studuj zdravku

  Školská rada SZŠ na období 2018-2020

 1.    Mgr. Alena Kopecká, MBA
 2.    prof. MUDr. Milan Kolář, Ph.D.
 3.    prof. PaedDr. Libuše Ludíková, CSc.
 4.    Mgr. Renáta Hernová, Ph.D.
 5.   Radka Navrátilová
 6.   Mgr. Iveta Turovská

Školská rada VOŠz na období 2018-2020

 1.    Mgr. Katarína Boháčiková
 2.   doc. MUDr. Miloš Špidlen, Ph.D.
 3.   doc. PhDr. Zbyněk Svozil, Ph.D.
 4.    Mgr. Růžena Zaoralová, Ph.D.
 5.   Tereza Krchňáková
 6.   Lucie Ševčíková

Vyhlášení voleb členů školských rad na funkční období 2021–2023

V souladu s § 167 a § 168 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění a v souladu s Volebním řádem pro konání voleb do školských rad vydaným Olomouckým krajem usnesením Rady Olomouckého kraje UR/98/68/2020 dne 27. července 2020, ve znění dodatku č. 1 ze dne 12. října 2020, vyhlašuje ředitel Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické Emanuela Pöttinga a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Olomouc volby členů školské rady Střední zdravotnické školy Emanuela Pöttinga Olomouc  a členů školské rady Vyšší odborné školy zdravotnické Emanuela Pöttinga Olomouc  na funkční období od 1. ledna 2021 do 31. prosince 2023.

Opatření obecné povahy – MŠMT

Odložení vyhlášení  voleb členů ŠR SZŠ 

Školská rada SZŠ oprávněné osoby – formulář

Školská rada SZŠ pedagogové – formulář 

Odložení vyhlášení  voleb členů ŠR VOŠz 

Školská rada VOŠz studenti – formulář

Školská rada VOŠz pedagogové – formulář

Volební řád pro konání voleb do školských rad

Dodatek č. 1 volebního řádu

Ustanovení volebního orgánu

Školský zákon – školská rada

 

Jednací řády

DOWNLOAD   Jednací řád Školské rady SZŠ

DOWNLOAD   Jednací řád Školské rady VOŠz

Go to top