Projekt CZ.1.07/3.2.07/03.0027

Škola se jako partner podílí od září 2012 na realizaci projektu CZ.1.07/3.2.07/03.0027 - tvorba a pilotní ověření 24 vzdělávacích programů dalšího vzdělávání zaměřených na rozvoj odborných kompetencí nelékařských zdravotnických pracovníků z Moravskoslezského kraje. Bližší informace o projektu naleznete zde.