studuj zdravku

  Školská rada SZŠ na období 2018-2020

 1.    Mgr. Alena Kopecká, MBA
 2.    prof. MUDr. Milan Kolář, Ph.D.
 3.    prof. PaedDr. Libuše Ludíková, CSc.
 4.    Mgr. Renáta Hernová, Ph.D.
 5.   Radka Navrátilová
 6.   Mgr. Iveta Turovská

Školská rada VOŠz na období 2018-2020

 1.    Mgr. Katarína Boháčiková
 2.   doc. MUDr. Miloš Špidlen, Ph.D.
 3.   doc. PhDr. Zbyněk Svozil, Ph.D.
 4.    Mgr. Růžena Zaoralová, Ph.D.
 5.   
 6.  

 Doplňovací volby  ŠR  VOŠz

Vyhlášení doplňovacích voleb členů školské rady
V souladu s § 167 odst. 8 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění a v souladu s Volebním řádem školské rady vydaném Olomouckým krajem usnesením Rady Olomouckého kraje UR/13/34/2005 dne 5. května 2005, vyhlašuje ředitel Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické Emanuela Pöttinga a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Olomouc doplňovací volby členů školské rady Vyšší odborné školy zdravotnické Emanuela Pöttinga Olomouc na funkční období do 31. prosince 2020.

- Vyhlášení doplňovacích voleb ŠR VOŠz

Školská rada VOŠz studenti – formulář


- Volební řád školské rady
- Školský zákon – školská rada

Zápis z voleb

ŠR SZŠ - složení

ŠR VOŠz - složení

 

 

Jednací řády

DOWNLOAD   Jednací řád Školské rady SZŠ

DOWNLOAD   Jednací řád Školské rady VOŠz

Go to top