budova

Ve středu 3. 4. 2019 se v 17.00 hodin konají informační třídní schůzky rodičů s třídním učitelem.
Od 17.30 do 18.30 hodin budou probíhat konzultace s vyučujícími v jejich kabinetech.

PSYCHO2019

27. února se konalo školní kolo psychologické olympiády. Letošní téma znělo,, Síla okamžiku“. Olympiády se účastnily studentky třetích ročníků Nikola Zapletalová, Lucie Kočtářová, Alžběta Krejzarová, Michaela Fedurcová, Milada Tonhauserová, Viktorie Pechová, Nikola Hobzová a Tereza Bělinová.
Všechny práce byly zdařilé a pro porotu nebylo jednoduché vybrat první tři místa, jejichž autoři postoupí do regionálního kola.
Výsledky:
1. místo Viktorie Pechová 3.B ZA
2. místo Alžběta Krejzarová 3.B ZA
3. místo Lucie Kočtářová 3.A ZA
Cenu žákovské komise získala Tereza Bělinová 3.A ZA

7. března proběhlo regionální kolo za účasti SZŠ Olomouc, SZŠ Hranice, SZŠ Prostějov, SZŠ Šumperk a SŠ sociální péče a služeb.
Naše studentka Alžběta Krejzarová ze 3.B ZA obhájila krásné druhé místo.
Sponzoři psychologické olympiády: Olomoucký kraj, Magistrát města Olomouce, NF SZŠ
Všem soutěžícím blahopřejeme a děkujeme za spolupráci.
Předmětový tým psychologie
Mgr. Eva Hejnarová

matika

Tradiční soutěž v matematických dovednostech se konala 6. března 2019. Akce se zúčastnilo celkem 53 žáků a bojovalo se ve dvou kategoriích – 1. a 2. ročník (39 žáků), 3. a 4. ročník (14 žáků).

Pořadí oceněných žáků:

1. kategorie 
1. místo Petra Talášková, 2. D AZT 
2. místo Dominik Navrátil, 2. B ZA 
3. místo Marie Janíčková, 1. D LA

2. kategorie 
1. místo Tereza Boháčová, 3. D LA 
2. místo Pavla Dohnalová, 4. D AZT
3. místo Klára Dynková, 3. D LA


Oceněným řešitelům gratulujeme, všem dalším soutěžícím děkujeme za účast a vítězům přejeme hodně štěstí v regionální matematické soutěži.

Poděkování patří sponzoru naší soutěže Nadačnímu fondu E. Pöttinga v Olomouci, který daroval poukázky do drogerie pro tři nejlepší z každé kategorie.

PT matematiky

hra

V průběhu měsíce března se naše škola stává spoluorganizátorem výstavy „Hry se mění v budoucí povolání“.
Každý pátek a sobotu od 10.00 do 18.00 hodin vám naši studenti a vyučující odkryjí něco ze zákulisí profesní přípravy sestry.
Rádi vás přivítáme na naší expozici „Lékaři, zdravotnický personál“ v přízemí Galerie Šantovka.

Ludmila Rážková

zuby

Dvě únorové soboty 9. 2. a 23. 2. 2019 probíhal na naší škole kurz „Zubním technikem na zkoušku“. Kurz je určený pro zájemce o studium oboru asistent zubního technika a letos ho absolvovalo celkem 30 žáků základních škol z Olomouckého kraje i ze vzdálenějších koutů naší republiky. Cílem kurzu je usnadnit žákům rozhodování o jejich budoucím povolání. Uchazeči o studium měli možnost si pod vedením odborných učitelek vyzkoušet na jeden den práci v zubní laboratoři. Náplní kurzu bylo seznámení s prostředím zubní laboratoře a výroba jednoduché zubní náhrady. Žáci si vyzkoušeli modelaci náhrady, práci s dentální pryskyřicí, broušení a leštění. Na závěr každý z účastníků obdržel osvědčení o absolvování kurzu a s novými zkušenostmi a určitou představou, co obnáší povolání zubního technika, odcházel domů. S mnohými účastníky se na naší škole v dohledné době pravděpodobně setkáme. Těšíme se! 

