studuj zdravku

IKAP

IKAP lobo barva

1osv1000008444

96 žáků a žákyň třetího ročníku vyrazilo 25. dubna na exkurzi do koncentračního tábora Osvětim. V 7:30 se odjíždělo od Slovanského domu a ke Slovanům v Polsku jsme dorazili po desáté hodině. Na exkurzi si žáci a žákyně uvědomili, že to ne monstra, ale lidé samotní byli schopní takto hrůzných činů. Pohlédli do unikátního zrcadla temných stran lidské povahy jak v Osvětimi, tak ve druhé části – Březince – a věříme, že si z exkurze i přes rychlejší tempo prohlídek odnesli dostatek potravy pro přemýšlení.

volne

Ve dnech 2. a 3. května 2024 (čtvrtek a pátek) vyhlašuje ředitel školy z organizačních důvodů (konání společné části maturitních zkoušek), v souladu s ustanovením § 24 odst. 2 zák. č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, volné dny pro žáky 1. – 3. ročníku střední zdravotnické školy.

Informace pro ubytované na domově mládeže

Ve středu 1. května a 8. května 2024 (státní svátky) zůstane domov mládeže otevřen. Nad ubytovanými žáky a studenty, kteří na státní svátky neodjedou domů, bude zajištěn dohled.
V úterý 30. dubna a 6. května 2024 si bude možno objednat večeři, ve středu 1. května a 8. května 2024 nebude škola stravu zajišťovat.
Mgr. Pavel Skula
ředitel školy

knihomol

V pátek 19. 4. 2024 v Červeném kostele VKOL v Olomouci proběhlo celomoravské kolo soutěže v dramatickém čtení v německém jazyce „Bücherwurm“ (Knihomol). Tato soutěž probíhá pod záštitou Goethe Institutu Praha ve spolupráci s Vědeckou knihovnou v Olpmouci s německou sekcí. Naši školu reprezentovala v kategorii pokročilých, která zahrnovala jak střední odborné školy, tak i gymnázia, Veronika Šubová ze 4. C. V silné konkurenci dosáhla na 1. místo. Měli jsme i zástupkyni v kategorii žáků, jež pobývali déle než 3 měsíce v německých jazykových oblastech nebo pochází z bilingvních rodin, a to Natálii Roskolovou z 3. B, která se umístila na 2. místě, opět v konkurenci jak středních odborných škol, tak i gymnázií. Žákyně obdržely diplom a věcné odměny od Goethe Institutu i města Olomouc. Veronika Šubová kromě věcné odměny dostala na červen pozvánku do Goethe-Institutu v Praze, kde bude mít možnost nahlédnout do zákulisí této velké kulturní instituce.

Oběma žákyním náleží velká gratulace a poděkování za výbornou reprezentaci školy.

Mgr. M. Hessová Polívková

1volby

V souladu s § 167 a § 168 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění a v souladu s Volebním řádem školské rady vydaném Olomouckým krajem usnesením Rady Olomouckého kraje UR/98/68/2020 dne 27. června 2020, ve znění dodatku č. 1 ze dne 12. října 2020, vyhlašuje ředitel Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické Emanuela Pöttinga a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Olomouc opakované volby členů školské rady Střední zdravotnické školy Emanuela Pöttinga Olomouc a školské rady Vyšší odborné školy zdravotnické Emanuela Pöttinga Olomouc na funkční období od 12. července 2024 do 11. července 2027.
Volby se uskuteční dne 6. května 2024. Návrhy kandidátů se podávají do 26. dubna 2024.
Bližší podrobnosti najdete v sekci „O škole“, záložce „Školská rada“ – zde.

MapaTrikolora2

 

Ve středu 10. 4. 2024 proběhlo školní kolo soutěže v německém jazyce „Bücherwurm“ (Knihomol) pod záštitou Goethe Institutu. Úkolem účastníků bylo přečíst krátký text z románu pro mládež „Isola“ spisovatelky Isabel Abedi pokud možno s co nejlepší výslovností a výrazným přednesem. Vítězkou se stala Veronika Šubová (4. C NA), která postupuje do celomoravského kola, které se uskuteční 19. 4. 2024 v Červeném kostele Vědecké knihovny v Olomouci. Na 2. místě skončila Karin Mráčková (2. B PS) a 3. místo obsadila Kristína Rousková (1. D AZT). Letos máme opět obsazenou kategorii Deutsch-spezial, což jsou bilingvní žáci nebo ti, jež pobývali déle než 3 měsíce v německých jazykových oblastech. Naši školu bude v celomoravském kole v této kategorii reprezentovat Natálie Roskolová (3. B PS). Vítězní žáci za své výkony obdrželi diplom, dárkové poukázky a všichni zúčastnění menší věcné dary, za což děkujeme Nadačnímu fondu.


