studuj zdravku

IKAP

IKAP lobo barva

VZ – Spotřební materiál pro praktickou výuku oborů asistent zubního technika diplomovaný zubní technik – 2. pololetí 2023 – část 3 – opakovaná výzva


Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Emanuela Pöttinga a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Olomouc oznamuje vyhlášení výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu " Spotřební materiál pro praktickou výuku oborů asistent zubního technika diplomovaný zubní technik – 2. pololetí 2023 – část 3 – opakovaná výzva". Předmětem veřejné zakázky je průběžná dodávka spotřebního materiálu pro praktickou výuku oborů asistent zubního technika a diplomovaný zubní technik specifikovaných v příloze č. 4 zadávací dokumentace. Součástí dodávky je doprava do sídla zadavatele. Další specifikace předmětu plnění a podmínky účasti jsou uvedeny v zadávacích podmínkách.

Oznámení

Příloha č. 1

Příloha č. 2

Příloha č. 3

Příloha č. 4

Příloha č. 5

VZ – Spotřební materiál pro praktickou výuku oborů asistent zubního technika diplomovaný zubní technik – 2. pololetí 2023 – část 1

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Emanuela Pöttinga a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Olomouc oznamuje vyhlášení výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu " Spotřební materiál pro praktickou výuku oborů asistent zubního technika diplomovaný zubní technik – 2. pololetí 2023 – část 1". Předmětem veřejné zakázky je průběžná dodávka spotřebního materiálu pro praktickou výuku oborů asistent zubního technika a diplomovaný zubní technik specifikovaných v příloze č. 4 zadávací dokumentace. Součástí dodávky je doprava do sídla zadavatele. Další specifikace předmětu plnění a podmínky účasti jsou uvedeny v zadávacích podmínkách.

Zadávací podmínky

Příloha č.1

Příloha č.2

Příloha č.3

Příloha č.4

Příloha č.5

 Oznámení o výsledku VZ

VZ – Spotřební materiál pro praktickou výuku oborů asistent zubního technika diplomovaný zubní technik – 2. pololetí 2023 – část 2

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Emanuela Pöttinga a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Olomouc oznamuje vyhlášení výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu " Spotřební materiál pro praktickou výuku oborů asistent zubního technika diplomovaný zubní technik – 2. pololetí 2023 – část 2". Předmětem veřejné zakázky je průběžná dodávka spotřebního materiálu pro praktickou výuku oborů asistent zubního technika a diplomovaný zubní technik specifikovaných v příloze č. 4 zadávací dokumentace. Součástí dodávky je doprava do sídla zadavatele. Další specifikace předmětu plnění a podmínky účasti jsou uvedeny v zadávacích podmínkách.

Zadávací podmínky

Příloha č.1

Příloha č.2

Příloha č.3

Příloha č.4

Příloha č.5

 Oznámení o výsledku VZ

VZ – Spotřební materiál pro praktickou výuku oborů asistent zubního technika diplomovaný zubní technik – 2. pololetí 2023 – část 3

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Emanuela Pöttinga a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Olomouc oznamuje vyhlášení výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu " Spotřební materiál pro praktickou výuku oborů asistent zubního technika diplomovaný zubní technik – 2. pololetí 2023 – část 3". Předmětem veřejné zakázky je průběžná dodávka spotřebního materiálu pro praktickou výuku oborů asistent zubního technika a diplomovaný zubní technik specifikovaných v příloze č. 4 zadávací dokumentace. Součástí dodávky je doprava do sídla zadavatele. Další specifikace předmětu plnění a podmínky účasti jsou uvedeny v zadávacích podmínkách.

Zadávací podmínky

Příloha č.1

Příloha č.2

Příloha č.3

Příloha č.4

Příloha č.5

05. 09. 2023 Zrušení VZ 

Veřejná zakázka malého rozsahu „Oprava podlahy v tělocvičně"

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Emanuela Pöttinga a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Olomouc oznamuje vyhlášení výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu "Oprava podlahy v tělocvičně". Předmětem veřejné zakázky je kompletní výměna stávající nevyhovující podlahy v tělocvičně a její nahrazení vinylovou sportovní podlahou s minimálními vlastnostmi povrchu graboSport Extreme. Součástí dodávky je odstranění stávající podlahové krytiny, její ekologická likvidace, vyrovnání podkladu, dodávka a pokládka vinylové sportovní podlahy a vyznačení hřišť pro míčové hry – basketbal a volejbal. Další specifikace předmětu plnění a podmínky účasti jsou uvedeny v zadávacích podmínkách.

 

edit: 19. červenec 2023

Oznámení o výsledku výběrového řízení - oprava podlahy v tělocvičně

 

zadávací dokumety  

Oznámení

Příloha č. 1

Příloha č. 2

Příloha č. 3

Příloha č. 4

21. 6. 2023 Dodatečná informace

Plánek

Informace z prohlídky

D1.1.b3 - řez

podlaha1podlaha2

 

Ukotvení hrazdy1Kůl na volejbal1Ukotvení tyče na šplh1

 

VZ – „Chlazené vepřové a hovězí maso - podzim 2023“

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Emanuela Pöttinga a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Olomouc oznamuje vyhlášení výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu "Chlazené vepřové a hovězí maso - podzim 2023". Předmětem veřejné zakázky je průběžná dodávka masa specifikovaného v příloze č. 4 zadávací dokumentace. Součástí dodávky je doprava do sídla zadavatele. Další specifikace předmětu plnění a podmínky účasti jsou uvedeny v zadávacích podmínkách.

Oznámení

Příloha č. 1

Příloha č. 2

Příloha č. 3

Příloha č. 4

Příloha č. 5

 

VZ – „Dodávka ryb – podzim 2023“

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Emanuela Pöttinga a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Olomouc oznamuje vyhlášení výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu "Dodávka ryb – podzim 2023". Předmětem veřejné zakázky je průběžná dodávka masa specifikovaného v příloze č. 4 zadávací dokumentace. Součástí dodávky je doprava do sídla zadavatele. Další specifikace předmětu plnění a podmínky účasti jsou uvedeny v zadávacích podmínkách.

Oznámení

Příloha č. 1

Příloha č. 2

Příloha č. 3

Příloha č. 4

Příloha č. 5

3. 7. 2023 Oznámení o výsledku VZ

 

VZ – „Ostatní chlazené a mražené maso a uzeniny – podzim 2023“

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Emanuela Pöttinga a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Olomouc oznamuje vyhlášení výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu "Ostatní chlazené a mražené maso a uzeniny – podzim 2023". Předmětem veřejné zakázky je průběžná dodávka masa specifikovaného v příloze č. 4 zadávací dokumentace. Součástí dodávky je doprava do sídla zadavatele. Další specifikace předmětu plnění a podmínky účasti jsou uvedeny v zadávacích podmínkách.

Oznámení

Příloha č. 1

Příloha č. 2

Příloha č. 3

Příloha č. 4

Příloha č. 5

3. 7. 2023 Oznámení o výsledku VZ

Veřejná zakázka malého rozsahu „Potraviny – podzim 2023"

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Emanuela Pöttinga a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Olomouc oznamuje vyhlášení výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu "Potraviny – podzim 2023". Předmětem veřejné zakázky je průběžná dodávka potravin specifikovaných v příloze č. 4 zadávací dokumentace. Součástí dodávky je doprava do sídla zadavatele. Další specifikace předmětu plnění a podmínky účasti jsou uvedeny v zadávacích podmínkách.

Oznámení

Příloha č. 1

Příloha č. 2

Příloha č. 3

Příloha č. 4

Příloha č. 5

 

Go to top