studuj zdravku

IKAP

IKAP lobo barva

Cizojazyčná komunikace pro hospodářskou praxi

Název operačního programu:  OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Číslo operačního programu: CZ.1.07

Název prioritní osy: Další vzdělávání

Číslo oblasti podpory: 7.3.2

Název oblasti podpory: Podpora nabídky dalšího vzdělávání

Název projektu anglicky: Foreign language communication for economic use

Datum zahájení realizace projektu: 01.09.2013

Realizace pilotního vzdělávání: říjen 2014 - květen 2015

Typ projektu: grantový

Poskytovatel podpory: Olomoucký kraj

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/3.2.05/04.0047

Projekt je realizován v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, spolufinancovaného Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Projekt volně navazuje na projekt Administrativní pracovník pro cizojazyčnou komunikaci (registrační číslo projektu CZ.1.07/3.2.05/02.0033)

 

Projekt CZ. 1.07/1.1.26/03.0028

Název: Centrum ekonomického vzdělávání v Olomouckém kraji
Naše škola je zapojena v projektu Centrum ekonomického vzdělávání v Olomouckém kraji, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.26/03.0028, podpořeného z Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost, jehož realizátorem je Obchodní akademie, Mohelnice spolu s partnerem projektu Moravskou vysokou školou Olomouc.

Doba realizace projektu: duben – prosinec 2014

Cílem projektu je rozvoj podnikatelských znalostí, schopností a dovedností žáků středních škol Olomouckého kraje. Žákům se dostane výuky v oblasti podnikání a ekonomických kompetencí, kterou zajistí koordinátoři ekonomické gramotnosti. V rámci inovované výuky dojde k vytvoření jedinečného výukového materiálu v podobě interaktivního podnikatelského komiksu a SW aplikace, která bude sloužit žákům zapojeným do projektu k tvorbě podnikatelských záměrů i jako prostředek k připomínkování, námětům a doporučením ze strany odborných mentorů projektu, pocházejícím z partnerské instituce projektu, z Moravské vysoké školy Olomouc.

Projekt počítá se zapojením alespoň 200 žáků středních škol Olomouckého kraje.

Přínosem projektu bude výchova podnikatelsky aktivních a ekonomicky kompetentních mladých lidí.

Projekt CZ.1.07/1.1.26/02.0077

Název projektu: Elearning na střední zdravotnické škole 2

Financování projektu: Evropský sociální fond a státní rozpočet České republiky

Operační program: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Doba realizace: 1. 8. 2013 – 31. 12. 2014

Projekt je zaměřen na inovaci výukových metod a forem dvou odborných předmětů oboru ZDRAVOTNICKÝ ASISTENT (ošetřovatelství a klinická propedeutika a odborné názvosloví) s důrazem na rozvoj klíčových kompetencí žáků a pedagogů s využitím eLearningových technologií.

Projekt CZ.1.07/1.1.00/44.0009

Naše škola je partnerem projektu „PODPORA TECHNICKÉHO A PŘÍRODOVĚDNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ V OLOMOUCKÉM KRAJI“ podpořeného z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Díky realizaci projektu si 33 středních škol rozdělí celkem 113 miliónů korun. Cílem projektu je investiční, neinvestiční a metodická podpora a rozvoj přírodovědného a technického vzdělávání na středních a základních školách Olomouckého kraje.

Název projektu: Podpora technického a přírodovědného vzdělávání v Olomouckém kraji

Příjemce projektu: Olomoucký kraj

Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.00/44.0009

Financování projektu: Evropský sociální fond a státní rozpočet České republiky

Operační program: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Prioritní osa: 7.1 Počáteční vzdělávání

Oblast podpory: 7.1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání

Doba realizace: 1. 9. 2013 – 30. 6. 2015

Informační newsletter

Informační newsletter - červnen 2015

Projekt CZ.1.07/3.2.07/03.0027

Škola se jako partner podílí od září 2012 na realizaci projektu CZ.1.07/3.2.07/03.0027 - tvorba a pilotní ověření 24 vzdělávacích programů dalšího vzdělávání zaměřených na rozvoj odborných kompetencí nelékařských zdravotnických pracovníků z Moravskoslezského kraje. Bližší informace o projektu naleznete zde.

Projekt Nautilus

Naše škola se zapojila do projektu Nautilus, který realizuje společnost Scio za podpory ESF a MŠMT. Projekt je zaměřen na rozvoj dovednosti učit se ( kompetence k učení) a je určen žákům budoucích 1.ročníků.
Realizace projektu: září 2012 – červen 2013

CZ.1.07/1.1.04 /03.0083

Zvyšování kvality ve vzdělávání v Olomouckém kraji OP VK

Naše škola se jako partnerská škola podílí na projektu s názvem Rozvoj klíčových kompetencí žáků v oblasti informačních technologií pří výuce projektového řízení. Projekt probíhá od 1.11.2010 do 30.5.2012. Příjemcem podpory je Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9. Více informací o projektu naleznete zde.

CZ.1.07/1.1.04

Zvyšování kvality ve vzdělávání v Olomouckém kraji OP VK

Elearning na střední zdravotnické škole- CZ.1.07/1.1.04/01.0036-tvorba výukových materiálů v elearningové podobě včetně videosekvencí pro osm odborných předmětů, ověřování v pilotní výuce. Více informací naleznete zde.

CZ.1.07/1.3.13 – „Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení v Olomouckém kraji OPVK

Název projektu: Inovativní vzdělávání vychovatelů domovů mládeže

Číslo projektu: Projekt CZ.1.07/1.3.13/02.0007
Financování projektu: Evropský sociální fond a státní rozpočet České republiky
Operační program: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Doba realizace: 1. 2. 2010 – 31. 1. 2012
V rámci projektu bylo vytvořeno 6 vzdělávacích programů a realizováno proškolení cílové skupiny.

Inovativní vzdělávání vychovatelů domovů mládeže - tvorba 6 vzdělávacích programů pro DVPP vychovatelů domovů mládeže, pilotní proškolení cílové skupiny. Více informací naleznete zde

Go to top