studuj zdravku

IKAP

IKAP lobo barva

23prijimacky

Ředitel Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Olomouc vyhlašuje:
Výsledky 1. kola přijímacího řízení na střední zdravotnickou školu pro školní rok 2023/2024

Výsledková listina – obor praktická sestra
Výsledková listina – obor asistent zubního technika
Výsledková listina – obor laboratorní asistent
Výsledková listina – obor nutriční asistent

Informace pro nepřijaté uchazeče

Informace pro nepřijaté

Vzor odvolání – praktická sestra
Vzor odvolání – asistent zubního technika
Vzor odvolání – laboratorní asistent
Vzor odvolání – nutriční asistent

Informace pro přijaté uchazeče
Informace pro přijaté

Pozvánka na schůzku budoucích 1. ročníků
Formulář – volba cizích jazyků – návratka
Formulář – ochranné pláště
Formulář – přihláška ke stravování

Denglish

Was ist Denglish?
…a variety of German containing a high proportion of English words a také je to soutěž na naší škole, která se konala tento rok již počtvrté ve středu 19. 4. 2023.

Studentky ochutnaly anglický čaj s mlékem, tradiční britské, německé, rakouské a švýcarské laskominy, dozvěděly se něco více o anglicky a německy mluvících zemích, v rámci aplikací Jeopardy a Quizlet otestovaly své znalosti. Nechyběla ani skupina Rammstein a práce s textem jejich písně Ich will, po které se rozpoutala vášnivá diskuse. A co byste chtěli vy? Nechcete se zastavit na čaj a sušenky příští rok? Wir sind ready for the next year😊.
KUR, PAL

nejka

V pátek 21.4.2023 ve Vlastivědném muzeu v Olomouci proběhlo celomoravské kolo soutěže v dramatickém čtení v německém jazyce „Bücherwurm“ (Knihomol). Tato soutěž probíhá pod záštitou Goethe Institutu Praha ve spolupráci s olomouckou Vědeckou knihovnou s německou sekcí. Naši školu reprezentovala v kategorii pokročilých, která zahrnovala jak střední odborné školy, tak i gymnázia, Veronika Šubová ze 3.C. V silné konkurenci dosáhla na 2. místo. Měli jsme i zástupkyni v kategorii žáků, jež pobývali déle než 3 měsíce v německých jazykových oblastech nebo pocházejí z bilingvních rodin, a to Natálii Roskolovou z 2.B, která se rovněž umístila na 2. místě, opět v konkurenci jak středních odborných škol, tak i gymnázií. Žákyně obdržely diplom a věcné odměny od Goethe Institutu.
Oběma žákyním patří velká gratulace a poděkování za výbornou reprezentaci školy.

Mgr. M. Hessová Polívková

somina1

20. dubna 2023 proběhl na SZŠ a VOŠz E. Pöttinga a Jazykové škole s právem státní jazykové zkoušky Olomouc čtrnáctý somatologický den pro žáky prvních ročníků oboru praktická sestra a laboratorní asistent. Zúčastnilo se 19 žáků v 11 družstvech /ze SZŠ Olomouc, SZŠ Prostějov, SZŠ Šumperk, SZŠ Hranice, SZŠ Břeclav a SZŠ Ústí nad Orlicí/. Výběr soutěžních témat byl pestrý – soustava kosterní, soustava oběhová; krev; ústrojí zrakové, soustava trávicí; soustava pohlavní a CNS. Soutěžící hodnotila odborná porota v čele s Mgr. Lucií Přikrylovou, studentská porota a byla udělena i cena publika.
Po nelehké poradě členů poroty byla udělena:
Cena studentské poroty: Šimon Stránský – CNS (SZŠ Ústí nad Orlicí)
Cena publika: Ján Janča a Jindřich Polák – Oběhová soustava – Srdce (SZŠ Břeclav)
Cena pro absolutního vítěze: Daniel Vrobel a Adam Giesel – CNS (1. DLA SZŠ Olomouc)
Cena za nejlepší prezentaci: Barbora Levová – Srdce (SZŠ Hranice)

Za klidný průběh celého dopoledne děkuji panu řediteli a celému vedení školy, vyučujícím somatologie za precizní přípravu (Mgr. I. Sklenářové a Mgr. Přikrylové), soutěžní porotě, soutěžícím a současně Nadačnímu fondu SZŠ a VOŠz, Krajskému úřadu Olomouckého kraje a oboru DH za hodnotné ceny pro vítěze a všechny ostatní účastníky.

