

Pozvánka

Pavel Skula
ředitel školy

Go to top