studuj zdravku

IKAP

IKAP lobo barva

Veřejná zakázka malého rozsahu „Ostatní chlazené a mražené maso a uzeniny – podzim 2019“'

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Emanuela Pöttinga a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Olomouc oznamuje vyhlášení výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu "Ostatní chlazené a mražené maso a uzeniny – podzim 2019". Předmětem veřejné zakázky je průběžná dodávka drůbežího masa, telecího masa, králičího masa, zvěřiny, ryb, jater a uzenin specifikovaných v příloze č. 4 – „Specifikace dodávky a předpokládaný rozsah odběru ostatního masa – podzim 2019“ zadávací dokumentace. Součástí dodávky je doprava masa a uzenin do sídla zadavatele. Další specifikace předmětu plnění a podmínky účasti jsou uvedeny v zadávacích podmínkách.

Oznámení

Příloha č. 1

Příloha č. 2

Příloha č. 3

Příloha č. 4

Oznámení o výsledku - dne 9.8.2019

Veřejná zakázka malého rozsahu „Vybavení laboratoře pro obor diplomovaná dentální hygienistka“.

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Emanuela Pöttinga a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Olomouc oznamuje vyhlášení výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu "Vybavení laboratoře pro obor diplomovaná dentální hygienistka". Předmětem veřejné zakázky jsou zdravotnické přístroje, nástroje a další vybavení laboratoře pro praktickou výuku studentů oboru. Součástí dodávky je doprava vybavení do sídla zadavatele. Další specifikace předmětu plnění a podmínky účasti jsou uvedeny v zadávacích podmínkách.

Oznámení

Příloha č. 1

Příloha č. 2

Příloha č. 3

Příloha č. 4

Dodatečná informace - dne 2.8.2019

Návrh kupní smlouvy - dne 2.8.2019

Dodatečná informace č.2 - dne 15.8.2019

Oznámení výsledku VZ - dne 16. 8. 2019

 

 

Veřejná zakázka malého rozsahu „Kancelářský nábytek 2019-2020“.


Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Emanuela Pöttinga a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Olomouc oznamuje vyhlášení výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu "Kancelářský nábytek 2019-2020". Předmětem veřejné zakázky je průběžná dodávka vybraného kancelářského nábytku. Součástí dodávky je doprava, montáž a umístění nábytku ve stanovené místnosti budov zadavatele. Další specifikace předmětu plnění a podmínky účasti jsou uvedeny v zadávacích podmínkách.

Oznámení

Příloha č. 1

Příloha č. 2

Příloha č. 3

Příloha č. 4

Dodatečná informace 1

Dodatečná informace 2

Výsledky

Veřejná zakázka malého rozsahu „Technologie školní kuchyně“.

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Emanuela Pöttinga a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Olomouc oznamuje vyhlášení výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu "Technologie školní kuchyně". Předmětem veřejné zakázky je pořízení el. kotle 150 litrů, el. konvektomatu 10 x GN1/1 a el. kotle 150 litrů s míchadlem. Součástí dodávky je doprava, instalace technologie a zajištění uvedení do provozu včetně revizních zpráv. Další specifikace předmětu plnění a podmínky účasti jsou uvedeny v zadávacích podmínkách.

Oznámení

Příloha č. 1

Příloha č. 2

Příloha č.3

Výsledky výběrového řízení

Veřejná zakázka malého rozsahu „Čistící a úklidové prostředky“.

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Emanuela Pöttinga a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Olomouc oznamuje vyhlášení výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu "Čistící a úklidové prostředky". Předmětem veřejné zakázky je průběžná dodávka čistících a úklidových prostředků. Součástí dodávky je doprava čistících a úklidových prostředků do sídla zadavatele. Další specifikace předmětu plnění a podmínky účasti jsou uvedeny v zadávacích podmínkách.

Oznámení

Příloha č. 1

Příloha č. 2

Příloha č. 3

Příloha č. 4

 

Veřejná zakázka malého rozsahu „Potraviny - jaro 2019“


Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Emanuela Pöttinga a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Olomouc oznamuje vyhlášení výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu "Potraviny - jaro 2019". Předmětem veřejné zakázky je průběžná dodávka vybraných potravin specifikovaných v příloze č. 4 – „Specifikace potravin a předpokládaný rozsah odběru - jaro 2019“ zadávací dokumentace. Součástí dodávky je doprava potravin do sídla zadavatele. Další specifikace předmětu plnění a podmínky účasti jsou uvedeny v zadávacích podmínkách.

Oznámení

Příloha č. 1

Příloha č. 2

Příloha č. 3

Příloha č. 4

 

Veřejná zakázka malého rozsahu „Ostatní chlazené a mražené maso a uzeniny – jaro 2019“'

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Emanuela Pöttinga a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Olomouc oznamuje vyhlášení výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu "Ostatní chlazené a mražené maso a uzeniny – jaro 2019". Předmětem veřejné zakázky je průběžná dodávka drůbežího masa, králičího masa, zvěřiny, ryb, jater a uzenin specifikovaných v příloze č. 4 – „Specifikace dodávky a předpokládaný rozsah odběru ostatního masa – jaro 2019“ zadávací dokumentace. Součástí dodávky je doprava masa a uzenin do sídla zadavatele. Další specifikace předmětu plnění a podmínky účasti jsou uvedeny v zadávacích podmínkách.

Oznámení

Příloha č. 1

Příloha č. 2

Příloha č. 3

Příloha č. 4

 

Veřejná zakázka malého rozsahu „Chlazené vepřové a hovězí maso – jaro 2019“

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Emanuela Pöttinga a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Olomouc oznamuje vyhlášení výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu "Chlazené vepřové a hovězí maso – jaro 2019". Předmětem veřejné zakázky je průběžná dodávka masa specifikovaného v příloze č. 4 – „Specifikace dodávky a předpokládaný rozsah odběru chlazeného masa – jaro 2019“ zadávací dokumentace. Součástí dodávky je doprava masa do sídla zadavatele. Další specifikace předmětu plnění a podmínky účasti jsou uvedeny v zadávacích podmínkách.

Oznámení

Příloha č. 1

Příloha č. 2

Příloha č. 3

Příloha č. 4

 

Veřejná zakázka malého rozsahu „Kancelářský nábytek 2018-2019“.


Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Emanuela Pöttinga a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Olomouc oznamuje vyhlášení výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu "Kancelářský nábytek 2018-2019". Předmětem veřejné zakázky je průběžná dodávka kancelářského nábytku specifikovaného v příloze č. 4 – „Specifikace dodávky a předpokládaný rozsah odběru kancelářského nábytku 2018-2019“ zadávací dokumentace. Součástí dodávky je doprava, montáž a umístění nábytku ve stanovené místnosti budov zadavatele. Další specifikace předmětu plnění a podmínky účasti jsou uvedeny v zadávacích podmínkách.

Oznámení

Příloha č. 1

Příloha č. 2

Příloha č. 3

Příloha č. 4

 

Go to top