studuj zdravku

usmev3

Ředitel Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Olomouc vyhlašuje výsledky 3. kola přijímacího  řízení na VOŠz pro obor DVS

Výsledková listina - DVS 3. kolo

Informace pro přijaté

DFA2

Ředitel Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické Emanuela Pöttinga a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Olomouc vyhlašuje 3. kolo přijímacího řízení na obor vzdělání:
53–43–N/1 diplomovaný farmaceutický asistent

Bližší informace naleznete v záložce VOŠz, sekci Přijímací řízení VOŠz.

budova dalsi

Ředitel Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Olomouc vyhlašuje výsledky 2. kola přijímacího  řízení na VOŠz pro obor DZT

Výsledková listina DZT

Informace pro přijaté

 

dvs prijimacky

Ředitel Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické Emanuela Pöttinga a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Olomouc vyhlašuje 3. kolo přijímacího řízení na obor vzdělání:
53-41-N/1. diplomovaná všeobecná sestra

Bližší informace naleznete v záložce VOŠz, sekci Přijímací řízení VOŠz.

 

budova

Ředitel Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Olomouc vyhlašuje výsledky 2. kola přijímacího  řízení na VOŠz pro obory DVS, DFA:

Výsledková listina DVS

Výsledková listina DFA

Informace pro přijaté

budova2018

V souladu s § 167 odst. 8 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění a v souladu s Volebním řádem školské rady vydaném Olomouckým krajem usnesením Rady Olomouckého kraje UR/13/34/2005 dne 5. května 2005, vyhlašuje ředitel Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické Emanuela Pöttinga a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Olomouc doplňovací volby členů školské rady Vyšší odborné školy zdravotnické Emanuela Pöttinga Olomouc na funkční období do 31. prosince 2020.

Bližší informace - zde

cesta1

V neděli 15. září 2019 se tři studenti oboru Diplomovaný zdravotnický záchranář již popáté účastnili akce Bezpečná cesta do školy, organizovanou nadací Bezpečná Olomouc.
Tříčlenný tým studentů DZZ ve složení Jaroslav Burdík, Tomáš Rýznar, Benedikt Ďubek byl v letošním roce doplněn dvěma studentkami oboru Diplomovaná všeobecná sestra - Michaelou Kocourkovou a Terezou Šavrňákovou. Studenti seznamovali děti i jejich rodiče se zásadami první pomoci, především postupu při resuscitaci, měřili zájemcům krevní tlak a informovali veřejnost o studiu na zdravotnické škole.

slunce budova

Ředitel Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické Emanuela Pöttinga a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Olomouc vyhlašuje 2. kolo přijímacího řízení na obory vzdělání:

53-41-N/1. diplomovaná všeobecná sestra
53-43-N/1. diplomovaný farmaceutický asistent
53-44-N/1. diplomovaný zubní technik
Bližší informace naleznete v záložce VOŠz, sekci Přijímací řízení VOŠz.

letak2019

Od října bude na naší škole probíhat již tradiční chemický kroužek pro zájemce z řad žáků základních škol. Zván je každý, koho zajímá chemie, komu se chce přemýšlet a kdo si chce alespoň něco z chemie prakticky vyzkoušet a chodí alespoň do 7. třídy. Kroužek je pro účastníky zdarma. Více informací naleznete v připojeném letáčku. Těšíme se na vás!

Go to top