studuj zdravku

IKAP

IKAP lobo barva

VZ – „Skříň 4-dveřová s nikou – 3 ks“

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Emanuela Pöttinga a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Olomouc oznamuje vyhlášení výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu " Skříň 4-dveřová s nikou – 3 ks". Předmětem veřejné zakázky je dodávka 3 ks skříní do kanceláře domova mládeže. Součástí dodávky je doprava a montáž skříní v místnosti kanceláře domova mládeže. Další specifikace předmětu plnění a podmínky účasti jsou uvedeny v zadávacích podmínkách.

Oznámení
Příloha č. 1
Příloha č. 2
Příloha č. 3
Příloha č. 4
Příloha č. 5

18. 7. 2024 Dodatečná informace

VZ – Výměna podlahové krytiny – domov mládeže – část 1 – opakovaná výzva

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Emanuela Pöttinga a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Olomouc oznamuje vyhlášení výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu " Výměna podlahové krytiny – domov mládeže – 1. část – opakovaná výzva". Předmětem veřejné zakázky je dodávka, pokládka PVC ve dvou patrech budovy domova mládeže (14 buňkách a dvou chodbách) a výměna a usazení dřevěných přechodových prahů Specifikace požadovaných prací je uvedena v zadávací dokumentaci.

Oznámení

Příloha č. 1

Příloha č. 2

Příloha č. 3

Příloha č. 4

Příloha č. 5

VZ – Výměna podlahové krytiny – domov mládeže – část 1


Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Emanuela Pöttinga a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Olomouc oznamuje vyhlášení výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu " Výměna podlahové krytiny – domov mládeže – 1. část". Předmětem veřejné zakázky je dodávka, pokládka PVC ve třech patrech budovy domova mládeže (21 buňkách a třech chodbách) a výměna a usazení dřevěných přechodových prahů Specifikace požadovaných prací je uvedena v zadávací dokumentaci.

Oznámení

Příloha č. 1

Příloha č. 2

Příloha č. 3

Příloha č. 4

Příloha č. 5

Dodatečná informace

Dodatečná informace 2 

Zápis prohlídky

 8. 7. 2024 Oznámení o zrušení VZ

 

VZ – Spotřební materiál pro praktickou výuku oborů asistent zubního technika a diplomovaný zubní technik – 2. pololetí 2024 – část 3

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Emanuela Pöttinga a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Olomouc oznamuje vyhlášení výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu " Spotřební materiál pro praktickou výuku oborů asistent zubního technika a diplomovaný zubní technik – 2. pololetí 2024 – část 3". Předmětem veřejné zakázky je průběžná dodávka spotřebního materiálu pro praktickou výuku oborů asistent zubního technika a diplomovaný zubní technik specifikovaných v příloze č. 4 zadávací dokumentace. Součástí dodávky je doprava do sídla zadavatele. Další specifikace předmětu plnění a podmínky účasti jsou uvedeny v zadávacích podmínkách.


Oznámení
Příloha č. 1
Příloha č. 2
Příloha č. 3
Příloha č. 4
Příloha č. 5

Oznámení o zrušení VZ

VZ – Spotřební materiál pro praktickou výuku oborů asistent zubního technika a diplomovaný zubní technik – 2. pololetí 2024 – část 2

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Emanuela Pöttinga a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Olomouc oznamuje vyhlášení výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu " Spotřební materiál pro praktickou výuku oborů asistent zubního technika a diplomovaný zubní technik – 2. pololetí 2024 – část 2". Předmětem veřejné zakázky je průběžná dodávka spotřebního materiálu pro praktickou výuku oborů asistent zubního technika a diplomovaný zubní technik specifikovaných v příloze č. 4 zadávací dokumentace. Součástí dodávky je doprava do sídla zadavatele. Další specifikace předmětu plnění a podmínky účasti jsou uvedeny v zadávacích podmínkách.

Oznámení
Příloha č. 1
Příloha č. 2
Příloha č. 3
Příloha č. 4
Příloha č. 5

Oznámení o výsledku VZ

 

VZ – Spotřební materiál pro praktickou výuku oborů asistent zubního technika diplomovaný zubní technik – 2. pololetí 2024 – část 1

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Emanuela Pöttinga a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Olomouc oznamuje vyhlášení výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu "Spotřební materiál pro praktickou výuku oborů asistent zubního technika diplomovaný zubní technik – 2. pololetí 2024 – část 1". Předmětem veřejné zakázky je průběžná dodávka spotřebního materiálu pro praktickou výuku oborů asistent zubního technika a diplomovaný zubní technik specifikovaných v příloze č. 4 zadávací dokumentace. Součástí dodávky je doprava do sídla zadavatele. Další specifikace předmětu plnění a podmínky účasti jsou uvedeny v zadávacích podmínkách.

Oznámení
Příloha č. 1
Příloha č. 2
Příloha č. 3
Příloha č. 4
Příloha č. 5

Oznámení o výsledku VZ

 

VZ – „Ostatní chlazené a mražené maso a uzeniny – podzim 2024“

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Emanuela Pöttinga a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Olomouc oznamuje vyhlášení výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu "Ostatní chlazené a mražené maso a uzeniny – podzim 2024". Předmětem veřejné zakázky je průběžná dodávka masa specifikovaného v příloze č. 4 zadávací dokumentace. Součástí dodávky je doprava do sídla zadavatele. Další specifikace předmětu plnění a podmínky účasti jsou uvedeny v zadávacích podmínkách.
Oznámení

Příloha č. 1

Příloha č. 2

Příloha č. 3

Příloha č. 4

Přílohač. 5

Oznámení o výsledku VZ

VZ – „Dodávka ryb – podzim 2024“

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Emanuela Pöttinga a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Olomouc oznamuje vyhlášení výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu "Dodávka ryb – podzim 2024". Předmětem veřejné zakázky je průběžná dodávka ryb specifikovaných v příloze č. 4 zadávací dokumentace. Součástí dodávky je doprava do sídla zadavatele. Další specifikace předmětu plnění a podmínky účasti jsou uvedeny v zadávacích podmínkách.

Oznámení

Příloha č. 1

Příloha č. 2

Příloha č. 3

Příloha č. 4

Přílohač. 5

Oznámení o zveřejnění výsledku

VZ – „Chlazené vepřové a hovězí maso – podzim 2024“

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Emanuela Pöttinga a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Olomouc oznamuje vyhlášení výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu "Chlazené vepřové a hovězí maso – podzim 2024". Předmětem veřejné zakázky je průběžná dodávka masa specifikovaného v příloze č. 4 zadávací dokumentace. Součástí dodávky je doprava do sídla zadavatele. Další specifikace předmětu plnění a podmínky účasti jsou uvedeny v zadávacích podmínkách.

Oznámení

Příloha č. 1

Příloha č. 2

Příloha č. 3

Příloha č. 4

Přílohač. 5

Oznámení o výsledku VZ

Go to top