studuj zdravku

IKAP

IKAP lobo barva

VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ

VOŠOrganizace školního roku 2022/2023 na VOŠz

Kompletní organizace školního roku 2022/2023 zde.

Číslo účtu pro úhradu školného: 42435811/0100 variabilní symbol: rodné číslo studenta

 Zimní období 1. 9. 2022 - 31. 1. 2023
 Letní období 1. 2. 2023 - 30. 6. 2023
 Hlavní prázdniny 1. 7. 2023 - 31. 8. 2023
 Zkouškové období ZO 11. 1. 2023 - 31. 1. 2023
 Zkouškové období LO 12. 6. 2023 - 30. 6. 2023
 Zkouškové období LO III. ročníků  
 3. A DVS, 3. DDS, 3.DZL, 3. DFAk 18. 5. - 7. 6. 2023
 
 
   
Opravné termíny zkoušek za ZO I. termín : do 28. 2. 2023
  II. termín: do 31. 3. 2023
Opravné termíny zkoušek za LO I. termín: do 31. 8. 2023
  II. termín: do 29. 9. 2023
Termíny absolutorií  
 3. A DVS 19. 6. 2023 - 23. 6. 2023
 3. DDS 12. 6. 2023 - 13. 6. 2023
 3. DZL 19. 6. 2023 - 23. 6. 2023
 3. DFAk 5. 6. 2023 - 9. 6. 2023
   
Den otevřených dveří  24. - 25. 11. 2022, 14. 1. 2023
Odevzdání přihlášek  31. 5. 2023
Přijímací řízení  23. 6. 2023
   
Go to top