studuj zdravku

Maturitní zkoušky ve školním roce 2020/2021


Maturitní zkouška 2021 - pokyn ředitele školy

Maturitní zkouška 2021 - písemné práce, praktická zkouška

Maturitní zkouška 2021 – dodatek k pokynu ředitele školy

Maturitní zkouška 2021 – dodatek k pokynu ředitele školy č. 2

Novela maturitní vyhlášky č. 177
Metodika k maturitní vyhlášce

Maturitní zkoušky – opatření obecné povahy

Maturitní zkoušky –  opatření obecné povahy – dodatek 14. dubna 2021

Maturitní zkouška – jaro 2021, metodika úprav MZ (15. března 2021)

Maturitní zkouška –  jaro 2021, další úpravy MZ (14. dubna 2021)

Časový rozvrh konání didaktických testů společné části MZ – jarní zkušební období roku 2021 

Aktuální informace k MZ 2021 pro žáky čtvrtých ročníků SZŠ (22. březen 2021)

Podmínky pro uznání úspěšného vykonání povinných didaktických testů

Dokládání odpracovaných hodin pro uznání DT

Dokládání odpracovaných hodin pro uznání DT  – dodatek z 15. dubna 2021

Přihláška k dobrovolné MZ (ČJL, ANJ)

Předpokládané termíny profilové části MZ jaro 2021

Maturitní zkouška podzim 2021 - termíny

Maturitní témata

Školní seznam literárních děl
Anglický jazyk
Ošetřovatelství
Psychologie a komunikace
Ošetřovatelská péče (4. A ZA)
Ošetřovatelská péče (4. B ZA)
Ošetřovatelská péče (4. C ZA)
Protetická technologie
Stomatologická protetika
Zhotovování stomatologických protéz


Anglický jazyk - nepovinná zkouška
Německý jazyk - nepovinná zkouška
Ruský jazyk - nepovinná zkouška
Matematika - nepovinná zkouška

 

Kritéria hodnocení

Hodnocení ústní zkoušky z anglického jazyka
Hodnocení ústní zkoušky z českého jazyka a literatury
Hodnocení ústní zkoušky z odborného předmětu
Hodnocení praktické zkoušky z ošetřovatelské péče
Hodnocení praktické zkoušky ze zhotovování stomatologických protéz

Go to top