Oborová komise AZT, DZT

KnihaMaulina

V pondělí 4. 3. 2019 proběhlo školní kolo soutěže v německém jazyce „Bücherwurm“ (Knihomol) pod záštitou Goethe Institutu. Úkolem účastníků bylo přečíst krátký úryvek z německého textu (max. 5 minut) s pokud možno co nejlepší výslovností a výrazným přednesem ze 3. kapitoly knihy „Die erstaunlichen Abenteuer der Maulina Schmitt - Mein kaputtes Königreich" od Finn-Oleho Heinricha. Všichni soutěžící předvedli pěkné čtení s přednesem. Vítězkou se stala Natálie Kruttová (3. C NA), která postupuje do regionálního kola, které se uskuteční 26. 3. 2019 ve Vlastivědném muzeu v Olomouci. Na 2. místě skončila Alžběta Krejzarová (3. B ZA) a 3. místo obsadily tři účastnice Adéla Klimentová (2. C ZA), Michaela Pokorná (3. B ZA) a Sabina Gillová (3. C NA). Vítězné žákyně za své výkony obdržely certifikát, vítězka dárkovou poukázku a všichni zúčastnění menší věcné dary, za což děkujeme Nadačnímu fondu.
Gratulujeme a všem děkujeme za účast!!!
Za vyučující němčiny
Mgr. Hessová Polívková, Mgr. Svozilová

anj ol

V minulých dnech se na naší škole konala Olympiáda z anglického jazyka pro žáky 1. a 2. ročníků naší školy. Písemné části se zúčastnilo 35 soutěžících, z nichž bylo vybráno 8 nejlepších, kteří postoupili do ústní části soutěže. Žáci podali velmi pěkné a vyrovnané výkony při vyprávění na vylosované téma a při popisu obrázků.
Na 1. místě se umístil Marek Mikeš z 1. CNA, 2. místo obsadila Michaela Matyášová z 1. DLA a 3. místo vybojovali Marek Tománek z 2. BZA společně s Kristýnou Vlašicovou z 1. AZA.
Všem zúčastněným děkujeme za jejich zájem a snahu a vítězům blahopřejeme! Markovi přejeme úspěšnou reprezentaci naší školy v krajském kole Olympiády z anglického jazyka v Šumperku.
Naše poděkování patří také Nadačnímu fondu za poskytnutí finančního daru pro nákup cen pro vítězné žáky.
Mgr. Vratislava Mikulíková
Mgr. Zuzana Bučilová

hory

Ve dnech 3. - 8. února 2019 proběhl v Rychlebských horách, osadě Petříkov, lyžařský kurz žáků tříd 1. B ZA a 1. C NA. Kurzu se zúčastnilo 40 děvčat, 4 chlapci
a 7 instruktorů lyžování a snowboardingu. Ubytováni byli v pěti a šesti lůžkových pokojích v turistické ubytovně Sport Gril Petříkov. Tam probíhalo také stravování.
Lyžařský výcvik probíhal v souladu s plánovaným programem kurzu. V průběhu týdne bylo proměnlivé počasí (slunečno, větrno, sněhové přeháňky). Sněhové podmínky pro lyžování téměř ideální. Účastníci kurzu byli rozděleni do šesti družstev, tří sjezdových a tří snowboardových. Po celý týden se úspěšně zdokonalovali
v lyžařských dovednostech. Svou lyžařskou vyspělost prokázali kvalitními výkony v závěrečném závodu – lyžaři ve skikrosu, snowboardisté ve snowboardkrosu. Každé družstvo absolvovalo půldenní výcvik na běžeckých lyžích. Součástí programu kurzu byly odborné přednášky (poznání místa kurzu a jeho historie; lyžařská výstroj
a výzbroj; mazání lyží; historie lyžování, nebezpečí hor).
Stanovené cíle lyžařského kurzu – osvojení a prohloubení lyžařských dovedností, ozdravný význam pobytu v horském prostřední, vedení k samostatnosti
a překonávání překážek, poznání nového prostředí a vzájemné poznávání se spolužáků při delším pobytu v horském prostředí – byly splněny. Žáci i instruktoři hodnotili kurz převážně pozitivně, dle jejich vyjádření si ho užili.
Poděkování patří také instruktorům lyžování Tomáši Šulovi, Aleně Svozilové, Mileně Hessové Polívkové, Lucii Přikrylové, Marušce Coufalové a Ireně Přivřelové.
Věřím, že i další sportovní kurzy v letošním školním roce dopadnou stejně dobře jako tento.
SKOL!
Pavel Skula, vedoucí lyžařského kurzu

budova

Ředitel Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické Emanuela Pöttinga a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Olomouc vyhlašuje 1. kolo přijímacího řízení do oborů vzdělání 53–41–M/03 praktická sestra a 53–44–M/03 asistent zubního technika pro školní rok 2019/2020, stanovuje kritéria přijímacího řízení a počet přijímaných žáků – bližší informace naleznete v sekci přijímací řízení SZŠ.

Go to top