VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ

VOŠOrganizace školního roku 2018/2019 na VOŠz

Číslo účtu pro úhradu školného: 42435811/0100 variabilní symbol: rodné číslo studenta

 Zimní období 1. 9. 2018 - 31. 1. 2019
 Letní období 1. 2. 2019 - 29. 6. 2019
 Hlavní prázdniny 29. 6. 2019 - 1. 9. 2019
 Zkouškové období ZO 11. 1. 2019 - 31. 1. 2019
 Zkouškové období LO 10. 6. 2019 - 28. 6. 2019
 Zkouškové období LO III. ročníků  
 3. A DVS 23. 5. - 12. 6. 2019
 3.DZZ 23. 5. - 12. 6. 2019
 
   
Opravné termíny zkoušek za ZO I. termín : do 28. 2. 2019
  II. termín: do 29. 3. 2019
Opravné termíny zkoušek za LO I. termín: do 30. 8. 2019
  II. termín: do 30. 9. 2019
Termíny absolutorií  
 3.A DVS 24. 6. 2019 - 27. 6. 2019
 3.DZZ 24. 6. 2019 - 26. 6. 2019
 
   
   
Den otevřených dveří  12. 1. 2019
Odevzdání přihlášek  31. 5. 2019
Přijímací řízení  20. 6. 2019 (DVS, DFA, DDH)
   19. 6. 2019 (DZT)
Go to top