studuj zdravku

VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ

VOŠOrganizace školního roku 2019/2020 na VOŠz

Číslo účtu pro úhradu školného: 42435811/0100 variabilní symbol: rodné číslo studenta

 Zimní období 2. 9. 2019 - 31. 1. 2020
 Letní období 1. 2. 2020 - 30. 6. 2020
 Hlavní prázdniny 1. 7. 2020 - 31. 8. 2020
 Zkouškové období ZO 13. 1. 2020 - 31. 1. 2020
 Zkouškové období LO 10. 6. 2020 - 30. 6. 2020
 Zkouškové období LO III. ročníků  
 3. A DVS, 3. DZL 22. 5. - 11. 6. 2020
 3.DFA, 3. DFAk 23. 5. - 12. 6. 2020
 
   
Opravné termíny zkoušek za ZO I. termín : do 28. 2. 2020
  II. termín: do 31. 3. 2020
Opravné termíny zkoušek za LO I. termín: do 31. 8. 2020
  II. termín: do 30. 9. 2020
Termíny absolutorií  
 3.A DVS, 3. DZL, 3. DFA 22. 6. 2020 - 26. 6. 2020
 3.DFAk 15. 6. 2020 - 19. 6. 2020
 
   
   
Den otevřených dveří  11. 1. 2020
Odevzdání přihlášek  1. 6. 2020
Přijímací řízení  24. 6. 2020
   
Go to top