Gratulujeme a všem děkujeme za účast!!!
Za vyučující němčiny
Mgr. Hessová Polívková, Mgr. Svozilová

 image001

V pátek 12. dubna 2024 a v pondělí 15. dubna 2024 vyhlašuje ředitel školy z organizačních důvodů (konání jednotných přijímacích zkoušek na střední školy), v souladu s ustanovením § 24 odst. 2 zák. č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, volné dny pro žáky 1. – 3. ročníku střední zdravotnické školy.

Mgr. Pavel Skula
ředitel školy

15 somatologie

 

4. dubna 2024 proběhl na SZŠ a VOŠz E. Pöttinga a JŠ s právem státní jazykové zkoušky v Olomouci 15. somatologický den pro žáky prvních ročníků oborů PS, LA, NA, AZT a 2. ročníku NA. Zúčastnilo se 18 žáků z Olomouce, 1 žák ze SZŠ Prostějov, 2 žákyně ze SZŠ Šumperk, 2 žáci ze SZŠ Hranice, 1 žákyně ze SZŠ Ústí nad Orlicí, 1 žákyně z Brna, Jaselské ul., 2 žákyně z CSZŠ Brno Grohova, 1 žák ze SZŠ Břeclav. Výběr soutěžních témat byl pestrý – soustava kosterní, soustava oběhová; krev, cévy, soustava dýchací, ústrojí sluchové, těhotenství a porod, zuby, hormony, slinivka břišní, dopamin a CNS. Soutěžící hodnotila 10členná porota v čele s Mgr. Lucií Přikrylovou.

Po nelehké poradě členů poroty byla udělena:

Cena studentské poroty, Cena publika a Cena pro absolutního vítěze - TEODORU ŽĎÁRSKÉMU ze SZŠ Břeclav
Cena za nejlepší prezentaci – TEREZE PYSZKOVÉ z 1. C PS ze SZŠ Olomouc

 
Za klidný průběh celého dopoledne děkuji panu řediteli a celému vedení školy, vyučujícím somatologie za precizní přípravu (Mgr. E. Pospíšilové, Mgr. A. Spáčilové, Mgr. L. Přikrylové, Mgr. M. Gabrielové, Mgr. E. Hejnarové), soutěžní porotě, soutěžícím a současně Nadačnímu fondu SZŠ a VOŠz, Krajskému úřadu Olomouckého kraje za hodnotné ceny pro soutěžící a žákům 4. CNA pod vedením Mgr. I. Müllerové za přípravu perfektního občerstvení.

V Olomouci 4. Dubna 2024
za sekci SOM, ETI, PAT a MEH Lenka Slezáková

 

praded

 

Ve dnech 11. – 16. 3. 2024 proběhl lyžařský kurz tříd 1. APS a 1. BPS. Celkově vyjelo do jesenických hor 43 žáků. Zažili jsme neskutečnou pohodu na Kazmarce, slunce i déšť při lyžování na Pradědu, strach ze tmy při noční hře, kreativitu při „landartu“, uvolněnou atmosféru v bruntálských vířivkách, tobogánech a bazénech, a hlavně pohodu se všemi žáky.

Děkujeme všem lyžařům a snowboarďákům za účast na akci, byli jste skvělí😊

Lucie Přikrylová, Aleš Novák, Michal Kamrád, Filip Frodl a Alena Pavelková se těší na další lyžařské a sportovní výzvy s žáky naší školy😊

 

SKOL!!!!!

tridni schuzky


Ve středu 10. dubna 2024 se v 17.00 hodin
konají informační třídní schůzky zákonných zástupců s třídním učitelem.

Od 17.30 do 18.30 hodin budou probíhat konzultace s vyučujícími v jejich kabinetech.

 

 

Go to top