studuj zdravku

IKAP

IKAP lobo barva

Stravování žáků a studentů

Informace pro nové žáky/studenty

Přihlásit se ke stravování je možné na základě vypsané a podepsané přihlášky ke stravování (u nezletilých studentů podpis zákonného zástupce) a vložením zálohy na stravné.

Přihláška ke stravování zde.

Úhrada stravného se provádí zálohově na účet školní jídelny. Úhrada zálohy stravného může být provedena trvalým příkazem, jednorázovým příkazem, v hotovosti  do pokladny ve školní jídelně ve výši alespoň 500,- Kč. Sledování výše konta strávníka je možné prostřednictvím internetové aplikace, objednávacího terminálu.

Přeplatky stravného vracíme žákům a studentům, kteří ukončí studium (maturantům, apod.)na základě písemné žádosti. Žákům a studentům, kteří pokračují ve studiu, se přeplatky automaticky převádějí na další školní rok.

V případě nejasností nás kontaktujte – telefonicky nebo e-mailem.

Objednávání /odhlašování obědů

Ve školní jídelně máme objednávkový způsob stravování
Objednat anebo odhlásit stravu je možné na internetové aplikaci nebo na objednávacím terminálu před jídelnou.

  • Obědy nejpozději den předem do 14:00 hod. předchozího pracovního dne (mimořádně v pondělí do 8:00 hod. telefonicky).

  • Večeře nejpozději den předem do 9:30 hod. předchozího pracovního dne (mimořádně v pondělí do 8:00 hod. telefonicky).

  • Snídaně nejpozději den předem do 9:30 hod. předchozího pracovního dne.

    Přihlašovací jméno a heslo k internetové aplikaci obdrží strávník v kanceláři vedoucího školní jídelny.

Informace pro strávníky o způsobu vkládání finančních prostředků k úhradě stravného a postupu vrácení finančních prostředků


V souladu s § 5 odst. 4 vyhlášky č. 107/2005 Sb., o školním stravování, v platném znění činí maximální výše dvouměsíční zálohy na stravování, v případě obědů 1 763,- Kč, v případě celodenního stravování 4 400,- Kč.
Škola nepožaduje, aby strávník složil zálohu na stravné ve výši překračující maximální výši dvouměsíční zálohy. Vkládání záloh na stravné (jejich výše a frekvence) je na rozhodnutí strávníka. Pokud strávník nepožádá o vrácení zálohy překračující maximální výši dvouměsíčních záloh, bude toto považováno ze strany Školy jako jiná dohoda mezi Školou a strávníkem ve smyslu § 5 odstavce 4 výše uvedené vyhlášky.
V případě, že strávníkem vložené finanční prostředky k úhradě stravování na předplacenou kartu nebo čip překročí částku vypočtené maximální výše dvouměsíční zálohy na stravování (např. z důvodu nastavení trvalého příkazu k úhradě a nečerpání stravy…), vyplatí Škola na základě písemné žádosti strávníka vložené finanční prostředky nebo jejich část. Strávník uvede částku, kterou požaduje vrátit a zvolí způsob jejího vrácení (v hotovosti v pokladně školy nebo bankovním převodem na bankovní účet, který uvede v žádosti). Žádost o vyplacení zálohy nebo její části podepisuje v případě nezletilého žáka jeho zákonný zástupce. Vzor žádosti o vrácení finančních prostředků vložených k úhradě stravování na předplacenou kartu nebo čip zde

Informace pro bezhotovostní platbu stravného

Číslo bankovního účtu: 19-1149370207/0100

Variabilní symbol: rodné číslo strávníka

Specifický symbol: 324

Objednávky stravování - výběr jídel provedete přihlášením do systému zde.

Cena oběda od 1. 7. 2022 pro žáky a studenty je stanovena na 41 Kč

Cena snídaní pro žáky a studenty ubytované na DM je od 1. 7. 2022 stanovena na 29 Kč.

Cena večeří pro žáky a studenty ubytované na DM je od 1. 7. 2022 stanovena na 40 Kč.

 

 

Go to top