studuj zdravku

IKAP

IKAP lobo barva

 

Školská rada SZŠ v období od 12. července 2021 do 11. července 2024 

Mgr. Alena Kopecká, MBA, předsedkyně školské rady
prof. MUDr. Milan Kolář, Ph.D.
prof. PaedDr. Libuše Ludíková, CSc.
Mgr. Alena Ošťádalová
Mgr. Iveta Turovská
Mgr. Yvona Vymětalová

Školská rada VOŠz v období od 12. července 2021 do 11. července 2024

Mgr. Lukáš Novák
Mgr. Barbora Petrášová, předsedkyně školské rady
doc. MUDr. Miloš Špidlen, Ph.D.
doc. PhDr. Zbyněk Svozil, Ph.D.
Bc. Kamila Mizeráková, DiS.
Šárka Dvořáková

Zápis z opakovaných voleb členů školské rady Střední zdravotnické školy Emanuela Pöttinga Olomouc a školské rady Vyšší odborné školy zdravotnické Emanuela Pöttinga Olomouc na funkční období od 12. července 2024 do 11. července 2027

Zápis z opakovaných voleb do ŠR SZŠ – 6. květen 2024 
Zápis z opakovaných voleb do ŠR VOŠz – 6. květen 2024 
Jmenování členů školské rady SZŠ
Jmenování členů školské rady VOŠz

Volební řád pro konání voleb do školských rad

Školský zákon – školská rada 

 Jednací řády

DOWNLOAD   Jednací řád Školské rady SZŠ

DOWNLOAD   Jednací řád Školské rady VOŠz

Go to top