studuj zdravku

IKAP

IKAP lobo barva

  Školská rada SZŠ na období 2018-2020

 1.    Mgr. Alena Kopecká, MBA
 2.    prof. MUDr. Milan Kolář, Ph.D.
 3.    prof. PaedDr. Libuše Ludíková, CSc.
 4.    Mgr. Renáta Hernová, Ph.D.
 5.   Radka Navrátilová
 6.   Mgr. Iveta Turovská

Školská rada VOŠz na období 2018-2020

 1.    Mgr. Katarína Boháčiková
 2.   doc. MUDr. Miloš Špidlen, Ph.D.
 3.   doc. PhDr. Zbyněk Svozil, Ph.D.
 4.    Mgr. Růžena Zaoralová, Ph.D.
 5.   Tereza Krchňáková
 6.   Lucie Ševčíková

 

 

Vyhlášení opakovaných voleb členů školských rad na funkční období od 12. července 2021 do 11. července 2024

V souladu s § 167 a § 168 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění a v souladu s Volebním řádem pro konání voleb do školských rad vydaným Olomouckým krajem usnesením Rady Olomouckého kraje UR/98/68/2020 dne 27. července 2020, ve znění dodatku č. 1 ze dne 12. října 2020, vyhlašuje ředitel Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické Emanuela Pöttinga a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Olomouc opakované volby členů školské rady Střední zdravotnické školy Emanuela Pöttinga Olomouc z řad zákonných zástupců nezletilých žáků a zletilých žáků a členů školské rady Vyšší odborné školy zdravotnické Emanuela Pöttinga Olomouc z řad studentů  na funkční období od 12. července 2021 do 11. července 2024.

Vyhlášení opakovaných voleb členů ŠR SZŠ

Školská rada SZŠ oprávněné osoby - kandidáti v opakované volbě

Vyhlášení voleb členů ŠR VOŠz

Školská rada VOŠz studenti – kandidáti v opakované volbě

Volební řád pro konání voleb do školských rad

Dodatek č. 1 volebního řádu

Ustanovení volební komise

Školský zákon – školská rada

Zápis voleb do školské rady SZŠ

Zápis voleb do školské rady VOŠ 

Jednací řády

DOWNLOAD   Jednací řád Školské rady SZŠ

DOWNLOAD   Jednací řád Školské rady VOŠz

Go to top