V Olomouci 20. dubna 2023 za sekci SOM, PAT a MEH Lenka Slezáková

 

volej1

V úterý 28. 3. 2023 proběhl na naší škole tradiční volejbalový turnaj, kterého se zúčastnilo celkem 14 tříd napříč ročníky.
Celou tělocvičnu zaplavilo obrovské nadšení pro hru, týmovost, ale hlavně podpora od tříd, které fandily z ochozu. Část podpory si týmy přinesly navzájem, což celému turnaji dodalo velmi přátelskou atmosféru.
Žádný tým nepodcenil svou přípravu, někteří navíc vylepšily svou vizáž sportovním dress-codem. 1. místo si odnesla 3.C, 2. místo obsadila 4.D, kterou zdobila nejen pěkná hra, ale i originální dresy a 3. místo si z minulého roku obhájila letošní 4.B.
Pro maturitní ročníky to byl poslední turnaj, avšak věřím, že vzpomínky a nadšení pro sport v nás všech bude ještě dlouho přetrvávat. Snad jsme celkovým přístupem a zápalem povzbudili i naše učitele a dodali jim potřebnou motivaci do dalších let.
Děkujeme organizátorům za čas, který do přípravy a organizace turnaje vložili.
Za 4.B napsala Tereza Petreková

BULOVKa

Dne 5. 4. 2023 jsme studenti 1DVA pod vedením Mgr. Moniky Roučové navštívili FN Bulovka. Nejprve jsme byli stručně seznámeni s historií zdravotnického zařízení a možností profesního uplatnění sester.
Poté jsme měli možnost si prohlédnout v areálu nemocnice do protiatomového krytu. Bunkr je vlastně samostatná podzemní nemocnice, která má k dispozici asi 60 lůžek a je připravena pro mimořádné události, v případě potřeby je schopna pojmout až tisíc lidí.
Prohlédli jsme si také Kliniku infekčních nemocí, která je největším zařízením svého druhu v České republice. Pracoviště je vybaveno operačním a porodním sálem pro pacienty s infekcí, kteří nemohou být umístěni na běžných odděleních nemocnice. Měli jsme možnost navštívit i boxy pro izolaci a léčbu pacientů s vysoce nebezpečnými nákazami.

Akce se vydařila a poskytla nám mnoho nových poznatků.
Studenti 1DVA a Mgr. Monika Roučová a Mgr. Erika Halířová

kpn

30. 3. 2023 proběhlo krajské kolo olympiády z klinické propedeutiky v Šumperku.
Naši školu reprezentovali Jaroslav Mrázek z 2.BPS – jeho práce byla zaměřena na vyšetření PET CT a Sofia Delprete z 2.CPS, která se zabývala vyšetřením magnetická rezonance.

mat23

Dne 21. 3. se konalo školní kolo matematické soutěže pro žáky 1. a 2. ročníků střední školy. Soutěže se zúčastnilo celkem 32 soutěžících. Vítězné pořadí pro jednotlivé ročníky:

1. ROČNÍK

1. Vančurová Kateřina,  1. D LA
2. Pastorková Adéla,  1. D LA
3. Němečková Eva, 1. B PS

2. ROČNÍK

1. Říha Marcel,  2. E LN
2. Jelínková Adéla,  2. D AZT
3. Adamovská Lucie,  2. A PS

Úspěšným řešitelům gratulujeme, všem dalším soutěžícím děkujeme za účast.

Díky patří Nadačnímu fondu při SZŠ a VZŠ E. Pöttinga v Olomouci, který daroval poukázky v hodnotě 500 Kč, 300 Kč a 200 Kč pro první tři výherce z každé kategorie.

PSYCHO231

15. 3. 2023 proběhlo školní kolo psychologické olympiády.
Letošní téma znělo: Jak jsem překonala sama sebe. Olympiády se zúčastnily žákyně
3. ročníků.
Vanda Plesníková, Bára Kráčmarová, Daniela Dušková, Klára Hodulíková, Veronika Kašová, Kateřina Faltýnková, Eliška Preinerová, Klára Šmérková, Viktorie Güttlerová, Tereza Borisovová, Petra Valentová, Vanda Szarowská, Sabina Nosková a Anna Malinová.

Všechny práce byly velmi zdařilé a první 3 místa postupují do regionálního kola v Prostějově – K. Hodulíková, K. Šmérková a T.Borisovová.
B. Kráčmarová a D. Dušková získaly cenu žákovské poroty.


Děkujeme všem soutěžícím za jejich práci a přejeme hodně úspěchů v dalším studiu.

PT psychologie
Mgr. Eva Hejnarová

Go to top